Duchovné telo – 4. semester (február – jún)

Vo štvrtom semestri vstúpime do úrovne, ktorú sa rozhodol nielen priznať ale aj pozorovať len neveľký podiel súčasnej spoločnosti. Najčastejšie ju nazývame „duchovná“. O tejto úrovni je už menej produktívne písať alebo hovoriť, tú treba zažívať. Preto sa pokúšame našim žiakom pomôcť otvoriť bránu do tejto krajiny najhlbšieho zážitku vlastnej posvätnosti našimi návodmi, radami a tipmi ako na to. Viac toho pre žiakov žiaden učiteľ v tejto úrovni urobiť nemôže. Tiež tento semester dbá o vzájomné zdieľanie a výmenu skúseností s osobnými zážitkami.

Preto sa budeme venovať témam:

  • Čo je to meditácia (rozjímanie)? Analýza dejov v našom organizme a ich vplyv na naše správanie počas cvičenia meditácie ako aj na ostatný denný život
  • Úskalia praxe meditácie vo výbere metód, ich užívaní a ich vplyvu na naše vzťahy s prostredím.
  • Čo je to „psychedelický“ zážitok, kedy sa dosahuje a na čo slúži?
  • Osoh i úskalia nástrojov na zvyšovanie alebo ovplyvňovanie vedomia.
  • Praktické ukážky meditačných techník, poradenstvo pri tvorbe vlastnej metodiky, praktické cvičenia.
Print Friendly, PDF & Email