DUCHOVNÉ TELO (3. ročník – Letný semester)

„Objavujem vyšší zámer svojho života, prepájam sa s duchovným svetom.“

V 4. semestri upriamime našu pozornosť na duchovné telo. Skrze naše duchovné telo získavame odpoveď na otázky týkajúce sa nášho zámeru zrodenia. Ovládanie duchovného tela a vedomá práca s ním nám pomáha vnímať v živote širšie súvislosti, prijímať vnemy a čítať znamenia osudu.

Zámerom tohto semestra je formou priamej skúsenosti a zážitku nájsť odpoveď na otázku kto som? Pretože meditácia je zručnosť, ktorá nám pomáha spojiť sa s našou podstatou, rozpoznať kto som za EGOM alebo za prejavmi akejkoľvek osobitosti. A tak nás priamo vedie k úplnému rozpoznaniu skutočnosti.

PREDMETY V TOMTO SEMESTRI

TEÓRIA MEDITÁCIE

 • Čo je to meditácia a aká je jej úloha v živote?
 • Kde je hranica rozumu a čo je za ňou?
 • Vedomá smrť a jej funkcia v rozpoznaní skutočnosti.
 • Mimozmyslové vnímanie a mimotelové zážitky.
 • Meditačné pasce.

PRAX MEDITÁCIE

 • Ako si vytvoriť vlastnú meditačnú prax?
 • Očista duše a vedomá práca s mysľou.
 • Telo ako brána k prítomnému okamihu.
 • Nájdi svoj stred.
 • Prijímanie vnemov a čítanie znamení osudu.
 • Vedomá práca s pozornosťou.
 • Napojenie sa na zdroj.
 • Ticho ako brána k poznaniu.

ZÁVER ŠTÚDIA

 • Záverečný obrad ROZPOZNANIA SKUTOČNOSTI na silovom mieste.
 • Jedinečnosť jednotlivca a duchovná sila spolupráce.
 • Odovzdávanie osvedčení.

„Univerzita vedomého života je pre každého človeka, ktorý je na ceste hľadania a práce s mysľou. Je to komplexný, cenný systém, ktorý vám otvorí všetky nepohodlia, s ktorými ste sa možno ešte ani nestihli identifikovať. Kto hľadá ucelený systém práce s mysľou, nemusí váhať ani sekundu! Doplní vám znalosti a tie, ktoré  už máte, vám vyzdvihne.“ Ivana