Kontakt:

0907 683 496

nika@vedomaskola.sk

Nika Laňková

„Vyštudovala som manažment a podnikové finančníctvo na Vysokej škole finanční a správní v Prahe a manažment na City University of Seattle. Jedna stránka mojej “kariéry“ sa prirodzene uberala týmto smerom a venujem sa aj zahraničnému obchodu. Zároveň som od malička mala v sebe silnú túžbu po poznaní, ťahalo ma to k duchovnu. Chcela som rozumieť, prečo sa deje, čo sa deje. Prečo je niekto bohatý a niekto chudobný, prečo je niekto zdravý a niekto chorý…náhoda? Mala som 10 rokov a čítala som Louise Hay, fascinovali ma duchovné príčiny chorôb. Suseda, mamina môjho kamaráta zomierala vtedy na rakovinu. Potom prišli do života ďalšie knihy – Anastasia, Sinelnikov. Veľký prelom nastal v mojom živote keď som mala asi 15-16 rokov, dostala som sa do nemocnice a bola som vystrašená, že zomieram. Tak som si povedala, vedomosti máš, už ich iba aplikovať, dostaneš sa z toho. A tak som si nastavila liečebný plán, ktorý zahŕňal detoxikáciu tela aj mysle. Nový postoj k životu, k sebe mi okrem iného priniesol zbavenie sa nadváhy z mojich 94kg.

Ďalší veľký prelom v živote bolo pre mňa stretnutie s Lerim a UVZ. Niekedy sa až smejem, keď sa pozriem na svoj život spätne, ako pred a po. Chvála za tieto védy, ktoré nám pomáhajú žiť v rozvahe. Leriho som prijala za svojho učiteľa a stále sa od neho učím a zdokonaľujem sa vo védach aj v meditačných zručnostiach. Popri tom absolvujem semináre a tréningy, ktoré ma pritiahnu. Ako veľmi osožné vnímam napríklad semináre KVET1 a KVET2 u Evky Ďurišovej, ktoré mi pomohli lepšie uchopiť aj náuky rozpoznania skutočnosti a technika otvoreného srdca prehĺbili moje meditačné zručnosti, schopnosť samoliečby a transformácie negatívnych vzorcov a zranení duše.

A potom mi prišla do života prišla Zola Dubnikova. Nádherná žena. Bola som na jej seminári na Lovinke a bola som očarená. Takúto energiu chcem žiariť aj ja. Vnímala som, že techniky (tanec, dychové cvičenia, spev, joga), ktoré učí z každej ženy vyťahujú na povrch to krásne, tú bohyňu. A tak som sa prihlásila na jej 2-mesačný Sacred Dance Training v Indii. Fascinuje ma hĺbka týchto techník, ako hlboko pôsobia nielen na fyzickej ale aj emočnej, mentálne a spirituálnej úrovni a ďalej sa chcem v tejto oblasti rozvíjať. Taktiež ma oslovila práca tantrickej mystičky Sofie Sundari a duchovnej učiteľky Zulmy Reyo, na ktorých semináre sa teraz najbližšie teším. Na Slovensku je pre mňa veľkou inšpiráciou, hlavne čo sa ženských seminárov týka, práca Beatky Hlohovskej a Kristínky Dubajovej. Sú to pre mňa ženy s veľkým otvoreným srdcom.

A tak sa učím pracovať s jednotlivými úrovňami – fyzickou, emočnou, mentálnou a duchovnou a podporovať celistvosť svojej bytosti. Kráčam si na mojej ceste k JA.  A popri tom ako sa vzdelávam, čistím a rozvíjam svoj tvorivý potenciál, či už na univerzite, seminároch, tréningoch, skrze meditáciu, prípadne vo forme životných lekcií 😀 som začala aj vyučovať. Najprv som po absolvovaní inštruktorského výcviku u Fredyho Ayisiho, začala predcvičovať jogu. Skrze štúdium na UVZ mi prišla ponuka vyučovať rozpoznanie skutočnosti a tak som sa začala od Leriho aj učiť učiť J A postupne sa mi otvorila aj možnosť vyučovania meditačných techník, za čo som tiež veľmi vďačná. Chvála životu a chvála našim priateľom a  učiteľom.“

Sprievodca Rozpoznania skutočnosti, Zaži JA meditácií a ženských kruhov

Moja cesta spolupráce s UVŽ začala krátko pred jej vznikom. Bola som so svojou blízkou priateľkou na Drienku, kde som prvý krát stretla Leriho. Mal tam prednášku. O vzťahoch. Hovoril o fenoméne zamilovanosti alebo príťažlivosti a vysvetlenie tohto fenoménu v Leriho poňatí ma fascinovalo. V podstate to bol praktický zrozumiteľný návod ako v živote uchopiť príťažlivosť vedome a konštruktívnym spôsobom. Ako netrpieť a využiť pôsobenie tejto sily pre náš osoh, aj v prípade že nedochádza k naplneniu našich partnerských očakávaní s osobou voči ktorej príťažlivosť cítime. Bola som prekvapená ako dobre sa Leri počúva. Dokázala som ho s plnou pozornosťou počúvať počas celej prednášky, ktorá trvala vyše 2 hodín na lúke za intenzívneho slnečného úpeku.

Od septembra som nastúpila ako študent do UVŽ a zároveň som Leriho vyhľadala aj ako terapeuta a sprievodcu. Bolo a stále je to pre mňa jedno z najosudovejších stretnutí – aj s UVŽ, aj s Lerim. Poctivo som študovala na Univerzite, snažila sa aplikovať náuky do svojho života a popri tom som absolvovala terapeutické sedenia s Lerim, ktoré mi pomáhali navigovať sa v mojom živote, zvedomiť si a liečiť svoje zranenia, čistiť rodovú líniu a naprávať unavené postoje. Postupne sa naše stretnutia preklenuli do priateľských rozhovorov a z terapeuta sa stával blízky priateľ, dôverník a sprievodca. Leri so získal môj veľký obdiv a stal sa mi vzorom. Fascinovala ma náuka. Už ako dieťa ma zaujímala psychológia, psychosomatika, ako si vytvárame náš život skrze naše programy, myšlienky, emócie. Knihy o vplyve myslenia na náš život, knihy o psychických príčinach chorôb a iných nepriazní v živote boli u mňa bežné. No v Univerzite som mala pocit, že tie návody sú akési jasnejšie, zrozumiteľnešie, konkrétnejšie. Náuka o emočném lieviku – citovom bludnom víre – bola pre mňa VAU. Niekto popisuje presnú metodiku ako sa dopracovať k pôvodu triesky – emočného zranenia. A jasne to vysvetľuje prečo si v živote vytvárame podobné okolnosti, kde sa herci striedajú, no divadlo ostáva rovnaké. Až kým z toho nevystúpime von. Bol to taký aha moment – že áno verím, že zodpovedám za svoj život, že si ho vytváram, no náuka o emočnom lieviku mi hlbšie ozrejmila ako sa to deje. Páčilo sa mi, že celé učenie smeruje k tomu, že VŠETKO, naozaj všetko sa deje pre tvoj osoh. No nezostávalo to iba pri teórii, že uver, že to tak je. Ale celý ročník pozostával z praktický návodov, ako túto vieru – všetko sa deje pre môj osoh žiť. Vedomý spor, ktorý nás učí ako využiť silu tlaku v našom živote tak, aby som zistil, čo robím zle a ako to napraviť. Vedomá priazeň, kde využívam silu ťahu na to, aby som zistila, čo je na mne pekné, no ja to nepoužívam. Ako to teda môžem rozvinúť? A kúzelná definícia PRAVDY. Tak jednoduchá a tak účinná. Vyjadrujem, čo cítim. Ešte stále sa to učím viac a viac, používať v živote. Jedinečnosť náuky Rozpoznania skutočnosti vnímam hlavne v tom, že do preberania zodpovednosti za náš život začleňuje naše bežné okolie. Učí nás ako dokážeme každý vzťah v našom živote použiť na to, aby nám pomohol byť šťastný. Venujem sa duchovnému rozvoju v podstate celý môj život. Využívam meditačné či introspektívne techniky z viacerých náuk, ale nikde som nezachytila ako jednoduchými komunikačnými nástrojmi vyťahovať hlboké vhľady pre náš život z nášho bežného okolia. A za to patrí Lerimu ako človeku, ktorý formuloval túto náuku, veľká vďaka. Náuku Rozpoznania skutočnosti považujem za priekopnícke dielo a verím, že prispeje svojim dielom k obrode spoločnosti a medziľudských vzťahov.

Postupne som si uvedomila, že viac ako náuka Rozpoznania skutočnosti ma na Lerim priťahuje alebo fascinuje jeho schopnosť túto náuku formulovať, čiže dochádzať k poznaniu skrze vlastné vnútro. A toto majstrovsto som chcela v sebe rozvinúť. Dospieť do bodu, kedy dokážem dostávať odpovede ponorením do svojho vnútra. Mať ten oporný bod vo svojom vnútri. A uvedomila som si, že Leri mi dal veľký dar – zasvätenie do náuky Rozpoznania skutočnosti. No ešte väčším darom je pre mňa to, že je žijúcim dôkazom a vzorom toho, že k hlbokému poznaniu môžem dospieť skrze vlastné vnútro. Skrze zručnosť meditácie. A to je momentálne mojim hlavným zameraním alebo smerovaním – vedomá smrť alebo zjednotenie s Bohom.

Za možnosť spoluvytvárať projekt Univerzity vedomého života som veľmi vďačná. Vnímam, že je to projekt, ktorý presahuje všetkých nás, ktorí ho spoluvytvárame. Cítim, že je chránený vyššími silami, ktoré sú nad našimi osobnosťami a tieto sily nás vedú, aj aby sme sa očistili a zušľachtili a dokázali tak šíriť túto náuku čistým spôsobom. Vážim si každého jedného z nás, ktorí tento projekt spoluvytvárame. V podstate môžem povedať, že to vnímam skôr ako spoločenstvo. Spoločenstvo ľudí, ktorí vytvárajú nový vek. A to zahŕňa...nás všetkých. Učiteľov, študentov, spolupracovníkov...dokonca aj ľudí, ktorí nepôsobia v Univerzite priamo. Možno majú iné školy, vlastné. Možné nemajú žiadne školy, ani nikde neštudujú. Ale prejavujú sa tvorivo iným spôsobom, skrze vlastnú jedinečnosť. Tam, kde je treba. Tak, ako je treba. Pretože stvoriteľ sa prejavuje všade a vo všetkom. Sme prepojení našimi zámermi a máme spoločný smer. Tak nech sa deje dobro, priatelia. Chvála.