Beátka Hlohovská

Bea je jedna zo zakladateľov Univerzity vedomého života, majsterka v etikoterapii, poradkyňa v oblasti zdravého životného štýlu a láskavá učiteľka. Žena s dlhoročnou praxou v oblasti pedagogiky, liečiteľstva, psychotroniky, numerológie, alternatívnej psychoterapie, poradenstva a etikoterapie.

Skúsenosti s prácou s ľuďmi, ktorí sa stretli s domácim násilím a rôznymi formami závislostí priniesli do jej života veľa poznania.

Na Univerzite vedomého života sa s Beou stretnete v druhom stupni “Rozpoznania skutočnosti” , kde bude Vašou sprievodkyňou v poznávaní princípov etikoterapie a vedomého zladenia živou. Pod jej vedením budete mať možnosť zmeniť postoj k sebe, k svojmu okoliu, vzťahom, nájsť alebo spresniť zmysel svojej existencie a dosiahnuť emocionálny nadhľad nad svojim životom.

Poradí Vám, ako podporiť proces zmeny vo vašom živote, čím sa otvorí cesta k uzdravujúcej, samoobnovujúcej energii ľudského tela a získate vnútornú vyrovnanosť, harmóniu, pokoj v duši a radosť zo svojho života.

Beátka o sebe

Všetko okolo nás je zrkadlom nášho vedomia. Zobrazuje sa nám v našich vzťahoch, situáciách, fyzickom a duševnom zdraví. Kým si však toto človek uvedomí a preberie zodpovednosť svojho života do vlastných rúk, zažíva veľa bolestí, ťažkých fyzických, psychických stavov a drám na všetkých úrovniach nášho bytia. Nachádzame sa v dobe transformácie a veľkých zmien, ktoré vedú v konečnom dôsledku k nastoleniu rovnováhy a harmónie v ľudskej existencii.

Tak, ako sa mení náš vonkajší svet, mení sa aj ľudské vedomie, ktoré zatúžilo po poznaní a zvedomnení tak, ako ešte nikdy predtým. Ľudia hľadajú pomoc na svojej životnej duchovnej ceste. Cez vlastnú životnú školu, štúdiá, tisíce kníh, som našla cestu k svojmu vedomiu, k spôsobom liečenia tela fyzického, mentálneho i emočného, ako aj k technikám vyrovnávania energií, ktoré vedú k vnútornej rovnováhe. Vnímam nás ako bytosti, ktorých prirodzený stav je láska.

Etikoterapia – Vedomé ladenie živou je cesta, na ktorej sprevádzam klientov ku zdraviu. Vždy som v sebe nosila túžbu spájať posolstvá múdrych ľudí, terapeutov a majstrov, čo ma viedlo k ich prizývaniu na moje semináre. Keď som si prizvala Leriho na seminár vo Vyhniach, bola som sama veľmi zvedavá, ako sa zladí jeho bohatá terapeutická prax s mojou. Na seminároch, aj na individuálnych sedeniach bývam silno opretá o mojich svetelných sprievodcov, v plnom vedomí otvoreného srdca, napojená na naše Vyššie Ja, odkiaľ čerpám poznanie, slová, vnemy, ktoré interpretujem klientom. Tak som začala aj ten náš spoločný seminár. Už prvý leriho vstup bol šokom, čo úplne zapadlo do zámeru seminára. Šok z bleskovej jasnosti odhalenia problému. Môj vnem plne zarezonoval s jeho jasnosťou vyjadrenia, múdrosťou, schopnosťou bleskovo odhaliť a pomenovať podstatu problému . Rýchle odhalenie skrytých vzorcov, programov, návod na Rozpoznanie skutočnosti a slobodného vedomia som uznala ako silné zručnosti na ceste k sebapoznaniu. Schopnosť oslobodiť sa od ilúzií, či sebaklamov nielen u seba ale vedieť poradiť aj iným je leriho veľkým darom a prínosom i pre mňa. Dalo mi to silnú oporu vo vlastnej schopnosti orientovať sa v spleti matrixových vzorcov . Krásne to všetko zapadlo do môjho vnímania a chápania bytia. O jeho mužský princíp – jasnosť, priamosť, akčnosť som sa mohla oprieť a to dalo tvar a formu našej vzájomnej spolupráci. Tiež mi veľmi vyhovuje jeho zmysel pre humor, ktorý nám všetkým ponúka úsmevné odľahčenie a v spojení s jeho hereckým talentom dodáva aj smutným príbehom láskavú autentickosť. Vnímala som potenciál spolupráce-prepojenia medzi vnemami:

  • Viem čo – zámer energie +
  • Viem ako – spôsob energie –

Tieto faktory ovplyvnili našu ďalšiu spoluprácu, ktorá sa pretavila vo víziu spoločne tvoriť v procese transformácie a prebúdzania vedomia, uvoľňovania vzorcov osobných aj spoločenských, tvoriť novú spoločnosť. Leriho náuka Rozpoznania skutočnosti v prvom stupni obsahuje základ poznania seba ako ega a vedomia, na ktorom stoja védy ostatných učiteľov – majstrov, ktorých sme prizvali k spolutvoreniu. Rozhodli sme sa zdieľať tak naše duchovné poznanie a jeho prostredníctvom vplývať na kolektívne vedomie našej planéty v zmysluplnom zámere a v prospech evolúcie vedomia. Záujem bol veľký a to nás motivovalo a uistilo v tom, že ľudstvo takúto duchovnú školu skutočne
potrebuje. Veríme v zámer najvyššieho vedomia, ktoré nás neustále nabáda žiť život plnohodnotne cez svoj duchovný potenciál plne vedome a v láske.