Rozpoznanie EGA a jeho formy prejavu (prvý ročník štúdia)

“Spoznávam svoju osobnosť a uchopujem EGO ako nástroj môjho prejavu a posunu.”

V prvom ročníku sa venujeme viac akademickej, teda teoretickej rovine s praktickými ukážkami metód na ovládnutie nasledovných hlavných tém života:

 • Definícia pravdy a úloha manipulácie.
 • Prezentácie pripútanosti a analýza rozdielov medzi vedomým vzťahom a závislosťou,
  ktorá je prvotnou príčinou utrpenia.
 • Pôvod a definícia emócií ako dôsledku energetickej nerovnováhy.
 • Päť krokov prepadu emočným bludným vírom (príčina a dôsledok emócie).
 • Vedomé uchopenie konfliktu ako nástroja na nápravu bez súperenia a sporu.
 • Vedomé uchopenie príťažlivosti ako nástroja na rozvoj vlastných kvalít bez baženia a úzkostných túžob.
 • Návod na použitie „fenoménu s názvom EGO“.
 • Uchopeniu pojmu GURU/ autorita, rozdiel medzi nasledovaním a inšpiráciou.
 • Náboženstvá z perspektívy jednotného vedomia.
 • Pojem boha a jeho uplatniteľnosť v dennom živote.
 • Fenomén minulých a budúcich životov, perspektívy reinkarnácie verzus osud rodovej línie (karma, osud) – výklad týchto pojmov a ich použitie pre rozšírenie vedomia.
 • Podstata celistvosti človeka ako „duchovnej bytosti“ na štyroch úrovniach vnímania
  • fyzickej
  • citovej
  • mentálnej
  • duchovnej
 • Podmienky „dobrého“ a „zlého“ skutku a pravidlá prúdenia energií.
 • Vesmírne zákony.

Náukami prvého stupňa Rozpoznania skutočnosti sprevádzajú skúsení učitelia pod priamym vedením autora tejto výukovej metodiky.

>>> Kompletné osnovy I. ročník Rozpoznanie Skutočnosti (PDF) <<<

“Univerzita mi dáva praktické návody na šťastný a zmysluplný život. Všetko čo je písané v mnohých knihách je v univerzite pekne ucelene vo forme prednášok pre študentov.
Nehovorím, že je to jednoduché, bez námahy a peňazí, avšak stojí to za to. Určite odporúčam pre každého, kto sa začal vnútorne prebúdzať a chce na sebe a svojom živote pracovať. Obrovským pozitívom je, že Univerzita vytvorila priestor, kde sa vieme stretnúť podobne naladení ľudia a slobodne rozprávať o tom, o čom sa v klasickom denno-dennom živote nedá až tak s kým porozprávať a zdielať. Ďakujem.” Gabika Frimmová

Učitelia v prvom ročníku

Matúš Svinčák
Matúš Svinčák
Joli Litvaj
Joli Litvaj
Žubra K. Žubretovská
Žubra K. Žubretovská