Prvý stupeň Rozpoznania skutočnosti

V prvom stupni sa venujeme viac akademickej, teda teoretickej rovine s praktickými ukážkami metód na ovládnutie nasledovných hlavných tém života:

 • Definícia pravdy a úloha manipulácie
 • Prezentácie pripútanosti a analýza rozdielov medzi vedomým vzťahom a závislosťou,
  ktorá je prvotnou príčinou utrpenia
 • Pôvod a definícia emócií ako dôsledku energetickej nerovnováhy
 • Päť krokov prepadu emočným bludným vírom (príčina a dôsledok emócie)
 • Vedomé uchopenie konfliktu ako nástroja na nápravu bez súperenia a sporu
 • Vedomé uchopenie príťažlivosti ako nástroja na rozvoj vlastných kvalít bez baženia
  a úzkostných túžob
 • Návod na použitie „fenoménu s názvom EGO“
 • Uchopeniu pojmu GURU/ autorita, rozdiel medzi nasledovaním a inšpiráciou
 • Náboženstvá z perspektívy jednotného vedomia
 • Pojem boha a jeho uplatniteľnosť v dennom živote
 • Fenomén minulých a budúcich životov, perspektívy reinkarnácie verzus osud rodovej línie (karma, osud) – výklad týchto pojmov a ich použitie pre rozšírenie vedomia
 • Podstata celistvosti človeka ako „duchovnej bytosti“ na štyroch úrovniach vnímania
  •  fyzickej
  • emočnej
  • o mentálnej
  • o duchovnej
 • Podmienky „dobrého“ a „zlého“ skutku a pravidlá prúdenia energií
 • Vesmírne zákony

Náukami prvého stupňa Rozpoznania skutočnosti vás budú sprevádzať skúsení učitelia pod priamym vedením autora tejto výukovej metodiky.

Vždy po ukončení niekoľkých stretnutí čaká na študentov zážitkový deň, kde si vyučované techniky viac osvoja do praxe. Celkovo študentov čaká 12 vyučovacích dní.

Leri Veleslav Švec
Leri Veleslav Švec
Nika Laňková
Nika Laňková
Matúš Svinčák
Matúš Svinčák
Joli Litvaj
Joli Litvaj
Braňo Rybička
Braňo Rybička