Doučovanie

Doučovanie si môžete vybrať učiteľa, osloviť ho a dohodnúť si s ním osobné alebo online stretnutie. Počas doučovania máte možnosť pýtať sa na témy, ktoré Vám buď neboli jasné, alebo naopak Vás zaujali a chcete si ich osviežiť a rozšíriť. Doučovanie sa týka len tých tém, na ktorých ste sa zúčastnili na vyučovacom dni. Ak ste nejaký vyučovací deň vynechali, prosíme, aby ste si ho nahradili v inej triede, alebo využili možnosť náhrady budúci rok.

Cena za 60 minút je 15€, ktoré platíte učiteľovi priamo na jeho účet.

Naši učitelia

Žubra
Žubra
zubra@vedomaskola.sk
0909 225 600
Matúš Svinčák
Matúš Svinčák
matus@vedomaskola.sk
0949 309 040
Joli Litvaj
Joli Litvaj
joli@vedomaskola.sk
0910 557 575
Leri Švec
Leri Švec
leri@vedomaskola.sk
0917 538 991
Veronika Garbanová
Veronika Garbanová
veronika@vedomaskola.sk
0908 358 369
Tomáš Lipták
Tomáš Lipták
tomasliptaklipi@gmail.com
0902 461 772