Online stretnutie v skupinke Žijem Védy

Online stretnutia, kde si v skupine žiakov či absolventov UVŽ môžete prebrať, čo ste z učiva nepochopili a spoločne sa zamerať na Vaše osobné postupy pri domácich úlohách.

Žijem Védy
Rozpoznania Skutočnosti

Opakovanie učiva 1. ročníka
Vítaní sú všetci študenti Univerzity Vedomého Života
.

Žijem Védy
Rozvážnych Vzťahov

Opakovanie učiva 2. ročníka
Vítaní sú druháci, absolventi, verejnosť a aj prváci

Osobné doučovanie

Na osobnú poradu si môžete vybrať učiteľa, osloviť ho a dohodnúť si praktické stretnutie cez Skype, Facebook, WhatsApp, telefón, či osobne. Počas praktického stretnutia máte možnosť pýtať sa na témy, ktoré Vám buď neboli jasné, alebo naopak Vás zaujali a chcete si ich osviežiť a rozšíriť. Praktické osobné stretnutia môžete využiť na častejší kontakt s náukou, čo môže podporiť jej užívanie vo Vašom každodennom živote.

Možno si budete voliť svojho triedneho učiteľa, alebo budete chcieť skúsiť počuť vysvetlenie témy od iných učiteľov a inak opakovane, možno preferujete vysvetlenie od muža, alebo naopak od ženy. Výber je na Vás.

Upozorňujeme, že prakticky konzultovať môžete len tie témy a dni, na ktorých ste sa zúčastnili na vyučovacom dni. Ak ste nejaký vyučovací deň vynechali, prosíme, aby ste si ho nahradili v inej triede, alebo využili možnosť náhrady budúci rok. Praktické osobné stretnutia nie sú náhradou vyučovacieho dňa.

Počet praktických osobných konzultácií a aj ich dĺžka záleží na Vás, pričom čiastka za 60 minútovú lekciu je 15 eur, ktoré platíte učiteľovi priamo na jeho účet.

Učitelia 1. ročníka

Braňo Rybička
Braňo Rybička
brano@vedomaskola.sk
Žubra
Žubra
zubra@vedomaskola.sk
Matúš Svinčák
Matúš Svinčák
matus@vedomaskola.sk
Joli Litvaj
Joli Litvaj
joli@vedomaskola.sk
Leri Švec
Leri Švec
leri@vedomaskola.sk