Osobné doučovanie

Na osobné poradenstvo si môžete vybrať učiteľa, osloviť ho a dohodnúť si s ním osobné alebo online stretnutie. Počas doučovania máte možnosť pýtať sa na témy, ktoré Vám buď neboli jasné, alebo naopak Vás zaujali a chcete si ich osviežiť a rozšíriť.

Možno si budete voliť svojho triedneho učiteľa, alebo budete chcieť skúsiť počuť vysvetlenie témy od iných učiteľov a inak opakovane, možno preferujete vysvetlenie od muža, alebo naopak od ženy. Výber je na Vás.

Upozorňujeme, že doučovanie sa týka len tých tém, na ktorých ste sa zúčastnili na vyučovacom dni. Ak ste nejaký vyučovací deň vynechali, prosíme, aby ste si ho nahradili v inej triede, alebo využili možnosť náhrady budúci rok.

Cena za 60 minútové poradenstvo je 15€, ktoré platíte učiteľovi priamo na jeho účet.

Naši učitelia

Žubra
Žubra
zubra@vedomaskola.sk
0909 225 600
Matúš Svinčák
Matúš Svinčák
matus@vedomaskola.sk
0949 309 040
Joli Litvaj
Joli Litvaj
joli@vedomaskola.sk
0910 557 575
Leri Švec
Leri Švec
leri@vedomaskola.sk
0917 538 991
Veronika Garbanová
Veronika Garbanová
veronika@vedomaskola.sk
0908 358 369
Tomáš Lipták
Tomáš Lipták
tomasliptaklipi@gmail.com
0902 461 772