Praktické cvičenia Rozpoznanie skutočnosti

Na základe dopytu z okolia sme pripravili zážitkový kurz, ktorý je ideálnym priestorom pre intenzívny tréning konkrétnych zručností.

Náuka Rozpoznania skutočnosti je rozsiahla a komplexná. Nie náhodou je rozložená do troch rokov štúdia. Prináša veľa teoretických vedomostí, ktoré potrebujeme trpezlivo trénovať v praxi. Preto sme sa rozhodli priniesť otvorenú sériu stretnutí, kde si sprítomníme rôzne situácie zo života a hravým spôsobom odhalíme naše zvyčajné postoje. Nevyhneme sa ani mnohým AHA momentom, ktoré prinášajú konkrétne návody na zmenu nášho postoja.

Praktické cvičenia sú vhodné ako pre našich žiakov tak i pre širšiu verejnosť. Témy stretnutí vychádzajú z náuky Rozpoznanie skutočnosti podávame ich hravým a praktickým spôsobom. Zameriavame sa na kokrétne zručnosti, ktoré účastníci môžu ihneď uviesť do života a zlepšiť tak svoj aktuálny stav. Sústredíme sa na budovanie rozvahy v komunikácii, zvládanie stresu a vyrovnávanie sa so stresovými situáciami. Neobchádzame ani témy napätých sporov, či problémov spojených s výchovou detí. Praktické cvičenia nám dávajú priestor pre prežitie rôznych konštelácií a pochopenie širších súvislostí v našich vzťahoch.

Cvičenia prebiehajú interaktívne cez osobný zážitok, ktorý nám odhalí rôzne súvislosti z nášho každodenného života. Naše prežitky si následne podrobne rozoberieme a vyhodnotíme.

Trvanie a cena

Stretnutie prebieha od 14:00 do 17:00.

Cena za jedno osobné stretnutie je 30€.

Cena za jedno stretnutie online je 25€.

Stretnutia na seba nenadväzujú.

Stretnutia môžete absolvovať v ľubovoľnom poradí.

Tému nasledujúceho podujatia si účastníci vyberajú na konci strenutia.

Miesta a spôsoby, akými kurzy prebiehajú

Ak máte záujem zorganizovať kurz aj vo vašom meste, odošlite dopyt cez formulár na konci tejto stránky.
Prihlasovanie na jednotlivé podujatia je cez formulár v samotnom podujatí.

Partizánske

Miesto: Nádražná 1071,
958 01 Partizánske

Kontakt: Martina Menšíková mensikova@mensik.sk, alebo 0911-568-377

Kysucké nové mesto

Miesto: Belanského 190,
024 01  Kysucké Nové Mesto

Kontakt: leri Veleslav Švec leri@vedomaskola.sk, alebo 0917-538-991

ONLINE

Miesto: Aplikácia ZOOM – odkaz dostanete pred konaním podujatia

Kontakt: leri Veleslav Švec leri@vedomaskola.sk, alebo 0917-538-991

Aktuálne podujatia kurzu