Vzdelávanie pre lektorov podporných skupín

Kde všade nájdeme  podporné skupiny?

Stretávame sa s nimi pri rôznorodých skupinových akciách zameraných na osobný rozvoj, pri stretnutiach ľudí s podobnými záujmami alebo problémami, na ženských alebo mužských kruhoch, pri učení ľudí tvorivým alebo umeleckým činnostiam, pri práci s mládežou, pri práci s rodičmi detí so špeciálnymi potrebami, v sociálnych zariadeniach, pri pohybových aktivitách, pri cvičení jogy, pri záujmových programoch a tvorivých činnostiach, pri cestovaní a turistike, pri učení sa jazykov, v kluboch s rôznym zameraním, pri predaji kozmetiky, výživových doplnkov, pri organizovaní prednášok,.  A keď sa pozrieme na podporné skupiny širšie, vidíme ich aj vo svojich rodinách. 

Vdelávanie je určené pre ženy a mužov

  • zaujímajú vás témy podporných skupín od vzniku až po trvalú udržateľnosť;
  • chcete pochopiť základné princípy práce so skupinou, nastaviť bezpečný spôsob pre seba a účastníkov, vypracovať vlastný manuál k podpornej skupine;
  • cítite neistotu, máte veľa otázok v súvislosti s podpornými skupinami a potrebujete pochopiť, spoznať, zažiť, uistiť sa a hlavne podporiť na začiatku;
  • potrebujete si overiť svoje osobné možnosti a schopnosti v pozícii lektora/lektorky;
  • chcete zdieľať svoje skúsenosti o vedení podporných skupín s podobne ladenými ľuďmi;
  • potrebujete si nastaviť financovanie a formálne zázemie ako súčasť pracovného prostredia;
  • zaujímajú vás hry a techniky, ktoré môžete používať v interakcii s ľuďmi;
  • chcete rozvinúť svoje schopnosti a zručnosti, aby ste vedeli lepšie komunikovať v každodennej realite, prejaviť sa v skupinách ľudí, aby ste sa cítili sebavedomejšie, istejšie, prirodzenejšie.

Čo sú podporné skupiny?

Podporná skupina je podľa mňa jednou z bezpečných možností, ako sa prirodzene otvárame iným a tvoríme dôvernejšie vzťahy, zároveň sa vzdelávame a obohacujeme pomocou zdieľania skúseností a vzájomného šírenia  vedomostí a ľudskej múdrosti. Pritom sme všetci súčasťou podporného, rešpektujúceho a inšpirujúceho prostredia, ktoré spolu vytvárame a prejavujeme sa v ňom tak, ako dokážeme. Odovzdávame a zároveň prijímame. Sme si navzájom užitoční, rovnocenní a máme tendenciu smerovať svoj život k lepšiemu.

Stretnutia ľudí v skupinách ponúkajú príležitosť komunikovať hlbšie o témach, ktoré ľudí zaujímajú. Vzniká príležitosť kultivovať sebavedomie, sebalásku a sebadôveru účastníkov a účastníčok. Sú prostredím na tvorenie spôsobu života v rešpekte a v spolupráci. Môžu byť základom pri vytváraní komunít v našej spoločnosti. Vnímam ich ako súčasť prevencie duševného a fyzického zdravia ľudí. 

Miesto stretnutí – Súlad, Tehelná 4. Zvolen/budova Klemo

sobota od 10.00 do 17.00, nedeľa 9.00 do 16.00

Lektorka Jana Vaculčiaková pracuje s podpornými skupinami od roku 2006 a aj formou vzdelávania odovzdáva svoje skúsenosti.

Podporná skupina v každodennom živote  16. 9. a 17. 9. 2023

Získate teoretické znalosti k práci s podpornými skupinami, Poskladáte si vlastný manuál na vytváranie podporných skupín podľa svojich možností, zámerov a potrieb. Pozrieme sa na  odlišnosti mezdi podpornou a terapeutickou skupinou a zručnosti ako so skupinou bezpečne pracovať na podpornej úrovni. Pozorujeme dynamiku v skupine, rešpektujúcu komunikáciu a možné riziká. Pozrieme sa  na pravidlá a tvorenie bezpečnej podoby podpornej skupiny pre účastníkov, o ktorých uvažujete.

Lektor v podpornej skupine 6. 10. a 7. 10. 2023 

Uvedomíte si viac vnímanie vlastného talentu a jeho využitie v práci s podpornou skupinou. Základné formy diagnostiky skupiny, inšpirácie k vytváraniu bezpečného a podporného prostredia  pre lektora. Pozrieme sa na zdroje, ktoré máte, podporu, ktorú ku práci potrebujete, na možné obavy a riziká, ktoré vám bránia v tejto činnosti a vlastné skúsenosti s prácou s technikou odlišností a talentov.

Hry a sebapoznávacie techniky v podpornej skupine 4. 11. a 5. 11. 2023 

Dostaneme množstvo inšpirácií k hrám, k zážitkovému učeniu a pohybu.  Zoznámite sa s ľahkými sebapoznávacími technikami k jednotlivým témam. Ujasníme si  postup pri práci s rôznymi témami v podpornej skupine, dostanete inšpirácie k pomôckam a hlavne získate množstvo osobných zážitkov a zdieľanie skúseností.

Trénujeme bezpečnú prácu s podpornou skupinou 25. 11. – 26. 11. 2023

Zažijeme trénovanie vlastných lektorských zručností, overíte si  vytvorený manuálu k vedeniu skupín, ktorý ste si postupne naskladali. Získate skúsenosti s rozhovormi a zdieľaním, konštruktívnu spätnú väzbu k zručnostiam, ktoré odprezentujete. Mnoho inšpirácií od  účasníkov k práci so skupinou.

Ako zakladať a dlhodobo financovať podporné skupiny 13. 1.- 14. 1. 2024

Získate znalosti ako zakladať, a praktické skúsenosti zo života, ako financovať a dlhodobo viesť podporné skupiny, ako vytvárať podporné prostredie k tejto činnosti, s kým sa spájať, kto nás môže podporiť, ako môžeme vytvoriť bezpečie pre účastníkov v rámci širšieho prostredia  a pod. K tomu sa budeme zaoberať vlastnou hodnotou, hodnotou práce, tvorbou cien a programov, tvorbou projektov a pod.

Na stretnutia sa môžete prihlasovať aj jednotlivo, podľa potreby, ak so skupinami pracujete a chcete si rozšíriť určité zručnosti.

Vzhľadom k individuálnemu prístupu je max. počet účastníkov na jedno stretnutie 9 ľudí.

INDIVIDUÁLNA konzultáca/ 60 min. počas cyklu pri účasti na  3 víkendoch

CERTIFIKÁT  pri účasti na  3 víkendoch 

Minimálny príspevok:

Jeden víkend: 160 €

Tri víkendy: 440 €

Minimálny príspevok na celý cyklus: 750 €

V cene je lektor, organizácia, občerstvenie, materiál.

V prípade potreby si ubytovanie a stravovanie zabezpečujete individuálne. Odporúčame na ubytovanie hotel alebo penzión Frank, penzión Aira, hotel Poľana, hotel Academik.

Vykroč!

Prihláška

Vyplň formulár a budeme ťa informovať.. Tento krok je nezáväzný.

Najbližšie stretnutia

Lektor v podpornej skupine

6. októbra ❊ 10:007. októbra ❊ 16:00

Hry a sebapoznávacie techniky v podpornej skupine

4. novembra ❊ 10:005. novembra ❊ 16:00

Trénujeme bezpečnú prácu s podpornou skupinou

25. novembra ❊ 10:0026. novembra ❊ 16:00

Ako zakladať a dlhodobo financovať podporné skupiny

13. januára 2024 ❊ 10:0014. januára 2024 ❊ 16:00