Rola dospelého v živote dieťaťa (na ceste za šťastím)

Javí sa vám rodičovstvo ako náročná vec? Boli by ste radi, keby vaše deti boli v živote šťastné, len niekedy neviete ako na to? Čo robiť v situáciách, kedy deti idú na hranu a vy máte pocit obrovskej bezmocnosti?

Srdečne vás pozývame na kurz ROLA DOSPELÉHO V ŽIVOTE DIEŤAŤA (na ceste za šťastím). Jeho obsah písal sám život, vychádzame zo skúseností, ktoré sa nám v prístupe k deťom a rozvoju osobnosti osvedčili. V rámci kurzu máte možnosť objaviť kľúčové hodnoty a koncepty súvisiace s výchovou detí, ktoré sú založené na rešpekte, slobode, zodpovednosti. To vedie k vytváraniu takého prostredia, v ktorom môžu deti naplno prejaviť a rozvinúť svoj potenciál.

Aby sa tak mohlo udiať, dospelý by mal splniť tri podmienky:
– poznať vývojové fázy v živote dieťaťa, aby mohol reagovať na jeho potreby v čase a adekvátne v súlade s jeho vývinom
– uvedomiť si, že dieťa odoziera svoje budúce konanie od svojho vzoru (dospelého) a teda si položiť otázku „akým vzorom chcem byť?“
– rozhodnúť sa, z akého presvedčenia k dieťaťu pristupujem.

Teda, či pristupujem k dieťaťu:
a) ako k niekomu, koho je potrebné kontrolovať, pretože samo nevie, čo je pre neho dobré; ako k niekomu, kto je lenivý a potrebuje vonkajšiu „motiváciu“ k tomu, aby sa stal „dobrým človekom“

alebo

b) ako k niekomu, kto je v poriadku, je kompetentný a vie naplniť a využiť svoj potenciál v prospech seba aj spoločnosti bez potreby uplatňovania vonkajšej moci, čiže vychádzam z viery, že človek je od narodenia vo svojej podstate dobrý

Kurz stimuluje schopnosť dospelých oslobodiť emócie detí, zároveň pomenovávať potreby a podporiť ich rast osobnosti tak, aby boli v súlade samé so sebou. Prejdeme vývojové štádiá osobnosti, budeme sa rozprávať o slobode, o tom, ako nastavovať zdravé hranice, či ako byť správnym vzorom. A čo si myslíte o očakávaniach? Ako tie zasahujú do rozvoja osobnosti dieťaťa? Na tieto a mnohé iné otázky dostanete odpovede na tomto Kurze.

Vnímame, že spoločnosť sa nachádza v kríze vzťahov – kríza vzťahu k sebe samému (prejavuje sa sebapoškodzovaním, užívaním antidepresív, návštevami psychologických poradní, atď.), kríza vzťahu jeden k druhému (rôzne prejavy hejterstva, posmievania, ponižovania druhých, atď.) a kríza vzťahu k prírode (nadmerné používanie hnojív, týranie zvierat, znečistenie ovzdušia, atď.). Spokojný, šťastný človek nemá potrebu sebe ani druhým robiť zle. Jeho zámerom je robiť veci, ktoré mu dávajú zmysel. 

Kurz prinesie aj návody, ako spomínané vzťahy vytvárať k spokojnosti seba, ostatných, spoločnosti aj prírody. Nastúpte s nami na cestu hlbinného poznania vývoja dieťaťa, ktorej cieľom je získať zručnosti, ktoré vedú k prežívaniu obyčajného ľudského šťastia.

Kurz bude prebiehať osobne, termíny a miesto ešte upresníme. V prípade predbežného záujmu môžete kontaktovať Maricu Lasčekovú na tel. čísle 0903 644 457.

Je možné absolvovať celý kurz alebo sa zúčastniť iba niektorých stretnutí.

Cena za jedno stretnutie: 85€/osoba/deň

Štruktúra kurzu

1. téma: Štyri obdobia vývoja osobnosti

 • dieťa nevlastním, dieťa sprevádzam a kam vlastne
 • úloha rodiča v jednotlivých obdobiach vývoja dieťaťa
 • čo je to zodpovednosť a ako sa nadobúda, či odovzdáva
 • očakávania

2. téma: Hranice versus sloboda

 • tri stupne súkromného priestoru, ich tvorba a údržba
 • stanovenie hraníc a dôslednosť, trest vs. dôsledok
 • čo je to sloboda, potláčanie vnútorných potrieb dieťaťa a dôsledky

3. téma: Vzor, vodca, sprievodca

 • prirodzená vs. neprirodzená autorita a jej vplyv na rozvoj osobnosti dieťaťa
 • lipnutie, závislosť, oddanosť
 • hranice medzi poslušnosťou, zodpovednosťou a dobrovoľnosťou
 • zasahovanie do výchovy

4. téma: Dokonanie rodičovskej zodpovednosti

 • tri etapy vzťahu
 • umenie padať
 • role vo vzťahoch
 • návod na použitie ega
 • pohľad na labyrint a možnosti pomáhať

5. téma: Povahopis osobnosti

 • prirodzené vlohy
 • správca rámca a priekopnícky vzor
 • spolupráca na štyroch poliach zodpovednosti

6. téma: Hlavné zručnosti pôsobenia vo výchove

 • citové prepady – ako na ne
 • nenásilná komunikácia
 • päť ukazovateľov únavy
 • psychická hygiena
 • dôslednosť (disciplína)

Lektori

Leri Veleslav Švec
Leri je autor hlavnej náuky Rozpoznanie skutočnosti na Univerzite vedomého života a tiež jeden z jej
zakladateľov.
Pôsobí tiež ako terapeut a liečiteľ. Venuje sa psychoterapiám a mentálnemu poradenstvu. Učí ľudí
slobodne myslieť a meditovať.

Marica Laščeková
Autorka knihy KTO SOM zameranej na sebarozvoj detí, podporovateľka slobodného prístupu k
výchove a vzdelávaniu detí so zámerom vychovať z nich sebariadených jedincov, prežívajúcich v
živote obyčajné ľudské šťastie, maminka 4 detí, spoluzakladateľka komunitnej vzdelávacej skupiny
Radostný svet v Martine, vizionárka, človek veriaci v ľudské dobro.

Aktuálne podujatia kurzu

Štyri obdobia vývoja osobnosti | Martin

19. októbra ❊ 10:0016:00

Štyri obdobia vývoja osobnosti | Cerovo

20. októbra ❊ 10:0016:00

Hranice versus sloboda | Martin

23. novembra ❊ 10:0016:00

Hranice versus sloboda | Cerovo

24. novembra ❊ 10:0016:00

Informačný formulár

Tento formulár slúži na prehľad záujmu o kurz, alebo pre odoslanie dopytu na nové miesto. Registrácia prebieha samostatné na každé podujatie kurzu.