Škola Energetického Liečiteľstva

Ak niekto absolvuje toto štúdium v oblasti energetického liečiteľstva, neznamená, že sa z neho automaticky stáva ľudový liečiteľ, ale dostáva tú možnosť a schopnosť pomáhať sebe, svojim blízkym aj iným ľuďom, ak ho o to požiadajú.

Hlavným cieľom bude naučiť sa základné pojmy a princípy liečenia energiou, naučiť sa rozpoznávať duchovné príčiny chorôb, rozvíjať schopnosti vnímania energií a ľudskej duše nielen prostredníctvom nášho fyzického tela, ale hlavne cez naše energetické telo, či vyššie úrovne ľudského bytia a uvedomenia si seba samého, ako súčasti celku a jednoty Univerza.

V dobe, kedy našej civilizácii hrozí naším vlastným bezohľadným správaním k prírode a planéte Zemi deštrukcia nielen fyzického sveta, ale aj vyšších hodnôt ako sú láska k blížnemu, morálka, zmysel pre spoločné, spravodlivosť, viera, či radosť, sa mnoho ľudí obracia k prírodným praktikám a hľadá v nich vedenie, inšpiráciu, či riešenie ich zdravotných, alebo existenčných problémov.Priebeh a spôsob výuky:
Škola je rozdelená do 6 stupňov, kde každý stupeň trvá 2 dni. Jednotlivé vyučovacie dni budú zamerané hlavne na osvojenie si teórie z oblasti celostného uzdravovania a liečiteľstva. Súčasťou budú aj meditácie a techniky vnútornej harmónie a vizualizácie.Pre koho je Škola Energetického liečiteľstva určená:
Absolvovať tento kurz môže každý, aj keď nemá s celostným liečiteľstvom žiadne skúsenosti, ale je veľmi vhodný aj pre všetkých tých, ktorí už s niektorými technikami pracujú (ako napr. Reiki, Arolo, ADT, liečenie s Anjelmi, atď.) ako doplnenie si vedomostí, ktoré na iných seminároch neboli vôbec, resp. iba okrajovo spomínané…

Energetické liečiteľstvo na liečenie seba alebo iných ľudí, resp. zvierat, či rastlín, môže používať úplne každý človek bez rozdielu veku, pohlavia, rasy, či vierovyznania. Nepotrebuje mať na to žiadne mimoriadne schopnosti, získané od narodenia, či vplyvom nejakého úrazu, alebo návštevou duchovnej bytosti a už vôbec nemusí mať okolo hlavy svätožiaru.

Veď si len spomeňte na situáciu, keď sa udriete do kolena, alebo vás bolí hlava – inštinktívne si na toto bolestivé miesto priložíte ruky. Toto sú danosti, či akokoľvek inak to nazveme reflexami, ktoré máme od narodenia, ale vôbec nie sú náhodou. Sú to schopnosti, ktorými ľudia v dávnych časoch bežne disponovali a nie je žiaden dôvod, prečo by sme tieto schopnosti nemohli využívať aj dnes.

Vôbec to neznamená, že automaticky musí každý, kto absolvuje takýto kurz liečiť všetkých navôkol, alebo celú planétu. Dôležité je, že si pomocou týchto jednoduchých a účinných techník vie pomôcť sám, alebo svojim blízkym. Takže by mamičky nemuseli utekať s každým odretým kolienkom svojho dieťatka k lekárke a ľudia so zlomeninami by sa uzdravili o polovicu rýchlejšie. Starší ľudia by nemuseli vysedávať dlhé hodiny v čakárni na svojho lekára, ak si vedia pomôcť sami, či prostredníctvom svojich detí. Ak snáď niekedy v budúcnosti budú naše deti už od školského veku ovládať prírodné liečiteľstvo, veľmi ľahko pomôžu sebe aj svojim rodičom vyriešiť akúkoľvek menšiu boľačku.

Škola nie je venovaná iba budúcim terapeutom, ale aj každému, kto:

  • chce pochopiť určité súvislosti diania vo svojom živote
  • chce pochopiť príčiny svojich chorôb, disharmónií, či fyzickej alebo duševnej
    nepohody alebo nerovnováhy
  • chce pracovať na svojom duchovnom rozvoji a sebaspoznávaní
  • chce pomôcť svojim blízkym
  • je pripravený na skutočnosť, že príčiny svojich problémov mám v sebe

Na každom zo 6 vyučovacích víkendov používame techniky Etikoterapie, Univezity vedomého života, osobného koučingu, liečenia energiou Reiki, Arolo, ADT, čistenia čakier, harmonizácie aury, energetické ochranné techniky, konštelačné techniky, prácu so živlami, šamanské techniky, techniky starých keltských Druidov a mnoho iných.

Zažijete aj mnoho hlbokých meditácií, skupinovej práce a zdieľania v podpornej skupine a samozrejme máte možnosť aj osobnej konzultácie. Ale áno, je to v prvom rade škola, takže bude aj dosť teórie a skriptá, spoločné opakovačky vždy na ďalšom stupni, ale samozrejme aj prax cez vlastné osobné zážitky.

Ablosventi 1. ročníka majú zľavu 10%. 

Vedúci a garant programu je Peter Štrelinger.

e-mail: info@treatment.sk
tel:  +421 905 744 596