Náprava závislostí na vzorcoch myslenia

Vítame Vás na stránke odborného kurzu, ktorý ponúka netradičný pohľad na tému závislostí. Jeho autor sústreďuje pozornosť na fakt, že skutočnou podstatou každej jednej závislosti je narušený vzorec myslenia. Po odovzdaní teoretického opisu vzniku, vývoja a dôsledkov závislostí, sa kurz venuje už konkrétnym metódam prevencie i liečby tohto dnes tak rozšíreného duševného zranenia.

Závislosť je ako chobotnica s jednou hlavou, ktorá má však nespočetne veľa chápadiel. Ak odtnete jedno, narastú miesto neho ďalšie dve. Pokiaľ neodhalíte hlavu, nemáte šancu na uzdravenie.

Prečo je toľko rôznych závislostí?
Majú niečo spoločné?
Ako sa s nimi môžeme vysporiadavať pred tým, ako stratíme svojprávnosť?
Je prevencia závislostí rôzna podľa jej druhu, či sa dá použiť univerzálna?
Na čom všetkom sa dá byť závislý/á?
Ako závislosť včas rozpoznať?

Všetci sme si všimli, že celospoločensky sa pasujeme s rôznymi závislosťami. Azda každá rodina má vo svojom širšom kruhu niekoho, kto nejakej závislosti prepadol. Naučili sme sa, že jestvuje veľmi veľa druhov závislostí, ako napríklad na alkohole, na narkotikách, na hracích automatoch, na nakupovaní a podobne. Šťastný je ten, ktorého liečbu na jeho závislosti prepláca štát. Nepriamo sa tým živí myšlienka, že tie ostatné snáď ani nie sú chorobou. Na toto chceme upozorniť v našej pilotnej vzdelávacej online besede. Prístup k závislostiam ako k rôzno-druhovému defektu, ktorého pôvod je vždy špecifický, triešti našu pozornosť a koreň problému stále neohrozene rastie. My sa v našom kurze pokúsime odhaliť tú tajomnú čiernu jaskyňu, odkiaľ všetky rôzno-druhové závislosti pochádzajú.

Zakladateľom kurzu je leri Veleslav Švec. Terapeut, ktorého vzdelávanie v tejto oblasti prebiehalo na ulici v „epicentre nákazy“. Bohaté znalosti nadobudol aj v spolupráci s centrom pre liečbu drogových závislostí a veľká skupina ľudí ho pozná tiež ako učiteľa duševnej rozvahy, ktorý pôsobí na Univerzite vedomého života ako garant výuky a predseda správnej rady.

Štruktúra kurzu

Kurz Náprava závislostí na vzorcoch myslenia je ucelená náuka rozdelená do šiestich tém:

1. Úvodná prednáška o Teórii pôvodu závislostí

Ak máte úprimnú odvahu, silu a chuť nahliadnuť pod rúško našich vzorcov, táto prednáška je prvým krokom, ako pochopiť tému od základu. Leri sa v nej venuje trom základným pojmom – Pravda, Skutočnosť a Realita,  ktoré následne rozvíja do konceptu závislostí. Na konci prednášky vám všetko začne dávať zmysel ako skladačka a zaručene budete chcieť vedieť viac o tejto téme.

Takže, prečo sme tak závislí od nakupovania, alkoholu, či na vzťahoch? Pozývame vás sledovať! Záznam zo stretnutia si zaobstaráte TU.

  • Rozpoznanie vzorcov myslenia
  • Pravda nie je skutočnosť
  • Odkiaľ pochádzajú všetky závislosti? 

2. Citový bludný vír

  • Odkiaľ sa berú a ako vznikajú emócie?
  • Prečo je tak ťažké odolať baženiu, či zlosti?
  • Ako sa dá emócia využiť na uzdravenie citového zranenia?

3. Náprava pokriveného vzorca podľa štyroch polí zodpovednosti

  • Naša myseľ sa riadi algoritmom
  • Ako vzniká vzorec správania?
  • Ako rozpoznať a napraviť pokrivený vzorec?

4. Tvorivá predstava – Vzorové zobrazenie

  • Naučme sa snívať
  • Každá túžba nesie svoj skrytý odkaz
  • Ako lúštiť znamenia nášho podvedomia?

5. Tvorivá predstava – Nápravná udalosť

  • Ilúzia pozitívneho ignorantstva
  • Cesta na dno pekla je cestou k vlastným koreňom
  • Všetko sa dá napraviť a keď nie, aj tak sa to dá.

6. Zušľachťovanie cností

  • Čo je to vlastne cnosť a ako sa získava?
  • Vyrovnaná osobnosť rozvíja len vlastné prirodzené talenty
  • Čarovné riekanky a ich použitie

Uvedené témy sa budú stále cyklicky opakovať a zapojiť sa do kurzu môže každý kedykoľvek a začať ktoroukoľvek z uvedených tém. Každý účastník kurzu obdrží skriptá.

Absolvovaním všetkých stretnutí získate komplexný vhľad do praxe a jednotlivé prepojenia Vám dajú ucelený obraz a zručnosť. Odporúčame preto sa zúčastniť všetkých stretnutí alebo si vypočuť ich záznamy, ktoré je možné si zakúpiť (niektoré budeme ešte len pripravovať).

Online stretnutia kurzu

Online stretnutia prebiehajú približne raz za mesiac a sú v dĺžke 3 hodiny.

Online stretnutie „Štyri polia zodpovednosti“
Toto sústredenie sa bude konať 24.10.2022 a viac informácii nájdete TU.

Osobné tréningové sústredenia

Ku každej téme bude vytváraný podporný cyklus osobných sústredení v zázemí učiteľa alebo citlivo vybraných priestoroch. Na týchto stretnutiach sa budú vyučované zručnosti precvičovať pod priamym dohľadom odborného sprievodcu.

Osobné sústredenia sa organizujú v prípade potreby a záujmu. 

Sústredenie „Citový bludný vír“ (víkend priamo v zázemí lektora)
Toto sústredenie sa bude konať 30.9.-2.10.2022 a viac informácii nájdete TU.

Účastník kurzu s kreditom

Pokiaľ chcete mať vplyv na to čo a kedy sa bude v rámci kurzu diať, prosím uhraďte kredit vo výške minimálne 50€ (predplatné). Účastníci kurzu s kreditom sa budú podieľať na plánovaní činnosti a vzdelávacích aktivít kurzu formou ankiet, či pripomienkových formulárov.

Kontakt na organizátora: robo@vedomaskola.sk, 0915 877 800 alebo formulár nižšie.

Prihláška záujemcu o účasť na kurze Náprava závislostí na vzorcoch myslenia

Do kurzu sa môžete prihlásiť práve teraz a kedykoľvek inokedy. Pre napojenie sa do ktorejkoľvek témy odporúčame zakúpiť si aspoň prvý webinár s úvodnou prednáškou o Teórii pôvodu závislostí TU. Náročnejším študentom, ktorí majú záujem o ucelené pochopenie náuky, odporúčame zakúpiť aj ostatné webináre, pokiaľ sú k dispozícii.

Vyplňte formulár a my Vás budeme včas informovať o najbližšom termíne študijnej udalosti. V prípade otázok píšte na robo@vedomaskola.sk alebo volajte na 0915 877 800.

Aktuálne stretnutia

Sústredenie „Citový bludný vír“

30. septembra ❊ 18:002. októbra ❊ 16:00

Štyri polia zodpovednosti – ONLINE

24. októbra ❊ 17:0020:00