Náprava závislostí na vzorcoch myslenia

Vítame Vás na stránke odborného kurzu, ktorý ponúka netradičný pohľad na tému závislostí. Jeho autor sústreďuje pozornosť na fakt, že skutočnou podstatou každej jednej závislosti je narušený vzorec myslenia. Po odovzdaní teoretického opisu vzniku, vývoja a dôsledkov závislostí, sa kurz venuje už konkrétnym metódam prevencie i liečby tohto dnes tak rozšíreného duševného zranenia.

Účastníci či už celého kurzu alebo len jednotlivých stretnutí obdržia po stretnutí nahrávku a skriptá k danej téme. Majú tak dobré nástroje k zopakovaniu si odprezentovanej náuky a pochopiť lepšie súvislosti a postupy. Podmienkou získania nahrávky a skrípt je zúčastnenie sa celého daného online stretnutia.

Závislosť je ako chobotnica s jednou hlavou, ktorá má však nespočetne veľa chápadiel. Ak odtnete jedno, narastú miesto neho ďalšie dve. Pokiaľ neodhalíte hlavu, nemáte šancu na uzdravenie.

Prečo je toľko rôznych závislostí?
Majú niečo spoločné?
Ako sa s nimi môžeme vysporiadavať pred tým, ako stratíme svojprávnosť?
Je prevencia závislostí rôzna podľa jej druhu, či sa dá použiť univerzálna?
Na čom všetkom sa dá byť závislý/á?
Ako závislosť včas rozpoznať?

Všetci sme si všimli, že celospoločensky sa pasujeme s rôznymi závislosťami. Azda každá rodina má vo svojom širšom kruhu niekoho, kto nejakej závislosti prepadol. Naučili sme sa, že jestvuje veľmi veľa druhov závislostí, ako napríklad na alkohole, na narkotikách, na hracích automatoch, na nakupovaní a podobne. Šťastný je ten, ktorého liečbu na jeho závislosti prepláca štát. Nepriamo sa tým živí myšlienka, že tie ostatné snáď ani nie sú chorobou. Prístup k závislostiam ako k rôzno-druhovému defektu, ktorého pôvod je vždy špecifický, triešti našu pozornosť a koreň problému stále neohrozene rastie. My sa v našom kurze pokúsime odhaliť tú tajomnú čiernu jaskyňu, odkiaľ všetky rôzno-druhové závislosti pochádzajú.

Zakladateľom kurzu je leri Veleslav Švec. Terapeut, ktorého vzdelávanie v tejto oblasti prebiehalo na ulici v „epicentre nákazy“. Bohaté znalosti nadobudol aj v spolupráci s centrom pre liečbu drogových závislostí a veľká skupina ľudí ho pozná tiež ako učiteľa duševnej rozvahy, ktorý pôsobí na Univerzite vedomého života ako garant výuky a predseda správnej rady.

Štruktúra kurzu

Kurz Náprava závislostí na vzorcoch myslenia je ucelená náuka rozdelená do šiestich tém:

1. O pôvode závislostí

Hlavné témy obsiahnuté v prednáške:

 • Rozpoznanie vzorcov myslenia
 • Pravda nie je skutočnosť
 • Odkiaľ pochádzajú všetky závislosti? 
Ak máte úprimnú odvahu, silu a chuť nahliadnuť pod rúško našich vzorcov, táto prednáška je prvým krokom, ako pochopiť tému od základu. Leri sa v nej venuje trom základným pojmom – Pravda, Skutočnosť a Domnienka,  ktoré následne rozvíja do konceptu závislostí. Na konci prednášky vám všetko začne dávať zmysel ako skladačka a zaručene budete chcieť vedieť viac o tejto téme.

2. Citový bludný vír

Hlavné témy obsiahnuté v prednáške:

  • Odkiaľ sa berú a ako vznikajú emócie?
  • Prečo je tak ťažké odolať baženiu, či zlosti?
  • Ako sa dá emócia využiť na uzdravenie citového zranenia?

3. Náprava pokriveného vzorca podľa štyroch polí zodpovednosti

Hlavné témy obsiahnuté v prednáške:

  • Naša myseľ sa riadi algoritmom
  • Ako vzniká vzorec správania?
  • Ako rozpoznať a napraviť pokrivený vzorec?

4. Tvorivá predstava – Vzorové zobrazenie

Hlavné témy obsiahnuté v prednáške:

  • Naučme sa snívať
  • Každá túžba nesie svoj skrytý odkaz
  • Ako lúštiť znamenia nášho podvedomia?

5. Tvorivá predstava – Nápravná udalosť

Hlavné témy obsiahnuté v prednáške:

  • Ilúzia pozitívneho ignorantstva
  • Cesta na dno pekla je cestou k vlastným koreňom
  • Všetko sa dá napraviť a keď nie, aj tak sa to dá.

6. Údržba čistoty citového poľa

Hlavné témy obsiahnuté v prednáške:

  • Ako rozpoznávame „jedovaté myšlienky“?
  • Tri stupne ošetrenia citového dotknutia.
  • Hranice svojprávnosti a čo robiť, keď sa prekročia?

Uvedené témy sa budú stále cyklicky opakovať a zapojiť sa do kurzu môže každý kedykoľvek a začať ktoroukoľvek z uvedených tém. Každý účastník kurzu obdrží skriptá.

Absolvovaním všetkých stretnutí získate komplexný vhľad do praxe a jednotlivé prepojenia Vám dajú ucelený obraz a zručnosť. Odporúčame preto sa zúčastniť všetkých stretnutí.

Online stretnutia kurzu

Online stretnutia prebiehajú približne raz za mesiac a sú v dĺžke 3 hodiny.

Osobné tréningové sústredenia

Ku každej téme bude vytváraný podporný cyklus osobných sústredení v zázemí učiteľa alebo citlivo vybraných priestoroch. Na týchto stretnutiach sa budú vyučované zručnosti precvičovať pod priamym dohľadom odborného sprievodcu.

Osobné sústredenia sa organizujú v prípade potreby a záujmu. 

O pôvode závislostí – online

10. júna ❊ 17:3020:30

Prihláška záujemcu o účasť na kurze Náprava závislostí na vzorcoch myslenia

Do kurzu sa môžete prihlásiť práve teraz a kedykoľvek inokedy. Náročnejším študentom, ktorí majú záujem o ucelené pochopenie náuky, odporúčame zakúpiť si celý kurz naraz (6 stretnutí približne raz za mesiac). Získate tak zľavu a odpadne potreba sledovať jednotlivé termíny a registrovať sa na každé stretnutie zvlášť.

Cena kurzu: 25€ za jedno ONLINE stretnutie
Celý kurz – 6 online stretnutí = 150,-€. V prípade platby vopred za celý kurz je celková cena 135,-€.

Osobné sústredenia sa oceňujú vždy pri vyhlásení konkrétnej udalosti

Ak by Vám niektorý termín v budúcnosti nevyhovoval, môžete absolvovať dané stretnutie v nasledovnom novom cykle kurzu (ak sa bude konať). Môžete nás kontaktovať aj priamo na podujatia@vedomaskola.sk alebo volajte na 0908-358-369.

Objednávka kurzu
Máte otázku?