Andrea Košiarová

Podstatnú časť môjho záujmu tvoril za posledné roky práve dych. Či už to bolo pri tanci a pohybe, kde pracovanie s dychom bolo bežnou súčasťou tréningu. Alebo neskoršie vedomé všímanie si dychu a jeho vplyvov pri jogovej praxi a meditáciách. Dychom som bola fascinovaná natoľko, že som ho začala skúmať aj odborne počas štúdia psychológie a zisťovala som ako sa s dychom menia pocity, emócie a ako vplýva nato ako sa v živote máme. Všimla som si, že je akýmsi mostom. Práve dych je dôkazom neoddeliteľnosti psychiky a tela. A tak na prácu s ním nazerám. Nemôžem pracovať s psychikou bez vplyvu na hmotu a naopak cez telo a dych neovplyvniť psyché. Preto vo svojej práci prepájam psychologický a somatický prístup. Odtiaľ vznikol názov Umenie dychu.

Moja cesta ma viedla cez tanečné skúsenosti k intenzívnej jogovej praxi a k štúdiu odboru psychológie. Potreba hlbšieho sebapoznania ma viedla do krajín východnej Ázie a tam k praxi a štúdiu meditácii, telesných cvičení, či karma jogy a objavovaním ducha miestnej kultúry. Značný vplyv na ďalšie smerovanie mali opakované zásedy Vipassana meditácie a štúdium tibetského budhizmu.

K spojeniu lásky k tancu, pohybu a meditačnej praxe došlo neskôr v tanci 5 rytmov a následne pri holotropnej praxi a v štúdiu transpersonálnej psychológie. Neoddeliteľnosť psychiky a tela dala mojej práci hlbší zmysel. Smerovanie k celistvosti prirodzene vyústilo do hlbšieho záujmu o prácu s dotykom, s hranicami a integrovanie tieňa, ktorej sa venujem vo výcviku šamanskej kranio-sakrálnej terapie.

Zmysel mojej práce vnímam práve v neustálom odkrývaní a odhaľovaní toho, kým sme. Stelesňujúcu, dychovú a meditačnú prax vidím ako cestu k nájdeniu podstaty nášho bytia a zmyslu života. Tento prístup podporuje napojenie sa na vnútornú múdrosť v nás. Podstatou mojej práce je vytvoriť bezpečný priestor, v ktorom môžeš nájsť vlastný zdroj silya čerpať z neho na ceste sebapoznania a liečenia, smerujúc k celistvosti.

https://www.umeniedychu.sk/