Hlavné témy:

AKO SA PRISPÔSOBIŤ ZMENÁM V TEJTO DOBE.

ZODPOVEDNOSŤ UČITEĽA – ZODPOVEDNOSŤ ŽIAKA

AKO SA PRISPÔSOBIŤ ZMENÁM V TEJTO DOBE.

ZODPOVEDNOSŤ UČITEĽA – ZODPOVEDNOSŤ ŽIAKA

Srdečne Vás pozývame na Online Konferenciu vzdelávania Univerzity vedomého života!

Vzdelávame sa celý život a to nám otvára nové možnosti, ktoré nás stále posúvajú vpred. Učiť a rozpoznávať svet vôkol nás je našou prirodzenosťou. Učiť a rozpoznávať svet v nás je našou bázňou a volaním, ktoré rozširuje poznanie a pochopenie celistvosti veľkolepej skutočnosti.

Prihláste sa na celodennú šnúru prednášok, ktoré Vám prinesú praktické rady, nové možnosti a rozšírenie vedomostí a poznania pre Vás každodenný život.

Počas celého dňa budú prednášať skúsený učitelia, sprievodcovia, riaditelia,  majstri, manažéri a známe osobnosti, ktoré svojimi dlhoročnými a celoživotnými skúsenosťami budú zdieľať svoje názory a postoje.

Všetky prednášky budeme vysielať online, avšak pokiaľ nám to opatrenia umožnia, bude možné prednášky pre povolený počet osôb možné absolvovať aj osobne!

Prednášajúci

Braňo Rybička

Zakladateľ Školy jednoty a učiteľ Univerzity vedomého života

Ivana Molnárová

Riaditeľka Profesia.sk

Beáta Hlohovská

Vzájomnosť o.z. Etikoterapeutka, psychologička, učiteľka

 Peter Pallo

Učiteľ roka 2019

Marica Laščeková

Radostná škola z Martina

Eva Vargová

Riaditeľka Junior Achievement Slovensko

Adela Vinczeová

Televízna a rozhlasová moderátorka

Lenka Jancíková

Riaditeľka Spojenej školy Púchov

Zuzana M. Girgošková

Líderka vzdelávacej skupiny Lifestart.sk

Katarína Jánošová

Učiteľka na súkromnej základnej škole v B. Bystrici, dlhoročná dobrovoľníčka v neziskovej organizácii Živica.

Blanka Lichtnerová

Spoluzakladateľka waldorfskej škôlky, lektorka a counsellor/kouč pre dospelých

Matej Olejár

Juniorský majster Slovenska v plávaní a dlhoročný kondičný tréner.

Harmonogram a témy prednášok

Sála 1

09:30

Eva Vargová | Rozvoj finančnej gramotnosti a ekonomického myslenia žiakov a učiteľov

Eva je riaditeľkou vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko (www.jaslovensko.sk), ktorá sa už 28 rokov venuje rozvoju podnikavosti, finančnej gramotnosti a ekonomického myslenia žiakov a učiteľov na Slovensku. Obzvlášť v tejto dobe sa dostáva do popredia dôležitosť týchto kľúčových zručností, ktoré zvyšujú šance na úspešný a spokojný život. Eva bude hovoriť o tom, ako efektívne zakomponovať praktické a zážitkové vzdelávanie na základných a stredných školách kdekoľvek na Slovensku. Je ten správny čas, aby sme pripravovali deti na skutočný život.

11:00

Lenka Jancíková | Sedem návykov strednej odbornej školy

Ako si poradiť so zavádzaním mäkkých zručností do odborného vzdelávania, ktoré sú tak dôležité pre súčasnú dobu, dištančné vzdelávanie ale predovšetkým pre nadchádzajúci Priemysel 4.0. Osobnostný rast sa musí týkať vedenia školy, pedagógov aj žiakov. Ako mi v tejto víziii pomohla Akadémia riaditeľov.

12:30

Matej Olejár | Ako si zlepšiť život pomocou športu, čo následne prinesie pozitívnu zmenu myslenia, pocitov aj zdravia

Dnešná doba vyrába rozčúlených, nezdravých ľudí, preto je ten správny čas začať na sebe pracovať, fyzicky aj duševne. Základ je, začať od seba a naučiť to aj ostatných vo svojom okolí, strhnúť “lavínu” lepšej nálady, zdravších pohľadov na vec, zdravších ľudí a ich dušičiek.

14:00

Marica Laščeková | Demokratická základná škola, ako brána k slobodnému, šťastnému a úspešnému životu.

Keď dospelý človek dosiahne určitý vek, začína sa zamýšľať nad tým, či mu život, ktorý žije, dáva zmysel. Čo ho v živote robí šťastným, kým vlastne je. Zámerom našej Radostnej školy je, aby na tieto otázky dieťa vedelo odpovedať, už keď bude z našej školy odchádzať (po ukončení povinnej školskej dochádzky). Vychádzame z filozofie slobodných demokratických škôl, kde v rámci bezpečného priestoru dôvery dieťa zažíva slobodu a zároveň sa učí zodpovednosti za svoje konanie. Cieľom prednášky je ukázať poslucháčovi ako naša škola funguje, prečo sú v nej deti šťastné a ako sa nám náš zámer darí napĺňať.

15:30

Branislav Rybička | Vzdelávanie – Poznanie – Sloboda

Vzdelávanie má rôzne úrovne, podľa toho, ako sa človek vyvíja. Začína to písaním, počítaním, čítaním a pokračuje širokou škálou vedomostí. Z môjho skúmania života a vzdelávania v ňom, považujem za najdôležitejšie poznať to kto v skutočnosti som. Toto poznanie mi otvorí dvere do skutočnej slobody, lebo nie nadarmo sa roky hovorí. Poznaj seba, poznáš život.

17:00

Blanka Lichtnerová | 7 nástrojov pre udržateľný život učiteľa, rodiča, vychovávateľa

Hovorí sa, že učitelia sú jediná profesia, ktorá nosí veci z domu do práce (a nie naopak) 🙂 Byť učiteľom, vychovávateľom a rodičom si vyžaduje všetky naše sily – mentálne, emočné aj fyzické.
Ako horieť – a nevyhorieť? Ako zvládať stres a nájsť svoj zdroj sily?
Porozprávame sa o tom, ako sa môže učiteľ udržateľne postarať sám o seba, aj ako môže prispievať k harmonickým a zmysluplným vzťahom.
Ako byť nasledovania hodným vzorom pre svojich študentov, ako pracovať so svojimi emóciami a výzvami.
7 nástrojov pre udržateľný život učiteľa (rodiča, vychovávateľa) sú praktické a uchopiteľné koncepty a cvičenia, s ktorými už dnes môžete zmeniť svoj život k lepšiemu.

Sála 2

9:00

Katarína Jánošová | Prvé kroky k zodpovednej spotrebe

Trvalá udržateľnosť, ekológia či triedenie odpadu. Tieto témy celospoločensky rezonujú, avšak nie vždy zodpovedajú našim zvykom. Ako zmeniť zmýšľanie o svojej spotrebe na vedomé a postupne krok za krokom začať meniť svoj prístup? Prednáška prináša súvislosti, pochopenie a príklady zo života, ako pristupovať k ekológii.

10:30

Beáta Hlohovská |  Ako žiť to, čo nám skutočnosť prináša

Na to, aby sme boli flexibilní a vedeli sme sa prispôsobovať, potrebujeme nielen informáciu, ale aj energiu. Táto doba je skúškou našej rovnováhe, lebo v rovnováhe sa prirodzene dostávame do emočného nadhľadu, v ktorom vidíme súvislosti a vieme správne konať a rozhodovať sa.

12:00

Peter Pallo | Vzdelávací obsah v reálnom ponímaní, vnímaný cez zážitok 

Je veľmi dôležité vytvoriť pre žiakov podnetné prostredie, poskytnúť im prirodzené zdroje informácií hravou formou. Potom už prevezmú iniciatívu vo vzdelávaní samotní žiaci.

13:30

Ivana Molnárová | Ako sa stať zmenou a tvorcom v každodennom živote.

V každodennom živote vidíme od tých, ktorí by nám mali ísť príkladom, že sú obeťami vlastného ega. Ako zmeniť seba a tým ukázať cestu z role obete, do role tvorcu svojho života. Nie je to otázka duchovných ľudí, je to podstatná zmena vo firmách, školách a v celej spoločnosti.

15:00

Zuzana Matúšová Girgošková | Rozvíjanie empatie je zárukou dobrého štartu do života

Nech bude naše dieťa raz remeselník, vedec alebo obchodník, v práci i súkromnom živote veľmi ocení schopnosť dokázať sa empaticky nacítiť na situáciu, problém, človeka či krajinu. Empatia, schopnosť cítiť, nás privádza do nášho stredu. Odpovede, reakcie a činy z nášho stredu sú pravdivé, sú cestou k porozumeniu a nachádzaniu správnych riešení. V našej vzdelávacej skupine LifeStart, ktorá nesie prvky prírodnej a lesnej škôlky a školy, je zameranie na rozvíjanie sociálnych zručností prioritou.
V súčasnej dobe virtuálnej reality, vzťahov i online vyučovania je prispôsobenie sa zmenám tejto doby práve o posilňovaní sociálnych zručností, schopnostiam nadväzovať a budovať si vzťahy, vedieť sa napojiť na intuíciu, zdroj kreativity a vedieť skrz empatiu reagovať emočne zrelo. Vďaka tejto filozofii je zodpovednosť žiaka v LifeStart o jeho empatickom sa nacítení na učiteľa, vďaka čomu vidí jeho prácu a vedenie. Empatickom nacítení sa na skupinu, vďaka čomu vníma, že spoločným cieľom je vzájomne sa posúvať. Empatickom nacítení sa na seba a rozpoznaní, čo v skutočnosť chcem a dokážem dosiahnuť. Hovorieva sa, že remeslo má zlaté dno. Po roku 2020 to budú sociálne zručnosti, ktoré pomôžu ľuďom byť úspešní vo vzťahoch, práci a rodine.

16:30

Adela Vinczeová |  Moja cesta vzdelávania a ako riešim veci v tejto dobe

Počas môjho života som zažila rôzne momenty, ktoré mi dali priamy pohľad na danú vec. Nemyslím si, že viem všetko, lebo chápem, že človek sa učí celý život. No viem, že niektoré veci, ktoré mi fungujú sú jednoduché a ľahko aplikovateľné. Žijeme v dobe, ktorú sme doposiaľ nezažívali. Prispôsobiť sa a adaptovať tomu, čo sa deje je tiež mojou cestou vzdelávania v živote. Rada s Vami pozdieľam moje skúsenosti, ktoré s Vami možno budú rezonovať.

Záznamy z prednášok budú k dispozícii aj po ukončení konferencie.

Číslo účtu pre uhradenie: SK9083300000002501132609

Použite prosím variabilný symbol uvedený v objednávke a do poznámky vložte svoje meno a priezvisko. Ďakujeme!

Ako to bude prebiehať:

  • Emailom vám najneskôr o tri dni príde odkaz na internetovú stránku, kde nájdete záznam z Konferencie.
  • Tento link je určený len pre vás, prosíme, aby ste ho nezdieľali nikomu bez zakúpeného záznamu. Ďakujeme.

Ďakujeme za podporu a prajeme veľa inšpiratívnych chvíľ!

Tím Konferencie vzdelávania

konferencia@vedomaskola.sk

Podmienky zakúpenia záznamu:

  • Prístup k záznamu sa stáva platným po pripísaní platby na účet Univerzity vedomého života n.o.
  • Vstupenka je platná len pre uvedený počet osôb.
  • Zdieľanie vstupenky alebo odkazu na stránku vysielania s inými osobami, ktoré ju nemajú zakúpenú, považujeme za neférové konanie. Veríme, že oceníte energiu, ktorú sme do organizácie vložili.
  • Zakúpený záznam nie je možné vrátiť, storno poplatok je 100%. Ak sa nemôžete Konferencie zúčastniť, môžete svoj prístup darovať.
  • Spoločne tvoríme nový systém fungovania spoločnosti.