Hlavné témy:

AKO SA PRISPÔSOBIŤ ZMENÁM V TEJTO DOBE.

ZODPOVEDNOSŤ UČITEĽA – ZODPOVEDNOSŤ ŽIAKA

AKO SA PRISPÔSOBIŤ ZMENÁM V TEJTO DOBE.

ZODPOVEDNOSŤ UČITEĽA – ZODPOVEDNOSŤ ŽIAKA

Srdečne Vás pozývame na Online Konferenciu vzdelávania Univerzity vedomého života!

Vzdelávame sa celý život a to nám otvára nové možnosti, ktoré nás stále posúvajú vpred. Učiť a rozpoznávať svet vôkol nás je našou prirodzenosťou. Učiť a rozpoznávať svet v nás je našou bázňou a volaním, ktoré rozširuje poznanie a pochopenie celistvosti veľkolepej skutočnosti.

Prihláste sa na celodennú šnúru prednášok, ktoré Vám prinesú praktické rady, nové možnosti a rozšírenie vedomostí a poznania pre Vás každodenný život.

Počas celého dňa budú prednášať skúsený učitelia, sprievodcovia, riaditelia,  majstri, manažéri a známe osobnosti, ktoré svojimi dlhoročnými a celoživotnými skúsenosťami budú zdieľať svoje názory a postoje.

Všetky prednášky budeme vysielať online, avšak pokiaľ nám to opatrenia umožnia, bude možné prednášky pre povolený počet osôb možné absolvovať aj osobne!

Prednášajúci

Leri Veleslav Švec

Zakladateľ Univerzity vedomého života

Ivana Molnárová

Riaditeľka Profesia.sk

Beáta Hlohovská

Vzájomnosť o.z.

Marica Laščeková

Radostná škola z Martina

Eva Vargová

Riaditeľka Junior Achievement Slovensko

Lucia Jancíková

Riaditeľka Spojenej školy Púchov

Ďalších rečníkov postupne dopĺňame.

Harmonogram a témy prednášok

Sála 1

09:30

Eva Vargová | Rozvoj finančnej gramotnosti a ekonomického myslenia žiakov a učiteľov

Eva je riaditeľkou vzdelávacej organizácie Junior Achievement Slovensko (www.jaslovensko.sk), ktorá sa už 28 rokov venuje rozvoju podnikavosti, finančnej gramotnosti a ekonomického myslenia žiakov a učiteľov na Slovensku. Obzvlášť v tejto dobe sa dostáva do popredia dôležitosť týchto kľúčových zručností, ktoré zvyšujú šance na úspešný a spokojný život. Eva bude hovoriť o tom, ako efektívne zakomponovať praktické a zážitkové vzdelávanie na základných a stredných školách kdekoľvek na Slovensku. Je ten správny čas, aby sme pripravovali deti na skutočný život.

11:00

Beáta Hlohovská |  Ako žiť to, čo nám skutočnosť prináša

Na to, aby sme boli flexibilní a vedeli sme sa prispôsobovať, potrebujeme nielen informáciu, ale aj energiu. Táto doba je skúškou našej rovnováhe, lebo v rovnováhe sa prirodzene dostávame do emočného nadhľadu, v ktorom vidíme súvislosti a vieme správne konať a rozhodovať sa.

13:00

Ivana Molnárová | Ako sa stať zmenou a tvorcom v každodennom živote.

V každodennom živote vidíme od tých, ktorí by nám mali ísť príkladom, že sú obeťami vlastného ega. Ako zmeniť seba a tým ukázať cestu z role obete, do role tvorcu svojho života. Nie je to otázka duchovných ľudí, je to podstatná zmena vo firmách, školách a v celej spoločnosti.

14:30

Marica Laščeková | Demokratická základná škola, ako brána k slobodnému, šťastnému a úspešnému životu.

Keď dospelý človek dosiahne určitý vek, začína sa zamýšľať nad tým, či mu život, ktorý žije, dáva zmysel. Čo ho v živote robí šťastným, kým vlastne je. Zámerom našej Radostnej školy je, aby na tieto otázky dieťa vedelo odpovedať, už keď bude z našej školy odchádzať (po ukončení povinnej školskej dochádzky). Vychádzame z filozofie slobodných demokratických škôl, kde v rámci bezpečného priestoru dôvery dieťa zažíva slobodu a zároveň sa učí zodpovednosti za svoje konanie. Cieľom prednášky je ukázať poslucháčovi ako naša škola funguje, prečo sú v nej deti šťastné a ako sa nám náš zámer darí napĺňať.

16:00

Leri Veleslav Švec | Skutočná zmena

Jednou z veľmi zaujímavých pascí v kolobehu života je ilúzia zmeny. Ocitáme sa v obraze, ako vznešene postupujeme, ako sa rozvíjame a spejeme od počiatku k dokonalosti. Uznanlivo kyvkáme hlavou nad vývojom, ktorým sme prešli, keď sa „pozeráme späť“ na naše životy, či na dejiny spoločnosti, ktorej sme súčasťou. Je to veľmi uspokojivý obraz a naše egíčko sa pohojdáva v uspávanke osobnej spokojnosti. Len veľmi odvážni ľudia a skutočne odhodlaní vzostúpiť sú pripravení na šokujúce a často aj boľavé poznania skutočného stavu vecí. Obtiažnosť vymaniť sa z kruhu opakujúcich sa chýb je priamoúmerná časovému obdobiu, ktorým sa kruh udalostí uberá. Preto sa nám ľahšie odhaľuje naše osobné poblúdenie, náročnejšie je to s odhalením rodového bludného kruhu a samozrejme najťažšie to býva s tým národným – celospoločenským.

Pokúsime sa v prednáške zasiať inšpiráciu, ako na to a možno sa nám podarí aj vzrušujúce nahliadnutie na súčasné spoločenské dejiny.

Sála 2

10:30

Lenka Jancíková | Sedem návykov strednej odbornej školy

Ako si poradiť so zavádzaním mäkkých zručností do odborného vzdelávania, ktoré sú tak dôležité pre súčasnú dobu, dištančné vzdelávanie ale predovšetkým pre nadchádzajúci Priemysel 4.0. Osobnostný rast sa musí týkať vedenia školy, pedagógov aj žiakov. Ako mi v tejto víziii pomohla Akadémia riaditeľov.

Vstupenky

Cena vstupenky pre 1 osobu: 22 Eur 

Ako to bude prebiehať:

  • Emailom vám najneskôr tri dni pred konaním podujatia príde do emailu odkaz na internetovú stránku, kde budeme vysielať prednášky z Konferencie vzdelávania.
  • Tento link je určený len pre vás, prosíme, aby ste ho nezdieľali nikomu bez zakúpenej vstupenky. Ďakujeme.
  • Prednášky budú prebiehať v čase od 9:00 do 19:00.
  • Aktuálny zoznam prednášajúcich a ich témy nájdete na stránkach http://vedomaskola.sk/konferencia-vzdelavania/

Tešíme sa na stretnutie s vami!

Tím Konferencie vzdelávania

konferencia@vedomaskola.sk

Podmienky zakúpenia vstupenky:

  • Vstupenka na podujatie sa stáva platnou po pripísaní platby na účet Univerzity vedomého života n.o.
  • Vstupenka je platná len pre uvedený počet osôb.
  • Zdieľanie vstupenky alebo odkazu na stránku vysielania s inými osobami, ktoré ju nemajú zakúpenú, považujeme za neférové konanie. Veríme, že oceníte energiu, ktorú sme do organizácie vložili.
  • Vstupenku nie je možné vrátiť, storno poplatok je 100%. Ak sa nemôžete Konferencie zúčastniť, môžete svoj prístup darovať.
  • Spoločne tvoríme nový systém fungovania spoločnosti.
  • Na osobnú účasť v Trnave pozývame po poradí tých, ktorí prejavili záujem, majú zakúpenú a uhradenú vstupenku (rozhoduje časová značka), ako aj podľa aktuálnej vyhlášky a kapacity priestoru. Ďakujeme za pochopenie.