Prajem Vám pekný a úspešný deň,

dňa 25.5.2018 vstúpili do platnosti Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov známy pod skratkou GDPR (General Data Protection Regulation) a tiež zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z. (v ďalšom len „Zákon“). Napriek tomu, že sme presvedčení o tom, že Vaše údaje budeme chrániť aj bez zákona chcel by som Vás informovať o tom, kto sme a ako sa staráme o Vaše súkromné údaje.

Sme nezisková organizácia Univerzita vedomého života, n.o. so sídlom Na kameni 1773/33, 911 01 Trenčín, IČO: 50364634 a sme zapísaní v Registri neziskových organizácií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, sekcie verejnej správy. Za zodpovednú osobu za ochranu Vašich osobných údajov sme určili p. Ivicu Grimovú, ktorá Vám zodpovie akékoľvek otázky v súvislosti s GDPR. Stačí Vám zaslať otázku na kontaktný mail ivicka@vedomaskola.sk

Vaše údaje poskytnuté elektronicky uchovávame na našom úložnom disku chránenom štandardnými prvkami, ktorý chránime proti zneužitiu, zničeniu, poškodeniu. Právnym titulom Vášho poskytnutia Vašich osobných údajov je buď zmluva, ktorá špecifikuje rozsah, trvanie a všetky s tým spojené aspekty ochrany Vašich osobných údajov, alebo Váš súhlas na základe Vašej požiadavky byť informovaní o našich aktivitách. Zbierame Vaše nasledovné údaje: Meno, priezvisko, e-mail, telefónny kontakt, rok narodenia, tieto údaje máme záujem uchovávať u nás počas doby vykonávania našej aktívnej činnosti, a to až do obdržania Vašej žiadosti o ich výmaz.

Tieto údaje používame na komunikáciu s Vami a to hlavne: informujeme Vás o aktivitách Univerzity vedomého života (UVŽ) o vzdelávacích podujatiach, o živote v univerzite a spoločenstve, o nových témach, oznamujeme Vám konanie seminárov, stretnutí, víkendových vzdelávacích pobytov, a zasielame Vám iné oznámenia v súvislosti s činnosťou UVŽ.

Vaše údaje používame výhradne na komunikáciu medzi Vami a nami, nesprístupňujeme ich žiadnej tretej strane jedine, že by ste nás o to sami písomne požiadali v súlade so zákonom. Vaše údaje ani neprenášame do iných krajín.

Vaše osobné údaje sú Vašim majetkom. Preto máte kedykoľvek právo požiadať nás o informáciu, aké údaje o Vás máme, môžete požiadať o ich výmaz, alebo opravu v prípade, že ich máme nesprávne z akéhokoľvek dôvodu, požiadať o obmedzenie ich spracovávania (vymazanie určitého údaju), máte právo nás požiadať o zastavenie zasielania informačných e-mailov atď…

Všetky požiadavky, prosím, adresujte na kontakt zodpovednej osoby. Aj v prípade ak by Vám čokoľvek nebolo jasné, alebo by ste sa chceli niečo spýtať je tu pre vás e-mailová adresa a zodpovedná osoba. Ďakujeme Vám za Vašu priazeň a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami.

Vlastimil Švec, riaditeľ