Druhý stupeň štúdia

Nadobudnúť rozvahu osobnosti je ako držať v rukách mapu, vďaka ktorej sa dokážeme ľahko orientovať v náročných situáciách, nachádzať riešenia na hlavolamy života a rozvážne konať.

2. stupeň štúdia je postavený na základoch náuky Rozpoznanie skutočnosti. V 2. a 3. ročníku študenti získajú poznatky a skúsenosti, dôležité pre rozvážne spravovanie osobnosti ako aj okolností, v ktorých sa nachádzajú.

Kľúčom k ROZVAHE OSOBNOSTI: 

  • Vnímanie a napĺňanie potrieb tela.
  • Starostlivosť o svoje zdravie. 
  • Práca so svojimi pocitmi.
  • Spravovanie partnerských či pracovných vzťahov. 
  • Prekonávanie hraníc mysle.
  • Prebudenie vlastnej vnútornej sily. 
  • Oslobodenie sa od lipnutí, závislostí a unaveného postoja. 
  • Nazeranie za závoj zjavenej skutočnosti. 

2. ročník

I. temat. okruh: Rozvážne vzťahy

1. vyuč. deň: 4 pôrody osobnosti 

2. vyuč. deň: Predchádzanie závislosti

3. vyuč. deň: 3 obdobia rozvážneho vzťahu

4. vyuč. deň: Umenie riadeného pádu 

5. vyuč. deň: Mužská a ženská vibrácia

6. vyuč. deň: Povahopis osobnosti

7. vyuč. deň: Deľba 4 polí zodpovednosti

8. vyuč. deň: Etika a autorita vychovávateľa

II. temat. okruh: Rozvážna životospráva

1. vyuč. deň: Anatómia tela a liečenie choroby

2. vyuč. deň: Telocvik (fyzioterapia)

3. vyuč. deň: Zdravá obživa

3. ročník

III. temat. okruh: Hranice rozvahy

1. vyuč. deň: Reálne nebezpečné situácie a ich zvládanie

Nadobudneme vhľad do sveta bojovníkov a reálneho nebezpečia. Naučíme sa v tomto svete orientovať a zbavíme sa strachu z ozbrojených konfliktov, masových nepokojov či rôznych rebélii.

2. vyuč. deň: Vandrovka (dvojdňovka)

Neexistujú nezvládnuteľné situácie, len nepripravení ľudia. Doterajšie cesty našich životov nás rozmaznali a urobili z nás „závislákov“ od bezpečia. Pod dohľadom sprievodcu si rozpomenieme na svoju podstatu a precítime silu kolektívneho ducha pri nocovaní v divočine.

3. vyuč. deň: Posúvanie hraníc myslenia

Prostredníctvom šamanských rituálov sa presunieme za hranice doterajšieho vnímania, v plameni necháme spáliť svoje obavy a predsudky. Vystavíme sa reálnemu strachu z výziev chôdze po žeravých uhlíkoch, či rozbitých črepoch, ktoré odhalia, kam siahajú ľudské možnosti.

4. vyuč. deň: Mentálne telo cez optiku kvantovej fyziky

Zodpovieme si na fundamentálne otázky: Čo nám dáva a berie životnú energiu? Ako si ju dokážeme zvýšiť? Kedy sa stanem vládcami svojho života? Ako odlíšiť prítomnú realitu a pseudorealitu?

IV. temat. okruh: Dokonanie prebudenia

1. vyuč. deň: Úvod do meditácie

Vysvetlíme si pojmem meditácie v živote človeka i jej úskalia pri nerovnovážnom používaní. Zameriame sa na porozumenie princípom mimozmyslového vnímania a mimotelových zážitkov a oprášime pojem vedomá smrť, ktorý k meditácii patrí.

2. vyuč. deň: Meditačná prax v pokoji

Ukážeme si ako pristupovať k rozjímaniu v sede a aké spôsoby rozjímania v pokoji poznáme. Vysvetlíme si, aké problémy nás ako začiatočníka v meditácii môžu čakať a ako si s nimi poradiť. Zároveň si odhalíme ako sa môžeme v meditácii rozvíjať a k čomu smerovať.

3. vyuč. deň: Meditačná prax v pohybe

Ukážeme si aj dynamický prístup k meditácii a vysvetlíme si ako fyzické telo súvisí s meditáciou a zmenenými stavmi vedomia. Začijeme cvičenia ako prostredníctvom pohybu tela dokážeme prehĺbiť spojenie so svojim vnútrom, ktoré sa skrýva za hranicami zmyslového vnímania.

4. vyuč. deň: Záverečné obrad na Muráni (dvojdňovka)

Slávnostný záverečný obrad Rozpoznania skutočnosti, na ktorom spolu prežijeme čaro prelínania zjavených a skrytých svetov. Počas tohto obradu sa zároveň odovdzávajú certifikáty o ukončení 3-ročného štúdia.

Na ktorýkoľvek vyučovací deň sa môžete prihlásiť aj keď ste u nás ešte neštudovali
a nezáväzne ochutnať našu náuku o rozvahe osobnosti.

Viac info na info@vedomaskola.sk

Absolventi 2. stupňa štúdia majú všetky zručnosti potrebné k tomu, aby žili ako šťastné, rozvážne, sebavedomé a slobodné bytosti, a svojim pôsobením prispievali k tvorbe zdravej spoločnosti.

Skutočná sloboda v myslení je kľúč.