Matej Hlohovský

Mnohoročná prax v oblasti medicínskych technológií mi umožnili pochopiť fungovanie ľudského tela, ako celku. Výskum technológií v oblasti umelej
inteligencie mi pomohla pochopiť fungovanie mentálnej časti psychiky človeka. Výskum v oblasti časticovej fyziky a procesov kvantovej mechaniky mi pomohli pochopiť fungovanie vesmíru. Všetky zákonitosti v oblasti kvantovej a časticovej fyziky majú ekvivalent vo fungovaní ľudí medzi sebou a ich vzťahmi s okolím.

Som spoluautor Kvantovej filozofie. Ide o spôsob prepojenia všetkých moderných vedných odborov za účelom vypracovania modelu sveta ako celku. Chápaním sveta ako celku zanikajú problémy a nedostatky spôsobené jeho delením a triedením. Tento unikátny filozofický smer poskytuje znovuobjavenie vnímania sveta, života, životných ciest a možností v takej forme, v akej ju videli pradávne civilizácie, ktoré tu žili pred nami, či dokonca pradávne bytosti, ktoré stáli na počiatku zrodenia nášho sveta. Primárnym nástrojom kvantovej filozofie je aplikácia elementárnych procesov kvantovej mechaniky medzi elementárne procesy všetkých filozofických a náboženských smerov. Je to jedinečný spôsob chápania súvislostí. Chápanie filozofických a technických súvislostí nám umožňuje s nimi pracovať v takej miere, v ktorej to separátne nie je možné. Dá sa teda povedať, že sa jedná o nový systém chápania nášho života, možnosti jeho uchopenia a narábania s ním.

Sprevádzam ľudí pri skvalitnení  ich života, či vzťahov. Učím efektívnejšiemu narábaniu s energiou a financiami a ponúkam spôsoby uzdravenia tela i duše.

Prednášam a vediem tematické semináre a ponúkam tiež možnosť osobných, či telefonických konzultácií pri akomkoľvek probléme.

Matej o sebe:

Už niekoľko rokov spolupracujem s Univerzitou a prispievam svojimi prednáškami Kvantovej filozofie. Svojimi vedomosťami a schopnosťami pomáham ľuďom skvalitniť ich život – osobnosť, vzťahy, prácu, … Kvantová filozofia je prepojením všetkých moderných vedných odborov za účelom vypracovania modelu sveta ako celku. Chápaním sveta ako celku zanikajú problémy a nedostatky spôsobené jeho delením a triedením. Tento unikátny filozofický smer poskytuje znovuobjavenie vnímania sveta, života, životných ciest a možností v takej forme, v akej ju videli pradávne civilizácie. Dá sa teda povedať, že sa jedná o nový systém chápania nášho života, možnosti jeho uchopenia a narábania sním. Vedomosti zo štúdia kvantovej fyziky mi pomohli odhaliť, že všetky zákonitosti v oblasti kvantovej a
časticovej fyziky majú ekvivalent vo fungovaní ľudí  medzi sebou a ich vzťahmi s okolím.

Teším sa zo spolupráce s Univerzitou a výsledky, ktoré ľudia dosahujú po prijatí a aplikovaní vedomostí, ktoré učím mi pripomínajú, aký obrovský význam má duchovná práca pre život človeka a celé bytie.