Vedomý Muž – MÚDROSŤ

centrum Shambala Lúčka Lúčka, Lúčka

Pozývame Všetkých Mužov, ktorí hľadajú svoju cestu, aby sa naplno mohli prejaviť v tomto svete. Čo prináša projekt Vedomý muž: Počas série

Vedomý Muž – Odvaha 2021

centrum Shambala Lúčka Lúčka, Lúčka

Je mi veľkou cťou otvárať 3. ročník cyklu Vedomý Muž. Počas predošlých ročníkov nimi prešli muži, ktorí našli svoju silu, odvahu, múdrosť,