OZ Súlad

  1. Udalosti
  2. Miesto konania
  3. OZ Súlad
Udalosti at this miesto udalosti
Today

Lektor v podpornej skupine

OZ Súlad Tehelná 4, Zvolen, Slovenská republika

Cyklus víkendových stretnutí 2023 pre ľudí, ktorí premýšľajú nad organizovaním stretnutí pre ľudí a nad činnosťou lektora alebo lektorky. Zatiaľ neviete aké kroky potrebujete urobiť a čo všetko vás čaká. V tomto vzdelávaní získate potrebné zručnosti, inšpirácie a podporu.

160€

Hry a sebapoznávacie techniky v podpornej skupine

OZ Súlad Tehelná 4, Zvolen, Slovenská republika

Cyklus víkendových stretnutí 2023 pre ľudí, ktorí premýšľajú nad organizovaním stretnutí pre ľudí a nad činnosťou lektora alebo lektorky. Zatiaľ neviete aké kroky potrebujete urobiť a čo všetko vás čaká. V tomto vzdelávaní získate potrebné zručnosti, inšpirácie a podporu.

160€

Trénujeme bezpečnú prácu s podpornou skupinou

OZ Súlad Tehelná 4, Zvolen, Slovenská republika

Cyklus víkendových stretnutí 2023 pre ľudí, ktorí premýšľajú nad organizovaním stretnutí pre ľudí a nad činnosťou lektora alebo lektorky. Zatiaľ neviete aké kroky potrebujete urobiť a čo všetko vás čaká. V tomto vzdelávaní získate potrebné zručnosti, inšpirácie a podporu.

160€

Ako zakladať a dlhodobo financovať podporné skupiny

OZ Súlad Tehelná 4, Zvolen, Slovenská republika

Cyklus víkendových stretnutí 2023 pre ľudí, ktorí premýšľajú nad organizovaním stretnutí pre ľudí a nad činnosťou lektora alebo lektorky. Zatiaľ neviete aké kroky potrebujete urobiť a čo všetko vás čaká. V tomto vzdelávaní získate potrebné zručnosti, inšpirácie a podporu.

160€Kalendár používa Kalendár udalostí

Go to Top