Možnosti štúdia

Štúdium Rozpoznanie skutočnosti na Univerzite vedomého života trvá 3 roky. Je rozdelené do rôznych tematických okruhov. Prezenčné vyučovanie sa koná najčastejšie raz za mesiac, vo vybraných mestách po celom Slovensku. Je možné sa prihlásiť aj na online štúdium, ktoré má viac formátov (mesačné, týždenné). Je možné študovať cez týždeň i počas víkendov. Počas štúdia sa stretnete s viacerými odborníkmi na rôzne životné témy, ktorí svojim osobitým prístupom poskytujú nový uhol pohľadu. Od roku 2015 sa prihlásilo na štúdium na Univerzite vedomého života viac ako 1300 študentov.

Okrem 3-ročného štúdia ponúkame aj iné možnosti vzdelávania – kurzy pozostávajúce z viacerých stretnutí (podujatí) a jednorazové podujatia.

Štúdium Rozpoznanie skutočnosti – Prvý stupeň

Rozpoznanie skutočnosti je slovenská autorská náuka, zameraná na ovládanie osobnosti človeka ako nástroja, napĺňajúceho zámery, ktoré ho presahujú. Rozvíja kritické myslenie, sprevádza človeka spletitou cestou sebapoznania a  pomáha oslobodzovať sa od nefungujúcich či deštrukčných vzorcov.

Prvý stupeň štúdia pozostáva z 10 vyučovacích dní, počas ktorých sa zaoberáme dôležitou súčasťou ľudskej bytosti, ktorú nazývame ego. V priebehu 1. ročníka sa naučíme ego používať ako nástroj na spoznávanie seba i sveta okolo nás,
za účelom hlbšieho porozumenia situáciám, ktoré zažívame.

Štúdium v 1. ročníku odporúčame každému, kto je odhodlaný vykročiť vpred a prevziať zodpovednosť za svoj život plne do vlastných rúk.

Štúdium Rozpoznanie skutočnosti – Druhý stupeň

Štúdium Rozpoznanie skutočnosti v druhom stupni štúdia je dobrodružná cesta sebapoznania, ktorá vedie k rozvážnemu spravovaniu celej ľudskej bytosti a jej živostných okolností.


Druhý stupeň štúdia je rozdelený do 2. a 3. ročníka, kde sa študenti stretnú s viacerými odborníkmi na rôzne životné témy. 
Vyučovanie štruktúrovane pokrýva dôležité tematatické okruhy, ktoré človek potrebuje pre plnohodnotnú správu v oblasti svojich vzťahov, starostlivosti o zdravie, vzorcov myslenia a vnútorných presvedčení.

Absolventi druhého stupňa štúdia majú všetky zručnosti, potrebné k nadobudnutiu rozvahy osobnosti.

Skutočná sloboda v myslení je kľúč.

Kurzy

Kurzy sú cyklom na seba nadväzujúcich stretnutí, na ktorých študenti získavajú konkrétne poznatky a skúsenosti v oblasti, ktorá je pre ich aktuálny rozvoj dôležitá.

Podujatia

Podujatia sú jednorázovo organizované kultúrno-vzdelávacie stretnutia, ktorých zámerom je zážitok s vybranou témou.