Táto oblasť odborných dielní sa venuje otázkam bytia, procesom myslenia a vývoju poznania. Jednoducho všetkému, čo súvisí s filozofiou a nastoľovaním nových paradigiem, či s rozpúšťaním starých dogiem. Učíme sa tu myslieť inak a nazerať na zjavenie sveta vždy z iného uhla pohľadu, ako sme boli zvyknutí. Patria sem témy ako:

  • Filozofia.
  • Prírodné vedy.
  • Vývojové smery v oblasti technickej (zlepšovateľstvo, nové technológie).
  • Futurizmus a návrhárstvo, inžinierstvo.
  • Vývojové smery v spoločenskej oblasti (teória spol.zriadení).
  • Komunitné a iné sociálne štúdie, pokusy a realizácie.
  • Psychológia a psychiatria.

Odborné dielne v tejto kategórii pripravujeme. Môžete zatiaľ pozrieť na naše aktuálne otvorené semináre:

https://vedomaskola.sk/odborne-dielne-uvz/