Táto oblasť odborných dielní sa venuje všetkým nadzmyslovým a mimozmyslovým zručnostiam, ako teoreticky, tak aj praktickými návodmi. Zasahuje rovnako do náuky o sebapoznaní ako do snahy pochopiť zámer stvorenia. Patria sem témy ako:

  • Teória a prax meditácie.
  • Náuky o skrytom pôsobení (praktická mágia, šamanizmus).
  • Teórie o stvorení a ich praktické uplatnenie (vierozvesti a náboženstvá).
  • Zážitky zmeneného stavu vedomia.

Aktuálne odborné dielne v oblasti Spiritualita