Skladba 1. vyučovacieho dňa pre rok 2020/2021

Meditácia a jej úloha v živote

Semester Duchovné telo (3. ročník / 4. semester)

Vysvetlíme si zrozumiteľnou formou pojem meditácia a pomenujeme jej úlohu v živote človeka. Prejdeme si jej vlastnosti, ktorými môžeme priamo zvýšiť kvalitu nášho života a nezabudneme ani na riziká, vyplývajúce z jej nerozvážneho užívania. Nezľakneme sa ani témy o vplyve psychedelických látok a jeho využitiu, či zneužitiu. Budeme sa venovať aj všetkým „ezo“ témam, ktoré krúžia okolo tejto zručnosti a prispejeme tak k ich pragmatickému vyhodnoteniu.

Téma meditácie je zaťažená predsudkami a rôznymi mystickými legendami. Na prvý pohľad sa to môže niekomu zdať príťažlivé, no sťažuje to prístupnosť a osvojiteľnosť tejto metódy sústredenia. Uvedomujeme si však, že schopnosť prejsť chaosom a nastúpiť na skutočnú zmenu, sa bez ovládania schopnosti sústrediť sa, jednoducho nedá naplniť.

Nakoniec nás ruchy okolia podporované vnútornými pokrivenými vzorcami vždy premôžu, nech už ovládame akékoľvek komunikačné zručnosti sveta. Všetci učitelia zručností ovládania osobnosti sa zhodujú na tom, že bez meditácie nie je možné dosiahnuť stupeň plného uvedomenia si skutočnosti. Preto v prvý deň vrcholného semestra nášho trojročného štúdia Rozpoznania skutočnosti budeme venovať otázkam:

  • Kde je hranica môjho rozumu a čo je za ňou?
  • Je psychedelický zážitok mimozmyslový alebo zmyslový zážitok psychedelický?
  • Kto vlastne som ja a kto je boh?

Témy, ktorými vás Leri prevedie:

Základná technika sústredenia ako úvod do vyučovacieho dňa. Následne interaktívnou formou vyjasníme témy:

  • Čo je to meditácia? Jej charakteristika a rôzne druhy prevedenia.
  • Naše schopnosti rozvinuté pomocou meditačných cvičení podľa štyroch úrovní vnímania.
  • Pojem „vedomá smrť“ a jeho miesto v náukách, kde má meditácia svoje miesto (a ona má miesto vo všetkých náukách sveta).
  • Mimozmyslové vnímanie a mimotelové zážitky.
  • Čo je to psychedelická látka alebo „Divotvorná bylina“? Aký má vplyv na naše vedomie? Čo nám prináša a čo si odnáša?

Domáca úloha: Popísať metódy meditácie vo všetkých známych vierozvestiach, či náboženstvách, ktoré sa vyskytujú v európskom priestore za obidve skupiny:

  • Transcendentné
  • Dynamické

Leri Veleslav Švec

Leri Veleslav sa venuje štúdiu ľudskej duše na všetkých zjavených i skrytých úrovniach vnímania. Pracuje ako laický terapeut, zameriavajúc svoju pozornosť na rozpoznávanie a rozpúšťanie závislostí. Je majster meditácie a vlastnými očistnými technikami vytvára metodiky ozdravných procesov vedúcich k zaceľovaniu duše a získavaniu vlastnej duševnej rozvahy.

Je vedúcim výuky Rozpoznania skutočnosti a členom správnej rady Univerzity vedomého života.

Pôsobí ako učiteľ v prvom ročníku Rozpoznania skutočnosti, tiež sa podieľa na vyučovaní vo vyšších ročníkoch. Facebook: Leri Veleslav Švec – E-mail: leri@vedomaskola.sk  Tel: 00421 917 538 991

Pokiaľ máte otázky týkajúce sa výuky a jej obsahu, kontaktujte prosím vedúceho semestra:

NIKOLA LAŇKOVÁ – NIKA@VEDOMASKOLA.SK

Termíny a miesta výuky získate samostatne od študijného oddelenia emailom.