Skladba 2. vyučovacieho dňa pre rok 2020/2021

VEDOMÁ PRÁCA S MYSĽOU

Semester Duchovné telo (3. ročník / 4. semester)

Našu pozornosť obrátime do nášho vnútra a zameriame sa na vnútorný svet človeka. Vnútorný svet sa tiež nazýva aj Skrytý svet a tak isto ako svet hmotný má aj Skrytý svet svoje zákonitosti.

Osvojíme nástroje, ktorými sa v tomto svete môžeme orientovať a naučíme sa využívať zákonitosti skrytého sveta pre náš osoh. Nadviažeme na náuku z prvého ročníka o tom, že Ego je projekciou Tvorivého vedomia a toto poznanie podrobíme experimentu deprivácie zmyslového vnímania, ktoré nás privedie do priamej konfrontácie s našou mysľou.

Priblížime sa k skúsenosti, ktorá má pôvod za zmyslovým vnímaním – je to skúsenosť Pozorovateľa, ktorý odhaľuje, že všetky obrazy, ktoré pozoruje, vytvára jeho myseľ. Naučiť sa ovládať svoju myseľ znamená naučiť sa tvoriť novú Skutočnosť. Pri tomto procese sa však najprv potrebujeme naučiť, ako sa bezpečne a smelo postaviť tvárou v tvár neznámu, s ktorým sa stretneme v tme a tichu.

Toto poznanie, aj napriek svojej abstraktnej povahe, je neoceniteľne vzácnym základom pre každodenný praktický život, do ktoré vnáša viacej pokoja, rozvahy, radosti a voľnosti. Pretože prapôvod všetkej tvorby spočíva v nehybnej temnej a tichej prázdnote, z ktorej všetko vychádza a do ktorej sa všetko navracia.

ZÁŽITOK – KONFRONTÁCIA S VLASTNOU MYSĽOU

Žiaci budú formou zážitku vystavení rozrušeniu vlastnej mysle. Mini pobyt v tme a tichu  –  zaviažeme si oči a spočinieme v tichu vo vnútorných aj vonkajších priestoroch. Budeme intenzívne vnímať našu myseľ a skúsime si poradiť s jej ruchmi.

Ako sa stať pozorovateľom vlastnej mysle? Vo vonkajšom prostredí sa budeme učiť orientovať aj inak ako našimi základnými piatimi zmyslami.

Poobedná časť bude venovaná teórii. Budeme si interpretovať jednotlivé skúsenosti zo zážitku. Stretneme sa s náukou ako pracovať s rozrušením vlastnej mysle. Na záver dňa nás čaká cvičenie s vedomou snovou realitou.

Témy dňa:

  • Práca s mysľou – Jej fungovanie/nefungovanie.
  • Myseľ, zmysly, vedomie a ich vzájomný vzťah.
  • Ticho ako spojovateľ pri Vesmírnej komunikácií.
  • Nestranné/Neposudzujúce pozorovanie bytia.
  • Tvorca vlastnej skutočnosti.
  • Skryté svety a ich úloha v každodennom praktickom živote.
  • Mantra: Tak je To.
  • Vedomé dýchanie.
  • Vedomé vnímanie Snovej Reality.

Veronika Garbanová

Veronika je sprievodkyňa životosprávou rozvážneho postoja, pohybová terapeutka Rozvahy pohybu a učiteľka na Univerzite vedomého života. Jej zameraním je rozpoznanie darov i tieňov tela, mysle i ducha človeka a ich tvorivý rozvoj.

Facebook: Veronika Garbanová – Web: www.rozvahapohybu.sk – E-mail: veronika@vedomaskola.com – Tel: 00421-908-358-369

Adam Blážo

Adam pôsobí ako učiteľ duchovného semestra v Univerzite vedomého života. Venuje sa sebarozvoju v oblasti meditácií, jogy a či-kungu. Pracuje so snovou realitou, ktorú vníma akú spôsob komunikácie – vesmíru/Boha/nevedomia – ktorý je nám každú noc šitý na mieru. Je to milovník ticha a pozorovateľ bytia praktikujúci mantru TAK JE TO, uvedomujúc si že v každom okamihu je dokonalosť (Božieho / vesmírneho) plánu.

Facebook: Adamko Blážo – E-mail: adamko.blazo@gmail.com

Pokiaľ máte otázky týkajúce sa výuky a jej obsahu, kontaktujte prosím vedúceho semestra:

NIKOLA LAŇKOVÁ – NIKA@VEDOMASKOLA.SK

Termíny a miesta výuky získate samostatne od študijného oddelenia emailom.