Skladba 3. vyučovacieho dňa pre rok 2020/2021

SPRÍTOMNENIE SKRZE TELO

Semester Duchovné telo (3. ročník / 4. semester)

Telo ako brána k prítomnému okamihu a poznaniu

„Častou témou v dnešnej spoločnosti je, ako veľmi sme oddelení od fyzického tela. Sme zvyknutí, či dokonca ochotní ho vnímať, len keď nás bolí a doslova zastavuje. Ale málo krát sme si vedomí, že sme dostali telo ako nástroj k poznaniu, liečeniu a k prenosu do zmenených stavov vedomia. Telo je niečo, čo môžem chytiť, ohmatať a zároveň ním uchopiť  to neuchopiteľné.

Telo je prvým a jediným hmotným a viditeľným článkom našej duše a zároveň, svojím prepojením s pocitovým, mentálnym a duchovným telom aj kľúčom, sprievodcom a našepkávateľom k odhaľovaniu blokov a vzorcov vedúcich k únave v zjavenom svete. Zvedomenie a práca s telesnou schránkou v rozjímacích technikách vedie k podpore schopnosti vnímať pocitové telo a následne ho liečiť.

Cez plné vnímanie tela počas meditácie sa môžeme vyhnúť pasci nášho ega, ktoré si dokáže ľahko uletieť na iluzionárnych stavoch a nevníma reálnu prítomnosť, od ktorej sa môžeme odraziť do vyšších meditačných stavov bytia.  Zároveň je tu prítomné v každom okamihu nášho bytia, ako pomocník pre stíšenie, sprítomnenie, zameranie, či uzemnenie sa. Je to papier pripravený pre nás našimi predkami a popísaný zámerom nášho zrodenia, stačí len pozorne čítať.“ Žubra

Témy, ktorými vás Žubra prevedie:

  1. Ja ako pozorovateľ môjho tela. Telesné zmysly ako nástroje na sprítomnenie, fokus a vnímanie mojej skutočnosti. Ja som subjekt a telo objekt.
  2. Ja ako Vedomie môjho tela. Rozšírené vnímanie, kde prestávam byť pozorovateľom dejov dejúcich sa na tele a v tele, ale stávam sa nimi a viac. Pôsobenie vedomia v tele pre jeho liečenie a tiež otváranie ostatných úrovní vnímania.
  3. Ja a telo sa stávame jedným. Telo ako môj informátor. Autentický zážitok v praxi zasvätením do metódy hlbokého fyzického ponorenia za účasti svedka, kde ma telo informuje, odovzdáva vnem, odpovedá na otázku, smeruje. Telo vedie, ja nasledujem.

Žubra K. Žubretovská

Žubra sa vo svojej profesii venuje somatickej práci, tanečnej terapii a kontaktnej improvizácií. Je znalkyňou ľudského tela a prináša svoje techniky, ktoré nám umožňujú dostať sa skrze telo do stavov rozšíreného vedomia. Je lektorkou v programe Vedomé Telo v Prahe, zakladateľkou programu ŽivéTelo na Slovensku a lektorkou náučných dielní o vzťahoch cez telesnú skúsenosť. Pôsobí na UVŽ ako učiteľka v 1.ročníku Rozpoznania Skutočnosti ako aj v semestroch Emočné a Duchovné Telo.

Facebook: Žubra K. Žubretovská – Web: https://zivotanec.wixsite.com/zivotanec – E-mail: zivotanec@gmail.com alebo zubra@vedomaskola.com – Tel: 00421 909 225 600

Pokiaľ máte otázky týkajúce sa výuky a jej obsahu, kontaktujte prosím vedúceho semestra:Vedúcu semestra:

VERONIKA GARBANOVÁ –VERONIKA@VEDOMASKOLA.SK

Termíny a miesta výuky získate samostatne od študijného oddelenia emailom.