Skladba 4. vyučovacieho dňa pre rok 2020/2021

ROZJÍMANIE V POKOJI A V POHYBE

Semester Duševné telo (3. ročník / 4. semester)

S Bohom alebo tvorivým vedomím sa stretávame, respektíve zjednocujeme sa s touto úrovňou vnímania v absolútnom tichu alebo v absolútnom pohybe. V absolútnom tichu pozorovateľ, akt pozorovania a objekt pozorovania splývaju v jedno. Jednou z metód rozpoznania svojej podstaty alebo tvorivého vedomia je metóda sebaspytovania – hľadania svojho JA sústredením pozornosti do vnútra s otázkou KTO SOM? Na túto otázku nehľadáme intelektuálnu odpoveď.  Iba sa s dôverou a opakovaním tejto otázky obraciame do nášho vnútra.

Pozornosť a vedomá práca s pozornosťou je dôležitý nástroj pri spoznávaní seba samého. Všetko, čo dokážem pozorovať, ešte nie som JA. Práve preto hovoríme, že keď spočinie pozornosť na JA, pozorovateľ, pozorovanie a pozorované splývajú v jedno.  Je dobré si to pripomínať, aj keď nám prichádzajú krásne vízie, kde sa ale ešte vnímame ako samostatný objekt oddelený od celku.

Je osožné pozrieť sa taktiež na zámer, s ktorým pristupujeme k našej meditačnej praxi. Aj keď meditačná prax veľmi často vedie k nadobudnutiu zručností, ktoré môžu pôsobiť magicky a nadprirodzene, pripomínajme si na našej ceste, že náš zámer je rozpoznať Boha alebo tvorivé vedomie v našom vnútri. Pokora, čistota zámeru a oddanosť našej ceste nám dávajú ochranu a priťahujú k nám sprievod v takej podobe ako potrebujeme.

Počas vyučovacieho dňa sa budeme venovať technikám rozjímania v pokoji aj v pohybe.

Dynamickou časťou dňa Vás prevedenia Nika. Rozjímaním v pokoji Vás bude sprevádzať Matej.

„Dynamické meditácie sú výborným prostriedkom pre upokojenie mysle práve vtedy, keď nám nevyhovuje alebo nevieme sa dostať do ticha bežnými meditáciami, keď je telo v pokoji. Vnímam ich tiež ako výborný prostriedok pre harmonizáciu energetického tela. Ak sme skúsili meditácie v sede a nevyhovovalo nám to, nevedeli sme “obsedieť“, zastaviť myšlienky a prestať “byť v hlave“, môže nám pomôcť zamerať sa na dynamické meditácie a prechádzať do ticha vlastnej mysle cez absolútne odovzdanie sa pohybu. Poctivá prax dynamických meditácií Vám vytvorí cestu aj ku klasickým meditáciám, keď je telo v pokoji.“ Nika

Témy, ktorými vás Nika prevedie:

  • Osho a dynamické meditácie
  • Súfizmus a cesta extázy
  • Golden Naga – meditácia veľhada kráľovského
  • Kali meditácia

„Rozjímanie je už od dávnych dôb súčasťou života ľudí na duševnej ceste. S pomocou rozjímania sa dá zvyšovať aj úroveň poznania toho, kto vlastne sme. Budeme sa spolu ponárať do hĺby vlastného bytia, zvykať si na ticho a naučíme sa pracovať s pozornosťou tak, aby sme tým podporili svoje sústredenie. Dôležitou súčasťou tohto vyučovacieho dňa bude aj napojenie sa na rodné korene skrze dva hlavne princípy rodného riečiska – otčinou a materčinou.” Matej

Témy, ktorými vás Matej prevedie:

  • Čo je to pozornosť, ako vedome usmerňovať svoju pozornosť.
  • Materčina a otčina ako dva prúdy rodného riečiska.
  • Napojenie sa na vlastné korene.
  • Význam ticha a spočinutie v tichu.
  • Čo je obrad.
  • Cesta zvukom.

Nikola Salíni Laňková

Nika pôsobí ako učiteľka v Univerzite vedomého života v 1.ročník Rozpoznania skutočnosti a v semestri Duševné telo, ktorého je aj správkyňou. Vedie meditačné kurzy ŽiJA a organizuje meditačno-zážitkové semináre Zaži JA zamerané na prehĺbenie spojenia so zdrojom. Robí osobné konzultácie a sprevádza ľudí pri zaceľovaní emočných zranení a návrate k rozvážnemu spôsobu života.

Facebook: Nikola Salíni Laňková – Web FB: Jaga – Žiarivá cesta k JA – E-mail: nika@vedomaskola.com

Matej Jurenka

Matej je majster hatha yogy a zakladateľ metódy Rozvaha pohybu, ktorá kombinuje prvky jogy, kalisteniky, akrobacie a bojových umení. Je tiež učiteľom na Univerzite vedomého života, kde sprevádza ľudí životosprávou rozvážneho postoja.

Facebook: Matej Jurenka – Web: www.rozvahapohybu.sk – E-mail: matej@vedomaskola.com

Pokiaľ máte otázky týkajúce sa výuky a jej obsahu, kontaktujte prosím vedúceho semestra:

NIKOLA LAŇKOVÁ – NIKA@VEDOMASKOLA.SK

Termíny a miesta výuky získate samostatne od študijného oddelenia emailom.