Skladba 5. a 6. vyučovacieho dňa pre rok 2020/2021

Víkendovka na Muráni – UKOTVENIE

Semester Duchovné telo (3. ročník / 4. semester)

Blahoželáme, vytrvali ste až do posledného spoločného víkendu v Univerzite vedomého života.

Spoločnou snahou a úsilím, sme sa dostali až sem. Víkendovka na Muráni je vyvrcholením 3-ročného štúdia náuky rozpoznania skutočnosti. No je osožné pripomínať si, že zažívanie náuky v živote je postupný proces. Záleží na rozpoznávaní vlastných síl, rýchlosti cesty a integrácii v nás samých.  A samozrejme APLIKÁCII náuky do ŽIVOTA. To za nás žiaden učiteľ neurobí. Ropoznanie skutočnosti je cesta sebaspoznávania, ktorá vrcholí rozpoznaním seba ako tvorivé vedomie. Rozpoznanie Boha v sebe a vo všetkom.

Počas tohto víkendu vystúpime z komfortnej zóny, v lone prekrásnej magickej prírody.

Umožníme Vám stretnúť sa so sebou  v iných ako školských  podmienkach, v praxi, kde sa môžete pozrieť do oči svojim nespracovaným strachom, blokom, a pomocou už získaných zručností s nimi pracovať. Pozorovať ako si vedome a nevedome tvoríme svoju realitu. Zažijeme silu a krásu kolektívneho tvorivého vedomia, z ktorého  načerpáme  energiu, vízie nášho tvorivého vedomia a zámery do praktického života.

Zažijete si meditačné techniky, ktoré Vám ozrejmia prepojenie so zdrojom a vyladenie.

Spoločným obradom na špeciálnom mieste zažijeme prelínanie svetov. Umožní nám to spoznať kvality, ktoré v nás driemali a ukazujú nám skryté možnosti duchovného sveta. Prakticky si vyskúšate svoje zručnosti naučené počas troch ročníkov. Zodpovieme si na nezodpovedané otázky a prehĺbite sa vo svojom bytí. Nikto nedokáže s úplnou presnosťou povedať čo sa stane. No vieme, že na tento víkend budete ešte dlho spomínať.

Témy, ktorými vás Braňo a Beátka prevedú:

Sobota:

  • Meditácia – napojenie na zdroj.
  • Atlantské schody – ktoré vám umožnia na fyzickej úrovni vnímať svoje energetické telo.
  • Prelínanie svetov NAV, JAV a PRAV.
  • Večerný obrad.

Nedeľa:

  • Jedinečnosť jednotlivca.
  • Duchovná sila spolupráce.
  • Zdieľanie rozpoznania skutočnosti.
  • Odovzdávanie osvedčení.

Beáta Hlohovská

Beatka je etikoterapeutka, poradkyňa v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu. Sprevádza ľudí na ich životných križovatkách, napomáha im nájsť vnútorný pokoj, silu a fyzické a psychické zdravie, tvoriť harmonické vzťahy. Vedie ženské kruhy, liečivé ženské semináre, je spoluzakladateľkou a lektorkou Univerzity vedomého života.

Facebook: Bea Hlohovská – Web: www.vzajomnost.sk – Email: bejka@vedomaskola.sk

Branislav Rybička

Braňo pôsobí ako učiteľ v prvom a treťom ročníku Univerzity vedomého života. Svojou jasnosťou a priamosťou poukazuje na jednoduchosti života. Jeho tvorba siaha od článkov, kníh, webových stránok,  až po tvorbu motivačných videí, ktorými pozdvihuje vedomie a poznanie u ľudí. Je zakladateľov školy jednoty a sprevádza mužov v cykle Vedomý Muž. O sebe hovorí, že je človekom, ktorý miluje život.

Facebook: Braňo Rybička – Web: www.vedomaskola.sk – E-mail: brano@vedomaskola.sk – Tel: 00421 949 502 174

Pokiaľ máte otázky týkajúce sa výuky a jej obsahu, kontaktujte prosím vedúceho semestra:

NIKOLA LAŇKOVÁ – NIKA@VEDOMASKOLA.SK

Termíny a miesta výuky získate samostatne od študijného oddelenia emailom.