Kontakt

petra@vedomaskola.sk

0908 075 378

Petra Srnková

Petra sa venuje uzdravovaniu na celostnej úrovni. Vždy treba liečiť telo aj dušu. Pracuje ako terapeutka s biorezonančným prístrojom Bicom Optima pričom vždy dbá na to aby bolo vysvetlené, čo a prečo sa danému človeku deje a čo môže sám urobiť pre zlepšenie svojho stavu. Jej cieľom je rozšíriť povedomie o tom ako si človek sám môže pomôcť pri akomkoľvek zdravotnom neduhu a o tom akú veľku rolu hrá okrem psychiky aj výživa.

www.bioteka-piestany.sk