Milí priatelia,

táto stránka je určená záujemcom o zorganizovanie/propagáciu podujatia cez Univerzitu vedomého života. Je tu uvedený postup, ako je možné kontaktovať UVŽ s požiadavkou o podujatie podľa vlastných požiadaviek. Prečítajte si prosím pozorne informácie uvedené nižšie. Uvádzame tu niekoľko spôsobov, ako nás môžete kontaktovať. Jeden z nich je aj vyplnenie formulára, ktorý sa nachádza na konci tejto stránky.

Správcom odborných škôl, kurzov a podujatí UVŽ je Veronika Garbanová, kontaktné údaje sú uvedené nižšie.

Čo je potrebné urobiť zo strany objednávateľa podujatia

Objednávateľ nahlási svoj záujem o podujatie (kurz, školenie, besedu) a to jedným z týchto spôsobov:

 • telefonický kontakt – Veronika Garbanová: 0908 358 369
 • email – podujatia@vedomaskola.sk
 • web formulár na ohlásenie záujmu na tejto stránke nižšie
 • osobné stretnutie so správcom podujatí

Objednávateľ spolu so správcom podujatí si dohodnú podmienky:

 • Druh, forma podujatia
 • Názov podujatia (ak patrí do kurzu, tak aj názov kurzu)
 • Popis podujatia
 • Dátum podujatia Od – Do (aj čas)
 • Obrázok podujatia (pomer strán 16:9, rozlíšenie 1920p)
 • Priestor – ak je potrebné riešiť/vybrať priestor (miesto podujatia), zariadi to správca podujatí
 • Min/Max účastníkov
 • Cena – kalkuláciu urobí objednávateľ so správcom podujatí
 • Storno podmienky
 • Občerstvenie, strava
 • Potrebné pomôcky
 • Výber lektora (pokiaľ nie je objednávateľom samotný lektor)
 • Evidencia účasti na podujatí

Ak má byť podujatie dostatočne propagované, je potrebné dodať tieto veci aspoň 5 týždňov pred začatím podujatia, pre víkendové podujatia a nové celky – kurzy odporúčame aj skôr).

Objednávateľ v spolupráci so správcom podujatí zabezpečia dodanie propagačných podkladov, ktoré budú použité na propagáciu podujatia Propagáciu je možné robiť cez viaceré formy:

 • FB podujatie – obrázok/fotka s rozlíšením 1920×1080. Ak nie je dodaný iný text, používa sa text z popisu podujatia na web stránke UVŽ
 • Email novinky UVŽ – spravidla v prvú stredu v mesiaci rozposiela ODD OSVETA komerčný info email so všetkými zverejnenými podujatiami na daný mesiac. Ak nejaké podujatie začína hneď v prvé dni nasledujúceho mesiaca, zverejňuje sa tiež v novinkách k predchádzajúcemu mesiacu. Aj preto treba dbať na včasné plánovanie podujatí.
 • komerčné príspevky na FB a IG – naplánované zverejnenie – 1-2-krát
  príspevok s obrázkom/videom – obrázok/fotka s rozlíšením medzi 1920×1080 a 1080×1080, video, ideálne s dĺžkou do 59 sekúnd)
  text k príspevkom – krátky, (1-3 vety), výstižný. Ak nebude dodaný promo text (anotácie), budú použité vety z popisu samotného už vytvoreného podujatia na web stránke UVŽ
 • nekomerčné príspevky na FB a IG – odporúčaná forma propagácie – obsahovo takýto príspevok niečo odovzdáva zdarma. Užitočný návod, cvičenie, radu, recept, skúsenosť. Až na konci je spomenuté info o podujatí, kurze alebo lektorovi. Takýto typ propagácie je možné naplánovať oveľa častejšie ako komerčné príspevky a je možné z nich vytvárať aj seriál
 • Email študentom, účastníkom daného kurzu alebo špecifikovaným skupinám – používa sa len v niektorých prípadoch
 • tlačený leták/plagát – táto forma sa používa najmä pre poduatia typu beseda, ale je možné ju použiť aj pri iných typoch podujatí. Používa sa aj na promo na festivaloch a hromadných akciách.
 • brožúra – zaradenie do brožúry “Kurzy UVŽ” je ponúknuté len vyformovaným a už overeným kurzom

Prihlasovací formulár Záujem o podujatie