Rozvrh pre študentov

O konečnej podobe rozvrhu s miestami výuky a bližšími informáciami o vyučovaní Vás budeme informovať
po uhradení Vašej predplatby najneskôr 2 týždne pred začiatkom vyučovania.

2. ročník – I. temat. okruh: Rozvaha vzťahu

1. vyučovací deň – 4 pôrody osobnosti
2. vyučovací deň – Predchádzanie závislostiam
3. vyučovací deň – Náprava závislostí
4. vyučovací deň – Umenie riadeného pádu
5. vyučovací deň – Mužská a ženská vibrácia
6. vyučovací deň – Povahopis osobnosti
7. vyučovací deň – Deľba 4 polí zodpovednosti
8. vyučovací deň – Etika a autorita vychovávateľa

Trieda:

BANSKÁ BYSTRICA

Miesto výuky:

bude doplnené

(NEDEĽA, 0900– 1900)

25.09.2022

16.10.2022

20.11.2022

18.12.2022

22.1.2023

12.2.2023

05.3.2023

26.4.2023

Trieda:

BRATISLAVA I.

Miesto výuky:

bude doplnené

(SOBOTA, 0900– 1900)

10.09.2022

01.10.2022

05.11.2022

03.12.2022

07.01.2023

28.01.2023

18.02.2023

11.03.2023

Trieda:

BRATISLAVA II.

Miesto výuky:

bude doplnené

(NEDEĽA, 0900– 1900)

11.09.2022

02.10.2022

06.11.2022

04.12.2022

08.01.2023

29.01.2023

19.02.2023

12.03.2023

Trieda:

KOŠICE

Miesto výuky:

bude doplnené

(NEDEĽA, 0900– 1900)

18.09.2022

09.10.2022

13.11.2022

11.12.2022

15.01.2023

05.02.2023

26.02.2023

19.03.2023

Trieda:

NITRA

Miesto výuky:

bude doplnené

(SOBOTA, 0900– 1900)

24.09.2022

15.10.2022

19.11.2022

17.12.2022

21.01.2023

11.02.2023

04.02.2023

25.03.2023

Trieda:

TRNAVA

Miesto výuky:

bude doplnené

(SOBOTA, 0900– 1900)

17.09.2022

08.10.2022

12.11.2022

10.12.2022

14.01.2023

04.02.2023

25.02.2023

18.03.2023

Trieda:

ŽILINA

Miesto výuky:

bude doplnené

(SOBOTA, 0900– 1900)

17.09.2022

08.10.2022

12.11.2022

10.12.2022

14.01.2023

04.02.2023

25.02.2023

18.03.2023

Trieda:

ONLINE I.

Miesto výuky:

bude doplnené

(NEDEĽA, 0900– 1900)

11.09.2022

02.10.2022

06.11.2022

04.12.2022

08.01.2023

29.02.2023

19.02.2023

12.03.2023

Trieda:

ONLINE II.

Miesto výuky:

bude doplnené

(NEDEĽA, 0900– 1900)

18.09.2022

09.10.2022

13.11.2022

11.12.2022

15.01.2023

05.02.2023

26.02.2023

19.03.2023

2. ročník – II. temat. okruh: Rozvážna životospráva

9. vyučovací deň – Anatómia tela a liečenie choroby
10. vyučovací deň – Telocvik (fyzioterapia)
11. vyučovací deň – Obživa

Trieda:

BANSKÁ BYSTRICA

Miesto výuky:

bude doplnené

(NEDEĽA, 0900– 1900)

23.04.2023

21.05.2023

11.06.2023

Trieda:

BRATISLAVA I.

Miesto výuky:

bude doplnené

(SOBOTA, 0900– 1900)

01.04.2023

06.05.2023

27.05.2023

Trieda:

BRATISLAVA II.

Miesto výuky:

bude doplnené

(NEDEĽA, 0900– 1900)

02.04.2023

07.05.2023

28.05.2023

Trieda:

KOŠICE

Miesto výuky:

bude doplnené

(NEDEĽA, 0900– 1900)

16.04.2023

14.05.2023

04.06.2023

Trieda:

NITRA

Miesto výuky:

bude doplnené

(SOBOTA, 0900– 1900)

22.04.2023

20.05.2023

10.06.2023

Trieda:

TRNAVA

Miesto výuky:

bude doplnené

(SOBOTA, 0900– 1900)

15.04.2023

13.05.2023

03.06.2023

Trieda:

ŽILINA

Miesto výuky:

bude doplnené

(SOBOTA, 0900– 1900)

15.04.2023

13.05.2023

03.06.2023

Trieda:

ONLINE I.

Miesto výuky:

bude doplnené

(NEDEĽA, 0900– 1900)

02.04.2023

07.05.2023

28.05.2023

Trieda:

ONLINE II.

Miesto výuky:

bude doplnené

(NEDEĽA, 0900– 1900)

16.04.2023

14.05.2023

04.06.2023