Rozvrh pre študentov

O konečnej podobe rozvrhu s miestami výuky a bližšími informáciami o vyučovaní Vás budeme informovať
po uhradení Vašej predplatby najneskôr 2 týždne pred začiatkom vyučovania.

2. ročník – I. tématický okruh: Rozvaha vzťahu

1. vyučovací deň – 4 pôrody osobnosti
2. vyučovací deň – Predchádzanie závislostiam
3. vyučovací deň – 3 obdobia rozvážneho vzťahu
4. vyučovací deň – Umenie riadeného pádu
5. vyučovací deň – Mužská a ženská vibrácia
6. vyučovací deň – Povahopis osobnosti
7. vyučovací deň – Deľba 4 polí zodpovednosti
8. vyučovací deň – Etika a autorita vychovávateľa

2. ročník – tématický okruh: Rozvážna životospráva

9. vyučovací deň – Udržanie zdravia a liečenie prírodnou cestou
10. vyučovací deň – Rozvoj telesných a pohybových zručností
11. vyučovací deň – Základy zdravého stravovania

Trieda:

BANSKÁ BYSTRICA

Miesto výuky:

Niyama yaga studio, Horná 14, Banská Bystrica

(NEDEĽA, 0900– 1900)

4 pôrody osobnosti
25.09.2022

Predchádzanie závislostiam
16.10.2022

3 obdobia rozvážneho vzťahu
20.11.2022

Umenie riadeného pádu
18.12.2022

Mužská a ženská vibrácia
22.1.2023

Povahopis osobnosti
12.02.2023

Deľba 4 polí zodpovednosti
05.03.2023

Etika a autorita vychovávateľa
26.03.2023

– II.semester –

Anatómia tela a liečenie choroby
23.04.2023

Telocvik (fyzioterapia)
21.5.2023

Obživa
11.06.2023

Trieda:

BRATISLAVA 1

Miesto výuky:

Movement lab, Drieňová 40, Bratislava – Ružinov

(SOBOTA, 0900– 1900)

4 pôrody osobnosti
10.09.2022  – miesto konania: DK Ružinov, Ružinovská 28, BA, 1.posch., dvere č. 204, vpravo

Predchádzanie závislostiam
01.10.2022

3 obdobia rozvážneho vzťahu
05.11.2022

Umenie riadeného pádu
03.12.2022

Mužská a ženská vibrácia
07.01.2023

Povahopis osobnosti
28.01.2023  – nebude v Movement Lab!!! miesto upresníme

Deľba 4 polí zodpovednosti
18.02.2023

Etika a autorita vychovávateľa
11.03.2023

– II.semester –

Anatómia tela a liečenie choroby
01.04.2023

Telocvik (fyzioterapia)
6.5.2023

Obživa
27.05.2023  – nebude v Movement Lab!!! miesto upresníme

Trieda:

BRATISLAVA 2

Miesto výuky:

Movement lab, Drieňová 40, Bratislava – Ružinov

(PIATOK, 0900– 1900)

4 pôrody osobnosti
09.09.2022  – miesto konania: DK Ružinov, Ružinovská 28, BA, 1.posch., dvere č. 204, vpravo

Predchádzanie závislostiam
30.09.2022

3 obdobia rozvážneho vzťahu
04.11.2022

Umenie riadeného pádu
02.12.2022

Mužská a ženská vibrácia
13.01.2023

Povahopis osobnosti
27.01.2023  – nebude v Movement Lab!!! miesto upresníme

Deľba 4 polí zodpovednosti
17.02.2023

Etika a autorita vychovávateľa
10.03.2023

– II.semester –

Anatómia tela a liečenie choroby
31.03.2023

Telocvik (fyzioterapia)
5.5.2023

Obživa
26.05.2023  – nebude v Movement Lab!!! miesto upresníme

Trieda:

KOŠICE

Miesto výuky:

OZ Authentica, Hlavná 117, Košice

(NEDEĽA, 0900– 1900)

4 pôrody osobnosti
18.09.2022

Predchádzanie závislostiam
09.10.2022

3 obdobia rozvážneho vzťahu
13.11.2022

Umenie riadeného pádu
11.12.2022

Mužská a ženská vibrácia
15.01.2023

Povahopis osobnosti
05.02.2023

Deľba 4 polí zodpovednosti
26.02.2023

Etika a autorita vychovávateľa
19.03.2023

– II.semester –

Anatómia tela a liečenie choroby
16.04.2023

Telocvik (fyzioterapia)
14.5.2023

Obživa
04.06.2023

Trieda:

NITRA

4 pôrody osobnosti
24.09.2022

Predchádzanie závislostiam
15.10.2022

3 obdobia rozvážneho vzťahu
19.11.2022

Umenie riadeného pádu
17.12.2022

Mužská a ženská vibrácia
21.01.2023

Povahopis osobnosti
11.02.2023

Deľba 4 polí zodpovednosti
04.03.2023

Etika a autorita vychovávateľa
25.03.2023

– II.semester –

Anatómia tela a liečenie choroby
22.04.2023

Telocvik (fyzioterapia)
20.5.2023

Obživa
10.06.2023

Trieda:

TRNAVA

TRIEDA ZRUŠENÁ

Trieda:

ŽILINA

Miesto výuky:

Alma štúdio, Janka Kráľa 7, Žilina

(SOBOTA, 0900– 1900)

4 pôrody osobnosti
17.09.2022

Predchádzanie závislostiam
8.10.2022

3 obdobia rozvážneho vzťahu
12.11.2022

Umenie riadeného pádu
10.12.2022

Mužská a ženská vibrácia
14.01.2023

Povahopis osobnosti
04.02.2023

Deľba 4 polí zodpovednosti
25.02.2023

Etika a autorita vychovávateľa
18.03.2023

– II.semester –

Anatómia tela a liečenie choroby
15.04.2023

Telocvik (fyzioterapia)
13.5.2023

Obživa
03.06.2023

Trieda:

ONLINE 1

Miesto výuky:

ZOOM app

(NEDEĽA, 0900– 1900)

4 pôrody osobnosti
11.09.2022

Predchádzanie závislostiam
2.10.2022

3 obdobia rozvážneho vzťahu
06.11.2022

Umenie riadeného pádu
04.12.2022

Mužská a ženská vibrácia
08.01.2023

Povahopis osobnosti
29.01.2023

Deľba 4 polí zodpovednosti
19.02.2023

Etika a autorita vychovávateľa
12.03.2023

– II.semester –

Anatómia tela a liečenie choroby
02.04.2023

Telocvik (fyzioterapia)
07.5.2023

Obživa
28.05.2023

Na ktorýkoľvek vyučovací deň z 2. a 3. ročníka sa môžete prihlásiť aj keď ste u nás ešte neštudovali
a nezáväzne ochutnať naše náuky o rozvahe osobnosti.

Prihláška na vybraný vyučovací deň