Ruženka Novotová

Som absolventkou Homeopatickej fakulty s klinikou v Brne. Homeopatii sa aktívne venujem od roku 2002. Som profesným členom Slovenskej homeopatickej komory. Od februára 2009 mám súkromnú prax. Každoročne sa zúčastňujem odborných homeopatických seminárov konaných Homeopatickou fakultou v Brne, Slovenskou akadémiou klasickej homeopatie a Slovenskou lekárskou homeopatickou spoločnosťou.
Venujem sa klasickej homeopatii, kde v centre pozornosti stojí klient a jeho zdravie. Základom mojej práce je počúvať ľudí. Len na základe komplexného a pravdivého obrazu človeka je možné nájsť dobrý homeopatický liek. Ten potom môže významne prispieť nielen k strate zdravotných problémov ale aj k pozitívnym osobnostným zmenám.
Cieľom je dosiahnuť stav zdravia, ktorý môžeme chápať aj ako schopnosť prispôsobovať sa meniacim okolnostiam života. Homeopatia vlastne nelieči, človeku len umožní uzdraviť sa a naplno rozvinúť svoj potenciál. Som nesmierne vďačná, že môžem byť pozorovateľom tohto úžasného a fascinujúceho procesu s každým klientom vždy znovu a inak.
Súčasne som konzultantkou Bachovej kvetovej terapie, kde sa s klientom zameriavame na aktuálny emocionálny stav. Obe metódy používam, niekedy aj v kombinácii podľa potrieb klienta.
Súčasťou mojej práce je aj prednášková činnosť a organizácia kurzov.

Ruženka o sebe:

Iste ste už videli kvet slnečnice. Všimli ste si, že to nie je jediný kvet? Skladá sa z množstva drobných kvietkov. V homeopatii lieky vyrobené z nej používame pre ľudí, ktorí túžia spolupracovať s inými a zachovať si svoju jedinečnosť, spôsob a tempo akým veci robia.
Z botanického hľadiska najvyspelejšie rastliny nás tak vlastne učia ako prežiť vo svete, kde sme závislí jeden na druhom. A popri tom zachovať seba aj svet.
Pre mňa je takou slnečnicou Univerzita vedomého života. Učím sa a učím ako spolupracovať s ľuďmi okolo seba. Ako absolútne rešpektovať ich a nestratiť samu seba. Ako študentka prvého ročníka UVŽ som k tomu získala skutočne efektívny nástroj. Jasne formulovanú náuku Rozpoznania skutočnosti.
Osvojiť si tento nástroj odporúčam každému hľadajúcemu.