SOMaticky v TELE

Naše telo je posvätnou komnatou, v ktorej prebývame počas nášho života a vďaka ktorej sa tu môžeme prejavovať, realizovať a tvoriť. Je dôležité sa o túto schránku našej duše starať, poznať ju, vnímať ju a komunikovať s ňou.

Somatika je prístup, ktorý to dovoľuje a podporuje. Pozývam vás ponoriť sa do hĺbky vašich kostí, tkanív a buniek cez somatické prežívanie, ktoré mne osobne prináša rozšírené stavy vnímaniaotvára aj to nevedomé či nepoznané a vždy lieči a vyživuje kúsok môjho ja. Verím, že vedomé a vnímavé telo vylepšuje kvalitu môjho života, učí ma byť v prítomnom okamžiku, zušľachťuje môj vzťah k sebe samej, ako aj k môjmu okoliu a prírode.

SOMaticky v TELE je kurz nezávisle na seba nadväzujúcich dielní, kde sa v každej z nich zameriame a ponoríme do inej časti tela a oslovíme či prebudíme jeho rôzne vrstvy. Preto máte možnosť vybrať si dielňu podľa témy, ktorá vás priťahuje a samozrejme ste vítaní zúčastniť sa celého semestra či trimestra dielní a tak prepojiť témy do jedného celku.

SOMaticky v TELE zahrňuje:

 • zvedomenie a pochopenie tela cez prácu s telom (bodywork),
 • oboznámenie sa s telom cez anatómiu v teórií a anatómiu v pohybe
 • prepojenie a správnu funkčnosť tela cez vývojové pohybové vzorce
 • pohyb bez úsilia a rozšírenie pohybového rozsahu cez pohybové frázy (floorwork)
 • prácu s partnerom v pohybe cez princípy kontaktnej improvizácie
 • Autentický Pohyb (hlboký pohybovo-terapeutický prístup k telu)

SOMaticky v TELE prináša:

 • Prepojenie sa s vlastnou telesnou schránkou a jej detailné zavnímanie
 • Hlboký ponor cez telo do ostatných úrovní vnímania a tiež spomienok
 • Precitnutie do prítomného okamžiku cez telo
 • Schopnosť vyjadrovať svoje pocity na základe schopnosti vnímania svojho tela
 • Spoznanie svojich hraníc
 • Objavenie svojich pohybových ale aj vzťahových vzorcov
 • Rozvíjanie hravosti a tvorivosti v pohybe i v živote

SOMaticky v TELE je vhodné aj pre záujemcov, ktorí nemajú žiadne predošlé skúsenosti s telom a pohybom, ale chcú sa dozvedieť o svojom tele viac a pochopiť ho a cez neho spoznať a pochopiť aj seba samého.

SOMaticky v TELE okrem širokej verejnosti tiež odporúčam terapeutom, psychológom a ľuďom pracujúcim v sociálnych sférach, ktorí si chcú svoju prax obohatiť o somatickú prácu a pohybové poznatky a skúsenosti. Tiež tanečníkom a učiteľom tanca, športovcom a trénerom športu, praktikantom a lektorom pohybu, ktorým tento kurz okrem iného prinesie zvedomenie tela a pohybu, prepojenie tela, znalosti ako používať telo v pohybe s minimálnym úsilím a tiež pomôže rozšíriť pohybovú škálu sebe či svojim zverencom a vniesť tvorivosť do svojich lekcií.

Somatika a somatický pohyb

Somatický pohyb je pohyb vychádzajúci z vnútorných hlbín tela. Je to reakcia tela v pohybe na vnútornú skúsenosť, impulz, stav. Soma v latinčine znamená – telo vnímané zvnútra. Somatická práca s telom je práca zameraná na podnety plynúce z vnímania svojho vnútra. Ak sa pohráme so slovíčkom v slovenčine Soma je podobné slovnému spojeniu Som Ja a to je presne to, čo toto slovo vyjadruje – v tomto tanci, či pohybe – SOM JA, žiadna choreografia, žiadne krokové variácie, žiadne pamätanie si pohybových vzorcov, len JA a moje vnútorné prežívanie.

Sú rôzne techniky zaoberajúce sa somatickou prácou, ako Alexandrova technika, Feldenkraisova metóda, či Rolfing. V tanečnom svete slúži somatika na vyjadrenie vnútorného pocitu a vnemu tanečníka. Na rozdiel od tanečných performatívnych prístupov (balet, klasický, či moderný tanec), v somatike nejde o to ako pohyb vyzerá zvonka, či aký má výsledok, dopad a účinok na diváka, ale o to, čo sa v tele tanečníka deje a aký to má vplyv na jeho pohyb, emočné naladenie, mentálne vnímanie. Medzi somatické tance a tanečné prístupy patrí Kontaktná Improvizáciatanečná terapiaLogomotionAutentický pohybBody Mind CenteringHakomi a iné. Napriek tomu, že primárne v týchto tanečných technikách ide o pohyb vychádzajúci z vnútorného vnemu tanečníka, tieto tance môžu a často sú podkladom pre vystúpenia, či prípravnou časťou tanečníka pre jeho performatívne vystúpenie.

Somatický pohyb a vnímanie sa dnes úspešne používa v rôznych terapiách, či dielňach zameraných na prácu s emóciami, pocitmi a vzťahmi.

Skúsenosti tých, ktorí už somatický pohyb so Žubrou zažili

Ty si na dielni dokázala vytvoriť láskyplné prijímajúce prostredie, priestor za dverami, kde sme sa mohli cítiť bezpečne. Za dverami oddeľujúcimi náš od vonkajšieho sveta a chaosu s možnosťou pootvoriť iné dvere, tie naše. Do nás samých. Pretože len v takomto prijímajúcom prostredí sa môže človek vydať na cestu.

A hoci ja som si na dielni nedovolila pootvoriť tie moje dvere, dostalo sa mi niečoho, čo som práve v tom čase potrebovala. Dosýtila som si potrebu prijatia, objatia. Bol to pre mňa nádherný zážitok. Nechcelo sa mi ísť preč, opustiť náručie plne lásky, tepla a prijatia a ísť tam von. Asi toto presne zrkadlilo, ako som to v tom čase mala a asi zrejme stále mam. A Ty si to nacítila a vedela, že tlačiť  “na pílu” sa nedá. Každý sme iný, každý prišiel do dielne s niečím iným a každý si z dielne zobral niečo iné. V dielňach tohto typu vidím veľký potenciál. Zážitky duše na úrovni tela siahajú omnoho hlbšie ako informácie na úrovni mysle. Ďakujem Ti preto veľmi pekne za možnosť zažiť si nezažité a tak si to aj v mysli ukotviť ako niečo známe. Rada by som u Teba v dielňach pokračovala a načiahla sa po kľučke od tých mojich dverí…. (Dana)

Pohybových dielní, ktorých som sa zúčastnila u Žubry bolo viacero. Vždy boli síce zamerané na niečo iné, ale jedna vec ich spájala. Lektorka mala veľmi dobre naštudovanú problematiku, ktorú chcela ľuďom priblížiť a vedela si vždy úžasne navnímať atmosféru v skupine.

Rovnako jemnohmotne ale mocne zároveň, pristupovala ku konkrétnemu človeku. Veľmi sa mi páčila atmosféra v skupine. Taktiež cvičenia, ktoré som spoznala pri Žubriných dielňach, sama používam vo svojej pohybovej praxi. Po dielni som odchádzala domov akási ľahká v tele, ale aj v mysli. (Maya)

„Živé Telo si dodnes živo pamätám. Keď sa obzriem späť, aby sa mi vynorili spomienky. Aj keď si precítim svoje telo. Hlavne ono si to pamätá. Každá bunka už v sebe nesie jedinečný zápis. Totiž i o tom je pohybová dielňa. O tom, že môžeš na vlastnom tele zažiť to, čo je veľakrát len v teoretickej rovine. Zvlášť pod vedením Žubri. Vnímam ju ako majsterku v somaticko – pohybovej praxi. V jej vedení sa spájajú dlhoročné skúsenosti, dar preto, čo robí a skutočná radosť a záľuba v tom, čo robí. Cítiť to z nej a vďaka tomu vie vytvoriť bezpečný priestor, ktorý ponúka pravdivý zážitok. Pre mňa ich bolo viac, o ktorých by sa dalo napísať. No prv sa mi vynorí ten z dielne s témou Moje kosti. Už počas dielne som cítila, ako vedome nasmerovaná pozornosť do určitej časti tela lieči, hojí, vyživuje. Na telesnej úrovni, no i ďalších úrovniach môjho bytia. Moje kosti doslova ožili, vnímala som ich neuroplasticitu a tekutosť. Domov som kráčala v ľahkosti. Mala som pocit, že áno! Toto je ono! Takýto dar sme dostali do vienka. Takto sa dá cítiť, aj toto je naša pravá podstata. Ako tak píšem tieto slová začínajú sa mi postupne vynárať ďalšie úžasné zážitky z dielní. Sú stále tu a ja som vďačná, že moje telo i ja sme mohli tieto vzácne okamžiky vpísať do spoločnej histórie. Pretože je za tým viac, ako sa môže zdať. Chvála Žubre a jej láskavému, súcitnému a priateľskému sprevádzaniu.“ (Natália)

“Na dielňu som išla s očakávaním, že cez pohyb, cez telo sa dozviem o sebe viac, keďže telo si pamätá… Veľmi sa mi páčil Tvoj prístup, s akou citlivosťou si pristupovala ku každej z nás. Tvoje vedomosti, istota, prirodzene vystupovanie a prijemný hlas mi pomohli uvoľniť sa a vypnúť hlavu, nechať sa viest. Uvedomovala som si, že aj ostatné dievčatá sú na tom podobne a to vytvorilo v miestnosti veľmi prijemne prostredie. Samotný názov dielne Ponor do prenatálnej chrbtice výstižne pomenováva zážitok, ktorý som mala, naozaj som sa dokázala ponoriť do toho obdobia a zistiť o sebe viac. V budúcnosti sa rada zúčastním dielne s touto istou, alebo podobnou tematikou.” (Renata)

Sprievodca vedomým telom: Žubra K. Žubretovská

Tancu sa venuje od mladého veku. Od klasických spoločenských tancov sa pretancovala k modernému tancu a improvizácií a ku kontaktnej improvizácií(CI). U Reny Milgrom v Prahe prešla 3.ročným programom Vedomého Tela, ktorý ju obohatil o znalosti   Labanovej analýzy pohybu, tanečnej terapie, Bartenieff Fundamentanls a iné. Svoje tanečné zručnosti si rozšírila v štúdiách Druna, Dancelabe a na Fakulte AMU Praha. Niekoľkokrát ročne sa zúčastňuje  dielní a festivalov CI a somatického pohybu v zahraničí, kde čerpá podnety a motivácie pre svoju prácu.

V súčasnosti vedie dielne kontaktnej improvizácie, ďalej somaticko-pohybové dielne, súkromné tanečné terapie a tiež lektoruje v programe Vědomé Telo spolu s Renou v Prahe. Je zakladateľkou somatického kurzu Živé Telo a SOM(aticky) v TELE na Slovensku. Pôsobí ako učiteľka Rozpoznania skutočnosti a Rozvážnych vzťahov na Univerzite vedomého života, kde aj pomocou pohybovo-terapeutických techník a princípov kontaktnej improvizácie prináša účastníkom zvedomenia o ich vzoroch správania.

Kontakt: zubra@vedomaskola.sk

DIELNE ZIMNNÉHO TRIMESTRA

Rozkliknite pre info a prihlášku na jednotlivú dielňu.

Ak máte záujem zakúpiť si celý semester, použite prihlasovací formulár pre prvú dielňu V MÄKKOSTI POHYBU a zaškrtnite možnosť  „Hlásim sa na celý trimester (3 stretnutia)“.

Zimný trimester SOMaticky v TELE sa zameriava na oživenie a pozvanie rôznych kvalít do tela a jeho pohybu. Tieto kvality obohacujú nielen telo a formu akou sa hýbe, ale aj náš celkový prístup k sebe samým a k okoliu. Príďte a nechajte sa osloviť a vpustiť do svojho prežitku, tela a tvorivosti:

MÄKKOSŤ ~ TEKUTOSŤ ~ PRUŽNOSŤ

Súčasťou dielní je aj disciplína Autentického pohybu (AUTHENTIC MOVEMENT), ktorá prináša hlboký ponor do vnútorného sveta nášho tela i psyché a zároveň kultivuje zručnosti vedomého poslucháča, pozorovateľa a zdieľajúceho.

Dielne sú navrhnuté tak, aby ste sa mohli zúčastniť ktorejkoľvek zvlášť, ale zároveň sa tematicky prepájajú, aby tvorili ucelené trojstretnutie pre vás, ktorí sa rozhodnete absolvovať celý trimester.

Aktuálne stretnutia