Prečo sa mi opakujú stále rovnaké situácie v živote? 

Ako si mám vybudovať kvalitný vzťah? Ako  mám komunikovať s ľuďmi?

Využívam svoj skutočný potenciál?

Žijem skutočne slobodný život, aký chcem?

Ako sa mám vyznať v svete často protichodných názorov? Čo je pravda?

Štúdium Rozpoznanie skutočnosti sa zameriava na celistvý rozvoj človeka.

Koncepcia štúdia je rozvrhnutá na tri roky a tvorí ju ucelený systém vzájomne previazaných prednášok a zážitkových stretnutí, ktoré študenta vedú k postupnému objavovaniu vlastnej osobnosti.

Študenti sa postupnými krokmi naučia, ako zvládať jednotlivé situácie v živote, budovať kvalitné vzťahy a prejaviť naplno svoj životný zámer a potenciál.

Rozpoznanie EGA

Spoznávam svoju osobnosť a učím sa uchopiť EGO ako nástroj pre môj život.

Fyzické telo

Získavam zručnosti, ako sa starať o svoje fyzické telo a preberám plnú zodpovednosť za vlastné zdravie.

Emočné  telo

Rozumiem svojim emóciám, určujem si hranice, ovládam strach a vytváram kvalitné vzťahy.

Mentálne telo

Rozhodujem sa SEBA-vedome a s rozvahou v každej situácií. Posúvam osobné hranice do výšky vlastných síl.

Duchovné telo

Objavujem vyšší zámer svojho života, prepájam sa s duchovným svetom.