Nahrávam Udalosti

ÚVOD DO MEDITÁCIE – webinár zDARma
teória s praktickou ukážkou

Priťahuje Vás zručnosť meditácie? Srdečne Vás pozývame na webinár zDARma ÚVOD DO MEDITÁCIE s Nikou Laňkovou. Webinár je ochutnávkou obľúbených meditačných ŽiJA kurzov, ktoré Nika sprevádza. Bude obsahovať interaktívnu teoretickú časť ako aj praktickú ukážku meditácie.

MEDITÁCIA nám umožňuje ponoriť sa hlbšie do nášho vnútra a rozpoznať seba ako nekonečné vedomie. V sebarozvojovej praxi sa sústreďujeme na zdokonaľovanie našej osobnosti, odhalenie a nápravu pokrivených vzorcov, programov mysle. V meditácii zameranej na bytie (neosobné ticho) nie je pozornosť sústredená na nápravu či zdokonalenie osobnosti. Namiesto toho sa učíme spočinúť opäť pozornosťou v čírom bytí, v našej podstate. Pretože naša myseľ či telo môžu byť v nerovnováhe, ale naše bytie je VŽDY harmonické, celistvé. Je synonymom pokoja, lásky, bezpečia. Keď spočívame pozornosťou v našom bytí (o tom je meditačná prax), prirodzene dochádza aj k harmonizácie našej mysle a tela.

Meditácia nám pomáha nájsť v našom vnútri odpovede na naše otázky, aj na otázku kto som? Tým priamo zvyšuje mieru našej zodpovednosti – schopnosti odpovedať na otázky života. Stávame sa pozornejším voči znameniam a vnemy nám radia, ako smerovať náš prejav, aby bol osožný pre všetky cítiace bytosti. Keď je naša myseľ pokojná, dokážeme vnímať to, čo je. Skutočné. Tréningom sa dostávame za obmedzenia našej mysle, ktorá je súborom naučených programov a stávame sa SLOBODNÍ. A zodpovednosť a sloboda idú ruka v ruke.

Webinár sa uskutoční v stredu 20.9. o 18:30. Dĺžka stretnutia 1,5-2 hodiny. Registrácia emailom na nikola.lankova@gmail.com. Na webinár sa prosím registrujte do stredy 12:00, aby sme Vám stihli poslať prihlasovacie údaje. Webinár je pre všetkých, ktorých zaujíma meditácia a spoznávanie seba.

O lektorovi:

Nika je tvorcom a sprievodcom meditačných ŽiJA kurzov a seminárov, ktorých zámerom je prepájať ľudí s ich božskou podstatou, s vyšším JA. Ži JA zážitkové semináre zahŕňajú meditačné cvičenia, vedomú prácu s telom a dychom, energetické cvičenia, dynamické meditácie či prepájanie so živlami. Nika sprevádza ženské kruhy KŇAŽKY IRIJE, ktoré majú zámer podporiť ženy v zvedomení si vlastnej sily, rozvíjaní vlastnej jedinečnosti, žití v pravde, radosti a láske. V Škole posvätného ženstva Kňažky Irije sa učíme prehlbovať stav otvoreného srdca, vstupovať do neosobného ticha, transformovať emócie cez telo, uzdravovať naše telo skrze vedomú prítomnosť v tele. Učíme sa opäť sa cítiť, byť si vedomé svojho tela, svojho lona a byť v spojení s božstvom v sebe. Hlboký liečivý a tvorivý potenciál ženských kruhov Kňažky IRIJE inšpiroval Niku vytvoriť láskyplné a bezpečné zázemie aj pre mužov aj pre ženy súčasne. Vznikli Kruhy RODA A IRIJE – mužsko-ženské kruhy venované prehĺbeniu spojenia so sebou, aktivácii svojho vnútorného potenciálu a podpore nových kódov spolupráce a zdieľania medzi mužom a ženou. Nika pôsobila viacero rokov ako učiteľka Rozpoznania skutočnosti v Univerzite vedomého života. Dnes spolupracuje s Univerzitou ako učiteľka meditácií v semestri Duševné telo. Prepájanie zručnosti meditácie s pragmatickosťou náuky Rozpoznania skutočnosti robí z Niky sprievodcu, ktorý uzemňuje a učí lietať zároveň. Jej silnými kvalitami je autenticita, oddanosť svojej ceste a schopnosť vytvoriť silné liečivé zázemie prijatia a bezpečia. Robí osobné konzultácie a sprevádza ľudí pri zaceľovaní emočných zranení a návrate k rozvážnemu spôsobu života.

OD ÚČASTNÍKOV MEDITRAČNÝCH Ži JA KURZOV:

“Meditácie pod tvojím vedením Niky sú pre mňa veľmi výživné. Mení sa môj pohľad na svet okolo a začína sa predo mnou odkrývať môj vnútorný svet. Začala som byť sama pre seba zaujímavá. Nachádzam v sebe pokoj a radosť z bytia. V bežnom živote sa k týmto znovuobjaveným pocitom vraciam a pomáha mi to získavať odstup a nadhľad. Svoje slabé miesta už nevidím ako hendikepy, ale ako výzvy, ktoré ma posúvajú vpred. Vzdávam úctu tvojmu remeslu Nika. Veľká vďaka.”

“Meditácie mi priniesli ukľudnenie nielen počas “ukradnutej” hodinky, ale aj počas dňa. Najviac ma fascinuje bezprostredné spojenie meditačnej praxe a prenesenie a odzrkadlenie jej účinkov v bežnom dni – či už objavením a spracovaním podvedomých strachov, ale aj rozvíjaním mnohých kvalít, ako dôvery sebe samej, Bohu, Životu, ale i citlivosti, nehy a lásky. Vďaka a chvála za takto výživne strávený čas!”

,,Meditácie mi priniesli čas, kedy môžem byť so sebou a vnímať aj to, čo bežne necítim, nepočujem. Meditácie ma učia dôverovať životu a cítiť prítomnosť takú aká je. Cítim viac odvahy vstupovať do citlivých situácií a konfliktov. Zostávam v nich vedomá a kritická. Cítim veľké ušetrenie energie. Tam, kde som podliehala strachu je teraz odvaha uvidieť. Ďakujem za sprevádzanie.”

“Meditácie mi prinášajú nový rozmer vnímania života. Jednoducho ma robia šťastnejšími. Veľa mi prostredníctvom meditácie docvakne a zapadne presne tam kde má. Som vnímavejšia k svojmu okoliu, ale hlavne sama k sebe. Niekedy mám pocit, že sa dejú zázraky.”

Univerzita vedomého života – je vlajková loď Spoločenstva vedomého života. Jej zámerom je poskytovať vzdelanie vedúce k vnútornej slobode človeka. Pomáhame k vytváraniu spoločnosti založenej na vzájomnej spolupráci a zdieľaní, bez posudzovania. Ctíme si hodnoty PRAVDY, SLOBODY a VERNOSTI. Pomáhame vytvárať bezpečný priestor pre rozvoj jedinečnosti každého jednotlivca, kde môžeme slobodne rozvíjať a zdieľať svoje kvality s okolím pre osoh všetkých. Viac info o štúdiu Rozpoznania skutočnosti a našich ďalších aktivitách nájdete na www.vedomaskola.sk.Go to Top