Loading Events

ŽENA: SILA MATKY – Kňažky Irije

Milá žena,

pozývame Ťa na seminár ŽENA: SILA MATKY z cyklu seminárov Posvätného ženstva KŇAŽKY IRIJE, ktoré sprevádza Nika Laňková.

Seminár sa uskutoční v lone panenskej prírody Lovinky. Budeme sa venovať ozdravnej práci s archetypom MATKA. Nie, nevadí, ak nemáš deti. Archetyp matky bude o vstúpení do skutočnej lásky. Budeme prepúšťať naše podprahové tendencie a hry na pseudolásku, kedy naša starostlivosť o blízkych je žobronením o lásku a pozornosť. Budeme sa učiť ako sa napojiť na zdroj lásky vo svojom vlastnom vnútri a z tohto miesta potom vykonávať starostlivosť o domácnosť, tvorenie či zdieľanie s blízkymi. Čo sa tým mení? Úplne všetko. A my si môžeme vytvárať pravdivé vzťahy, kde nemáme potrebu manipulovať našim okolím, prepúšťame hru na vinu a trest. Pretože to, čo má každá obeť či tyran spoločné je neschopnosť vyživiť sa zvnútra. Paradoxne tieto hry nám vyhovujú, pretože prinášajú emočný benefit pre obe zúčastnené strany. Naše ego sa totiž nezúčastňuje ničoho, čo pre neho nemá zmysel a tak si vytvorilo, často aj generačne, stratégie prežitia, ktoré nám do života prinášajú viac utrpenia ako radosti. Si pripravená ich prepustiť?

Seminár zahŕňa aj prácu s liečením vnútorného dieťaťa, čo nás prirodzene podporuje v rozvážnom a zrelom používaniu archetypu matky v nás.

Počas seminára sa budeme venovať týmto témam:

• Liečenie vnútorného dieťata
• Rozdiel medzi láskou a závislosťou
• Ukotvenie v srdci, frekvencia otvoreného srdca a liečenie citového poľa
• Aktivácia a liečenie ženského lona
• Spojenie sa s vnútornou múdrosťou svojho tela, srdca a duše

Súčasťou seminára bude:

• Liečivý obrad STRETNUTIE S VNÚTORNÝM DIEŤAŤOM
• Transformačný rituál PREMENA ŽENY
• Liečivé vedené meditácie
• Ži JA meditácia
• Pohybové meditácie
• Joga, tanec a cvičenia inšpirované tantrou a taoizmom – pre výživu tela i duše
• Relaxačná cesta zvukom (hra na hangpan)
• Splývanie so živlami prírody
• Chutná vegánska výživa pre ozdravenie tela

Organizačné informácie:

Termín: 27.1.-29.1., piatok-nedeľa
Kde: Centrum LOVINKA pri Lučenci
Cena: 300 Eur (zahŕňa kurzovné, ubytovanie a stravu)

Prihlášky a registrácia emailom na nikola.lankova@gmail.com

Seminár začína v piatok o 17:00 a končí v nedeľu okolo 15:00. Čaká nás chutná vegánska obživa. V piatok začíname večerou a v nedeľu končíme obedom. Ubytovane je vo viac-posteľových izbách. Prineste si so sebou spacák, vankúšik, meditačný vankúšik, karimatku na cvičenie, uterák, prezuvky, oblečenie na meditácie, cvičenie, tanec, v ktorom sa cítite príjemne, krásne a žensky, oblečenie na vychádzky do prírody (aj v prípade dažďa), ekologickú kozmetiku (biočistička), šatku na oči, pero, zápisník, sódu bikarbónu.

Seminár je súčasťou vzdelávacieho cyklu Posvätného ženstva KŇAŽKY IRIJE. Tieto semináre sa dajú absolvovať ako celý cyklus alebo samostatne (okrem seminára ZRODENIE BOHYNE, ktorý je vyvrcholením celého cyklu).

Najbližšie semináre z cyklu Posvätného ženstva Kňažky Irije:
ŽENA: sila nehy s koreňmi – 23.2.-26.2., Lovinka
ŽENA: sila bojovníčky – 31.3.-2.4., Lovinka
ŽENA: sila milenky, máj 2023

O lektorovi:

Seminárom Vás bude sprevádzať Nika Laňková. Nika je tvorcom a sprievodcom meditačných ŽiJA kurzov a seminárov, ktorých zámerom je prepájať ľudí s ich božskou podstatou, s vyšším JA. Ži JA zážitkové semináre zahŕňajú meditačné cvičenia, vedomú prácu s telom a dychom, energetické cvičenia, dynamické meditácie či prepájanie so živlami. Nika sprevádza ženské kruhy KŇAŽKY IRIJE, ktoré majú zámer podporiť ženy v zvedomení si vlastnej sily, rozvíjaní vlastnej jedinečnosti, žití v pravde, radosti a láske. V Škole posvätného ženstva Kňažky Irije sa učíme prehlbovať stav otvoreného srdca, vstupovať do neosobného ticha, transformovať emócie cez telo, uzdravovať naše telo skrze vedomú prítomnosť v tele. Učíme sa opäť sa cítiť, byť si vedomé svojho tela, svojho lona a byť v spojení s božstvom v sebe. Hlboký liečivý a tvorivý potenciál ženských kruhov Kňažky IRIJE inšpiroval Niku vytvoriť láskyplné a bezpečné zázemie aj pre mužov aj pre ženy súčasne. Vznikli Kruhy RODA A IRIJE – mužsko-ženské kruhy venované prehĺbeniu spojenia so sebou, aktivácii svojho vnútorného potenciálu a podpore nových kódov spolupráce a zdieľania medzi mužom a ženou. Spolupracuje s Univerzitou vedomého života ako učiteľka Rozpoznania skutočnosti a meditácií. Prepájanie zručnosti meditácie s pragmatickosťou náuky Rozpoznania skutočnosti robí z Niky sprievodcu, ktorý uzemňuje a učí lietať zároveň. Jej silnými kvalitami je autenticita, oddanosť svojej ceste a schopnosť vytvoriť silné liečivé zázemie prijatia a bezpečia. Robí osobné konzultácie a sprevádza ľudí pri zaceľovaní emočných zranení a návrate k rozvážnemu spôsobu života.

„Čo sa týka mojej “ženskej cesty“, veľmi ma ovplyvnilo stretnutie s mojou učiteľkou Zolou Dubnikovou. Môj postoj k sebe ako k žene, k pohybu ako aj k vnímaniu a preciťovaniu svojho tela. Zola Dubnikova je medzinárodná lektorka a tanečnica, ktorá prináša svetu svoj unikátny Holistic Dance Language (jazyk holistického tanca), ktorý lieči a transformuje nielen telo, ale aj dušu. Pri Zole to bola “láska na prvý pohľad“ a po absolvovaní jej víkendového seminára na Slovensku som vedela, že chcem ísť aj na jej 2-mesačný Sacred Dance Training do Indie. Tento fyzicky aj emočne intenzívny a transformačný pobyt som absolvovala 2-krát. Druhý krát aj ako súčasť Zolinho support teamu s úlohou podpory žien v liečivo-emočných procesoch. To mi umožnilo nielen ďalej sa rozvíjať v úžasných pohybovo-duchovných náukach, ktoré Zola prináša, ale aj rozvíjať sa v zručnosti sprevádzania žien a ľudí celkovo v liečbe emočných zranení.

Z mojich učiteľov svieti na mojej ceste môj blízky priateľ Leri Veleslav. Okrem náuky Rozpoznania skutočnosti, ktorá mi prišla prostredníctvom neho do života a z uletenej ezo víly spravila ezo vílu s koreňmi (viz seminár Neha s koreňmi) mi tento človek priniesol do života dar meditácie. Bol pre mňa dostatočne silným vzorom, aby som nasledovala jeho radu zpred 6 rokov „každé ráno si sadni na zadok a medituj.“ Meditácie sa stali bežnou súčasťou môjho života a prichádzajú mi v nich aj vnemy k mojej práci a novým tvorivým projektom. Môžem povedať, že práve dar meditácie mi umožnil vznik a rozvoj milovaného bábätka – projektu Kňažky Irije. V prístupe k meditáciám a k životu celkovo nachádzam momentálne veľkú podporu a inšpiráciu u Moojiho a v dielach amerického psychiatra Davida R. Hawkinsa.

V energetike ženského tela som sa vzdelávala aj u Zulmy Reyo. Pod jej vedením som absolvovala Feminine Mysteries 1,2. Zulma bola dlhoročnou Oshovou žiačkou, žijúcou v jeho blízkosti a taktiež dlhoročnou žiačkou liečiteľa a kresťanského mystika z Cypru Daskalosa. Čo sa týka práce s telom, energiami a posvätnej sexuality, priťahuje a inšpiruje ma aj práca tantrickej učiteľky a mystičky Sofie Sundari, u ktorej som absolvovala seminár a niekoľko kurzov. Rozvíjam sa aj v oblasti jogy, absolvovala som jogový trénersky výcvik u Fredyho Ayisiho a niekoľko seminárov pod vedením Mateja Jurenku. Pri práci s vedomím, liečením emočných zranení ma veľmi posunuli semináre na tému kvantového tvorenia u Evky Ďurišovej.

Univerzita vedomého života – je vlajková loď Spoločenstva vedomého života. Jej zámerom je poskytovať vzdelanie vedúce k vnútornej slobode človeka. Pomáhame k vytváraniu spoločnosti založenej na vzájomnej spolupráci a zdieľaní, bez posudzovania. Ctíme si hodnoty PRAVDY, SLOBODY a VERNOSTI. Pomáhame vytvárať bezpečný priestor pre rozvoj jedinečnosti každého jednotlivca, kde môžeme slobodne rozvíjať a zdieľať svoje kvality s okolím pre osoh všetkých. Viac info o štúdiu Rozpoznania skutočnosti a našich ďalších aktivitách nájdete na www.vedomaskola.sk.Go to Top