Nahrávam Udalosti

ŽiJA meditácie: 12-týždňový meditačný kurz pre pokročilých
PONDELOK

Priatelia,
s radosťou Vás pozývame na 12-týdňový cyklus online meditácií s Nikou Laňkovou, ktorý je zameraný na zvedomenie si našej podstaty – VEDOMIA.

MEDITÁCIA nám umožňuje ponoriť sa hlbšie do nášho vnútra a rozpoznať seba ako nekonečné vedomie. V sebarozvojovej praxi sa sústreďujeme na zdokonaľovanie našej osobnosti, odhalenie a nápravu pokrivených vzorcov, programov mysle. V meditácii zameranej na bytie (neosobné ticho) nie je pozornosť sústredená na nápravu či zdokonalenie osobnosti. Namiesto toho sa učíme spočinúť opäť pozornosťou v čírom bytí, v našej podstate. Pretože naša myseľ či telo môžu byť v nerovnováhe, ale naše bytie je VŽDY harmonické, celistvé. Je synonymom pokoja, lásky, bezpečia. Keď spočívame pozornosťou v našom bytí (o tom je meditačná prax), prirodzene dochádza aj k harmonizácie našej mysle a tela.

Prax neosobného ticha nie je o cestovateľských meditačných zážitkoch a nadprirodzených schopnostiach. Je o návrate k vlastnej prirodzenosti a jednoduchosti bytia. Do nášho života vstupuje viac pokoja a lásky. Tento pokoj a láska, naša podstata, tam boli aj pred tým, len ostávajú nepovšimnuté vtedy, keď celá naša pozornosť je ponorená v dejoch našej mysle. Meditácia nás učí umeniu pozorovať našu myseľ. Odhaľujeme, že nie sme toto telo, ani táto myseľ…a prestávame s mysľou bojovať. Myseľ aj telo sú nástrojom, skrze ktorý sa prejavujeme v tomto svete. Meditácia nám umožňuje používať našu myseľ pre osoh, nie proti nám.

Zvedomovaním si nášho bytia začíname život vnímať ako zázrak, sme bdelejší a vnímavejší voči synchronicitám života. Plynieme, pretože v bytí rozpúšťame odpor voči životu. Preto jedna z definícií osvietenia je absencia akéhokoľvek odporu voči tomu, čo je. Meditácia nás oslobodzuje. Zobúdza nás zo sna pominuteľnosti do nekonečnosti bytia. To nám umožňuje užívať si túto hru s názvom ŽIVOT s radosťou. Tak poďme tvoriť, priatelia. V radosti a láske.

Meditačný online kurz pozostáva z 12 stretnutí v priebehu 13 týždňov (1 týždeň je pauza). Stretnutia prebiehajú cez Skype.

Na výber sú 2 triedy:

PONDELKY 18:30 (od 25.9.-18.12)
Pondelkový kurz je vhodný pre ľudí, ktorí už majú s meditáciou skúsenosť. V pondelkovom kurze je meditácia dlhšia a je v nej menej sprievodu skrze slová a viac ticha. Takisto meditačná teória k pondelkovému kurzu je viac smerovaná pre ľudí, ktorí už majú meditačnú prax, aplikujú ju do života a chcú žitie meditačných vhľadov prehĺbiť ešte viac do denného života. Stretnutie obsahuje meditačnú interaktívnú teóriu “ušitú na mieru” vyplývajúcu aj z vašich otázok a zdieľaní a približne hodinovú meditáciu. Z meditácie je k dispozícii aj záznam, ku ktorému sa viete opakovane vrátiť. Dĺžka stretnutia 1,5-2 hodiny.

UTORKY 18:30 (od 26.9.-19.12)
Utorkový kurz je zameraný pre začiatočníkov. Stretnutie zahŕňa 45-50 minútovú meditáciu a interaktívnu teóriu k meditačnej praxi vyplývajúcu aj z vašich otázok a zdieľaní. Z meditácie je k dispozícii aj záznam, ku ktorému sa viete opakovane vrátiť. Dĺžka stretnutia je približne 1,5 -2hodiny.

Oba kurzy sú prakticky orientované. Majú zámer podporiť Vás v samostatnej meditačnej praxi a hlavne v zvedomení si našej podstaty – bytia a aplikácii meditačných vhľadov do bežného života – inými slovami ako žiť meditáciu aj mimo meditačnej podložky

Cena kurzu je 240 EUR.
Prihlášky emailom na nikola.lankova@gmail.com

V prípade záujmu o meditačný kurz Vám odporúčame zúčastniť sa webináru zDARma – ÚVOD DO MEDITÁCIE, kde bude praktická ukážka meditácie, krátka teória k podstate meditácie a priestor na vaše otázky ku kurzu či k meditácii. Webinár sa uskutoční v stredu 20.9. o 18:30. Dĺžka stretnutia 1,5-2 hodiny. Registrácia emailom na nikola.lankova@gmail.com. Na webinár sa prosím registrujte do stredy 12:00, aby sme Vám stihli poslať prihlasovacie údaje. Webinár je pre všetkých, ktorých zaujíma meditácia a spoznávanie seba (ste vítaní, aj keď sa neplánujete zúčastniť meditačného kurzu).

O lektorovi:

Nika je tvorcom a sprievodcom meditačných ŽiJA kurzov a seminárov, ktorých zámerom je prepájať ľudí s ich božskou podstatou, s vyšším JA. Ži JA zážitkové semináre zahŕňajú meditačné cvičenia, vedomú prácu s telom a dychom, energetické cvičenia, dynamické meditácie či prepájanie so živlami. Nika sprevádza ženské kruhy KŇAŽKY IRIJE, ktoré majú zámer podporiť ženy v zvedomení si vlastnej sily, rozvíjaní vlastnej jedinečnosti, žití v pravde, radosti a láske. V Škole posvätného ženstva Kňažky Irije sa učíme prehlbovať stav otvoreného srdca, vstupovať do neosobného ticha, transformovať emócie cez telo, uzdravovať naše telo skrze vedomú prítomnosť v tele. Učíme sa opäť sa cítiť, byť si vedomé svojho tela, svojho lona a byť v spojení s božstvom v sebe. Hlboký liečivý a tvorivý potenciál ženských kruhov Kňažky IRIJE inšpiroval Niku vytvoriť láskyplné a bezpečné zázemie aj pre mužov aj pre ženy súčasne. Vznikli Kruhy RODA A IRIJE – mužsko-ženské kruhy venované prehĺbeniu spojenia so sebou, aktivácii svojho vnútorného potenciálu a podpore nových kódov spolupráce a zdieľania medzi mužom a ženou. Nika pôsobila viacero rokov ako učiteľka Rozpoznania skutočnosti v Univerzite vedomého života. Dnes spolupracuje s Univerzitou ako učiteľka meditácií v semestri Duševné telo. Prepájanie zručnosti meditácie s pragmatickosťou náuky Rozpoznania skutočnosti robí z Niky sprievodcu, ktorý uzemňuje a učí lietať zároveň. Jej silnými kvalitami je autenticita, oddanosť svojej ceste a schopnosť vytvoriť silné liečivé zázemie prijatia a bezpečia. Robí osobné konzultácie a sprevádza ľudí pri zaceľovaní emočných zranení a návrate k rozvážnemu spôsobu života.

OD ÚČASTNÍKOV MEDITRAČNÝCH Ži JA KURZOV:

“Meditácie pod tvojím vedením Niky sú pre mňa veľmi výživné. Mení sa môj pohľad na svet okolo a začína sa predo mnou odkrývať môj vnútorný svet. Začala som byť sama pre seba zaujímavá. Nachádzam v sebe pokoj a radosť z bytia. V bežnom živote sa k týmto znovuobjaveným pocitom vraciam a pomáha mi to získavať odstup a nadhľad. Svoje slabé miesta už nevidím ako hendikepy, ale ako výzvy, ktoré ma posúvajú vpred. Vzdávam úctu tvojmu remeslu Nika. Veľká vďaka.”

“Meditácie mi priniesli ukľudnenie nielen počas “ukradnutej” hodinky, ale aj počas dňa. Najviac ma fascinuje bezprostredné spojenie meditačnej praxe a prenesenie a odzrkadlenie jej účinkov v bežnom dni – či už objavením a spracovaním podvedomých strachov, ale aj rozvíjaním mnohých kvalít, ako dôvery sebe samej, Bohu, Životu, ale i citlivosti, nehy a lásky. Vďaka a chvála za takto výživne strávený čas!”

,,Meditácie mi priniesli čas, kedy môžem byť so sebou a vnímať aj to, čo bežne necítim, nepočujem. Meditácie ma učia dôverovať životu a cítiť prítomnosť takú aká je. Cítim viac odvahy vstupovať do citlivých situácií a konfliktov. Zostávam v nich vedomá a kritická. Cítim veľké ušetrenie energie. Tam, kde som podliehala strachu je teraz odvaha uvidieť. Ďakujem za sprevádzanie.”

“Meditácie mi prinášajú nový rozmer vnímania života. Jednoducho ma robia šťastnejšími. Veľa mi prostredníctvom meditácie docvakne a zapadne presne tam kde má. Som vnímavejšia k svojmu okoliu, ale hlavne sama k sebe. Niekedy mám pocit, že sa dejú zázraky.”

Univerzita vedomého života – je vlajková loď Spoločenstva vedomého života. Jej zámerom je poskytovať vzdelanie vedúce k vnútornej slobode človeka. Pomáhame k vytváraniu spoločnosti založenej na vzájomnej spolupráci a zdieľaní, bez posudzovania. Ctíme si hodnoty PRAVDY, SLOBODY a VERNOSTI. Pomáhame vytvárať bezpečný priestor pre rozvoj jedinečnosti každého jednotlivca, kde môžeme slobodne rozvíjať a zdieľať svoje kvality s okolím pre osoh všetkých. Viac info o štúdiu Rozpoznania skutočnosti a našich ďalších aktivitách nájdete na www.vedomaskola.sk.Go to Top