Nahrávam Udalosti

ŽiJA cesta duše: 12+1 týždňový meditačný online kurz
UTOROK

Chcete sa rozvíjať v zručnosti meditácie? Pozývame Vás na 12+1 týždňový meditačný cyklus ŽiJA: cesta duše, v ktorom budeme rozvíjať stav neosobného ticha. Obľúbeným meditačným online kurzom sprevádza jeho autorka, Nika Laňková.

,,Niekedy sa snažíme v meditácii nemať myšlienky, nahradiť “zlé” myšlienky tými “správnymi” prípadne vytrvalo bojujeme s našim nepriateľom egom, lebo tak sme to počuli: ego je zlé a stojí nám na ceste k nášmu osvieteniu.

V ŽiJA meditáciách volíme iný prístup a učíme sa rozpoznať našu podstatu – vedomie. Toto vedomie je vždy prítomné. Akékoľvek myšlienkové procesy prežíva naša osobnosť, akékoľvek emócie prechádzajú našou osobnosťou, na pozadí akéhokoľvek diania je TICHO. Neosobné ticho. Čím viac spočívame v tomto stave, myseľ sa navracia do prirodzenej rovnováhy. Liečia sa zranenia. Rozvíja sa tvorivosť a jedinečnosť našej duše. Objavuješ pokoj a radosť bez príčiny. Objavuješ SEBA ako vedomie. Tento stav je nám VŽDY dostupný a je stále prítomný. Ako slnko, ktoré žiari za oblakmi myšlienok.

Nepotrebujeme bojovať, aby sme objavili, kto sme. Ani poraziť naše ego. Iba sa prestávame stotožňovať s identitou, ktorú sme si vytvorili. Skrze priamu skúsenosť prepúšťame presvedčenie som táto myseľ, toto telo. Prestávame UTEKAŤ pred sebou, prestávame byť ovládaní túžbami a vzdormi nášho ega, prestávame hľadať šťastie vo vonkajších okolnostiach. Nachádzame ho v sebe, v božskej podstate, ktorou sme. VEDOMIE.

V našom vnútri nachádzame odpovede na otázky života, aj na hlavolam kto som? Tréningom sa dostávame za obmedzenia našej mysle a stávame sa SLOBODNÍ.”

V Ži JA meditáciách sa opierame o 3 základné piliere, ktoré sú v podstate JEDNÝM:
bytie – neosobné ticho – kto som za svojou mysľou?
bytie v srdci – stav otvoreného srdca
bytie v tele – telo ako brána k prítomnosti

ONLINE meditácie budú prebiehať cez Skype, zahŕňajú krátku teóriu vyplývajúcu z vašich otázok, zdieľanie a 60-90 minútovú meditáciu zameranú na zručnosť neosobného ticha. Z meditácie je k dispozícii aj záznam, ku ktorému sa viete vrátiť. V tomto kurze je málo rozprávania a viac práce na energetickej úrovni. Kurz má zámer podporiť účastníkov v samostatnej meditačnej praxi, ktorá sa pre nás stáva nástrojom ako zvyšovať mieru zodpovednosti a vnútornej slobody zároveň.

Kurz pozostáva z 12+1 stretnutí – je možné prihlásiť sa na pondelkový alebo utorkový kurz. Nie je ich možné kombinovať.

Pondelky 18:00-20:00, (každý pondelok od 23.1. – 17.4. okrem 12. týždňa v roku, kedy bude v pondelok 20.3. o 18:30 oslava jarnej rovnodennosti formou spoločnej online meditácie pre obe skupiny)

Utorky 19:00-21:00., (každý utorok od 24.1. – 18.4. okrem 12. týždňa v roku, kedy bude v pondelok 20.3. o 18:30 oslava jarnej rovnodennosti formou spoločnej online meditácie pre obe skupiny)

Cena kurzu je 260 EUR.

Prihlášky emailom na nikola.lankova@gmail.com

Poznámka: Ak ste nezažili vedenú meditáciu s Nikou, môžete vyskúšať prvú hodinu zdarma a rozhodnúť sa o absolvovaní kurzu až po vyskúšaní prvej hodine. Sme radi, keď naše kurzy navštevujú ľudia, ktorí súznia s našou prácou a s úctou rešpektujeme jedinečnosť výberu cesty každého z nás 🙂 Po vyskúšaní 1.hodiny je už prihlásenie na kurz záväzné a peniaze za kurzovné nevraciame. Ďakujeme.

O lektorovi:

Nika je tvorcom a sprievodcom meditačných ŽiJA kurzov a seminárov, ktorých zámerom je prepájať ľudí s ich božskou podstatou, s vyšším JA. Ži JA zážitkové semináre zahŕňajú meditačné cvičenia, vedomú prácu s telom a dychom, energetické cvičenia, dynamické meditácie či prepájanie so živlami. Nika sprevádza ženské kruhy KŇAŽKY IRIJE, ktoré majú zámer podporiť ženy v zvedomení si vlastnej sily, rozvíjaní vlastnej jedinečnosti, žití v pravde, radosti a láske. V Škole posvätného ženstva Kňažky Irije sa učíme prehlbovať stav otvoreného srdca, vstupovať do neosobného ticha, transformovať emócie cez telo, uzdravovať naše telo skrze vedomú prítomnosť v tele. Učíme sa opäť sa cítiť, byť si vedomé svojho tela, svojho lona a byť v spojení s božstvom v sebe. Hlboký liečivý a tvorivý potenciál ženských kruhov Kňažky IRIJE inšpiroval Niku vytvoriť láskyplné a bezpečné zázemie aj pre mužov aj pre ženy súčasne. Vznikli Kruhy RODA A IRIJE – mužsko-ženské kruhy venované prehĺbeniu spojenia so sebou, aktivácii svojho vnútorného potenciálu a podpore nových kódov spolupráce a zdieľania medzi mužom a ženou. Nika spolupracuje s Univerzitou vedomého života ako učiteľka Rozpoznania skutočnosti a meditácií. Prepájanie zručnosti meditácie s pragmatickosťou náuky Rozpoznania skutočnosti robí z Niky sprievodcu, ktorý uzemňuje a učí lietať zároveň. Jej silnými kvalitami je autenticita, oddanosť svojej ceste a schopnosť vytvoriť silné liečivé zázemie prijatia a bezpečia. Robí osobné konzultácie a sprevádza ľudí pri zaceľovaní emočných zranení a návrate k rozvážnemu spôsobu života.

OD ÚČASTNÍKOV Ži JA KURZOV:

“Meditácie pod tvojím vedením Niky sú pre mňa veľmi výživné. Mení sa môj pohľad na svet okolo a začína sa predo mnou odkrývať môj vnútorný svet. Začala som byť sama pre seba zaujímavá. Nachádzam v sebe pokoj a radosť z bytia. V bežnom živote sa k týmto znovuobjaveným pocitom vraciam a pomáha mi to získavať odstup a nadhľad. Svoje slabé miesta už nevidím ako hendikepy, ale ako výzvy, ktoré ma posúvajú vpred. Vzdávam úctu tvojmu remeslu Nika. Veľká vďaka.”

“Meditácie mi priniesli ukľudnenie nielen počas “ukradnutej” hodinky, ale aj počas dňa. Najviac ma fascinuje bezprostredné spojenie meditačnej praxe a prenesenie a odzrkadlenie jej účinkov v bežnom dni – či už objavením a spracovaním podvedomých strachov, ale aj rozvíjaním mnohých kvalít, ako dôvery sebe samej, Bohu, Životu, ale i citlivosti, nehy a lásky. Vďaka a chvála za takto výživne strávený čas!”

“Meditácie mi prinášajú nový rozmer vnímania života. Jednoducho ma robia šťastnejšími. Veľa mi prostredníctvom meditácie docvakne a zapadne presne tam kde má. Som vnímavejšia k svojmu okoliu, ale hlavne sama k sebe. Niekedy mám pocit, že sa dejú zázraky. ?”

ODPORÚČANIE:

Ži JA meditačné kurzy odporúčame kombinovať so štúdiom Rozpoznania skutočnosti na Univerzite vedomého života. Viac info o 3-ročnom štúdiu nájdete na www.vedomaskola.sk

Univerzita vedomého života – je vlajková loď Spoločenstva vedomého života. Jej zámerom je poskytovať vzdelanie vedúce k vnútornej slobode človeka. Pomáhame k vytváraniu spoločnosti založenej na vzájomnej spolupráci a zdieľaní, bez posudzovania. Ctíme si hodnoty PRAVDY, SLOBODY a VERNOSTI. Pomáhame vytvárať bezpečný priestor pre rozvoj jedinečnosti každého jednotlivca, kde môžeme slobodne rozvíjať a zdieľať svoje kvality s okolím pre osoh všetkých. Viac info o štúdiu Rozpoznania skutočnosti a našich ďalších aktivitách nájdete na www.vedomaskola.sk.Go to Top