KONTAKT 2018-03-30T23:58:58+00:00

Kontaktovať nás môžete telefonicky, e-mailom alebo cez kontaktný formulár.

Kontakty

Názov: Univerzita vedomého života, n.o.
Sídlo: Na kameni 1773/33, 91101 Trenčín
IČO:  50364634
 Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Dátum vzniku: 1.6.2016
Kontakt: p.Ivicka Grimová
Tel. 0948 668 993    ( prosím telefonovať v pracovné dni medzi 9:00-17:00 ) 
Email : ivicka@vedomaskola.sk
Súhlas dotknutej osoby podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Vyplnením a odoslaním formulára udeľujem Univerzite vedomého života, n. o., so sídlom Na kameni 1773/33, 911 01 Trenčín, IČO: 50364634, v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a evidenciou mojich osobných údajov uvedených v predmetnom formulári za účelom informovania o aktivitách Univerzity vedomého života, evidencie študentov a evidencie uchádzačov o štúdium / vzdelávacie aktivity. Súhlas udeľujem na dobu neurčitú. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním mailu na info@vedomaskola.sk alebo vyplnením kontaktného formulára s uvedením odvolania súhlasu.
Ivica Grimová
Ivica GrimováOrganizačné oddelenie / 0948 668 993
Peter Hegyi
Peter HegyiMarketing a spolupráca / 0905 564 220

Buďte s nami v kontakte aj na sociálných sieťach

Print Friendly, PDF & Email