Ako na autority, z ktorých máme strach

Máte problém s autoritami? Poďme si spolu objasniť, čo to vlastne autorita je, akú úlohu v našom živote zohráva, kedy ju nasledovať a kedy od nej odísť.

Často sa stretávam s názorom, že autorita je niekto, prípadne niečo, čo alebo kto má nad nami moc. Myslím, že toto je práve ten bod úrazu, prečo máme strach z autorít, alebo nevieme s nimi vychádzať. Skúsme si tento názor upraviť a pozrieť sa na autoritu ako na niekoho, kto má za nás zodpovednosť, pričom slovo zodpovednosť chápeme ako schopnosť zodpovedať naše otázky. A kedy máme otázky? Nuž, keď nevieme. A keď nevieme, pýtame sa okolia a ak má niekto v okolí odpoveď a je dotazovaný, odpovedá a tým pádom zodpovedá, to jest, má pre nás riešenie, nasmerovanie, vedenie.

Musíme si však byť vedomí aj toho, že spolu s odovzdaním zodpovednosti niekomu, odovzdávame aj časť svojej slobody v oblasti kde sa nechávame viesť, či si radiť. Preto je vhodné, byť schopný si zodpovedať v čo najrozsiahlejšej oblasti svojho žitia a tak spolu so zodpovednosťou si udržať aj slobodu za svoj život. Samozrejme nie vo všetkom a vždy sa to dá a preto nebojme sa pýtať sa a hľadať si sprievodcu, či vodcu, to jest autoritu.

Stane sa, že sa nájdečlovek z okolia, ktorý sa rozhodne nám odpovedať aj keď sa práve nepýtame a možno máme pocit, že ponúknutím svojej zodpovednosti nám môže uchmatnúť aj našu slobodu, ale my máme stále možnosť sa rozhodnúť, či chceme jeho rady, či príkazy nasledovať alebo nie. A toto je kľúčový vnem ako rozoznávať vynútenú (unavenú) autoritu od prirodzenej (spravodlivej) autority.

Obe autority môžu byť samozvané, to znamená, že sa sami pozvú k riešeniu problému, ale fakt, či my môžeme túto autoritu slobodne opustiť či odstúpiť od nej určuje, či ide o autoritu, ktorá si vynucuje moju poslušnosť, a vtedy mám nárok brániť sa piatimi krokmi obrany ega (viď náuku Rozpoznania Skutočnosti).

Ak od autority môžem slobodne odísť, ale napriek tomu mám z nej strach alebo ju nenávidím, ide len o moju nezručnosť spravodlivo s touto autoritou komunikovať. Vtedy si z tejto autority vytváram modlu. Pod modlou rozumieme človeka, alebo jav, ktorému odovzdávame zodpovednosť za naše utrpenie, ale aj šťastie.

Preto preberme do rúk zodpovednosť, to jest schopnosť zodpovedať za náš vzťah k našej, či už samozvanej, alebo nami vybranej autorite. S vedomím, že je to autorita spravodlivá tým, že máme možnosť vždy od nej odísť (zmena zamestnania, nové voľby, výber inej školy, trénera a pod.), zapracujme na našom vzťahu k nej, aby sme cítili radosť a bezpečie ju nasledovať, aby sme mohli vstúpiť do oddanosti.

A čo to znamená, či ako na to? Jednoducho!Otvoríme tri otázky vedomého sporu (náuka RS), vyjadríme, čo nám vadí, čo potrebujeme zmeniť a akú zmenu sme ochotní priniesť my. Oddanosť vo vzťahu nastáva len vtedy, keď je vzťah transparentný, keď obe strany vedia čo dávajú a čo získavajú a na ako dlho. Čistime naše vzťahy s našimi nadriadenými, vyučujúcimi a rodičmi. Nevytvorme z nich našich bubákov a určite od nich neodchádzajme, skôr než komunikačne nepreveríme náš vzťah, lebo nezabúdajme, že všetko v našom citovom poli si berieme so sebou a tak sa nám môže stať, že budeme chodiť od modly k modle, až zostaneme úplne sami a izolovaní.

V súvislosti s autoritou som vyššie uviedla pojmy vodca a sprievodca. Poznať rozdielnosť ich úloh v našom živote je tiež dôležité, aby nedochádzalo k našim posudkom, či zapretiam, keď sme vedení jednou z týchto dvoch autorít.

Sprievodca je človek, ktorý to čo učí, radí, či vedie aj sám žije, kdežto vodca je človek, ktorý má presné a merateľné rady a návody, ale nemusí sa sám podľa nich riadiť. Často sa stáva, že sa dostaneme do kontaktu s autoritou, ktorá káže vodu a víno pije a my ju okamžite odsúdime a odstupujeme od nej ako od zlej autority. No môžeme tým veľmi uškodiť sami sebe a vodcovi samotnému.

Opäť je to Rozpoznanie Skutočnosti, ktoré prináša náuku ako v každej situácií obrátiť zrak a pozornosť dovnútra. Jediné o čo sa zaujímajme je, či rady od tejto autority zušľachťujú a skvalitňujú náš život, všetko ostatné smerom von k autorite sú zbytočné posudky, ktoré nám unavujú myseľ.Do kompletnej zostavy autorít k sprievodcovi a vodcovi patrí aj vzor. Vzor je druh autority, ktorý sa my sami rozhodujeme nasledovať, lebo nám dáva vieru, že sa niečo dá dosiahnuť. Vzor tu však nie je od toho, aby nám dával návody na to ako to niečo dosiahnuť, na to oslovujeme práve spomenutého vodcu, alebo sprievodcu to jest vzor a vodcu v jednom.

Dúfam, že tento článok vám pomôže posvietiť si na svoje strachy z vašich autorít a vyčistiť si ich, lebo nie je nič príjemnejšie než život v súlade, súznení a bez strachu. Vtedy dochádza k tvorivosti a k zdieľaniu, vtedy nám je dobre a naša duša spieva.

S úctou,

Žubra

Zápis študentov do prvého ročníka 2021/2022 práve prebieha!