Nahrávam Udalosti

Milí žiaci,

Rozbiehame pravidelné stretnutia Žijem Védy, pre pomoc s vašimi domácimi úlohami, na podporu použitia náuky v každodennej praxi, alebo pre vašu potrebu byť v kontakte s náukami častejšie ako raz za mesiac.

Stretávame sa v malých skupinkách o piatich účastníkoch, ktorými môžu byť študenti ktoréhokoľvek ročníka UVŽ.

Skupinu doplňuje facilitátor: Veronika Sviteková a zaučujúce sa učiteľky RS: Žubra a Zuzka

Stretnutie prebieha na základe zdieľania, kde môžete priniesť čokoľvek s čím potrebujete v rámci náuky RS pomôcť, podporiť, prípadne sa zveriť s tým, čo už máte uchopené a v čom sa vám darí.

Stretnutia sa konajú každý utorok a štvrtok o 18:00
 • Utorkami od 18:00 sprevádza Žubra.
 • Štvrtkami od 18:00 sprevádza Zuzka.

Odhadovaná doba na hodinu a pol.

Prihlasovanie prebieha cez emailovú formu, kde obdržíte link na zoom.

Svoje prihlášky posielajte výhradne mailom na zubra@vedomaskola.sk.

Do mailu napíšte aj vybraný čas, ktorého sa chcete zúčastniť!

 • Maximálny počet účastníkov v skupine je 5, aby sme zabezpečili každému priestor na prejavenie.
 • V prípade nahlásenia väčšieho počtu nad rámec kapacity skupiny sa zaradíte ako náhradník.
 • Podľa prejaveného záujmu o túto dielňu budeme ďalej rozvíjať a hľadať časový priestor na pravidelné stretávanie sa.

Výmena energie:

Platba pomocou QR kódu Univerzita vedomého života

Účasť na stretnutí je zložená z fixného poplatku 2 Eurá a výškou príspevku pre učiteľa, ktorú si stanovujete podľa vlastného uváženia. Platbu môžete vykonať po absolvovaní stretnutia.

  • Číslo pre úhradu: SK9083300000002501132609
  • Variabilný symbol: 555
  • Do poznámky vložte svoje meno a priezvisko. Za každý príspevok ďakujeme!

Presné inštrukcie pošleme po prihlásení sa.

Tešíme sa na vás a veríme, že sa postupne vytvoria krásne kruhy plné zdieľania zo života!

Kontakt: zubra@vedomaskola.sk

Svoje prihlášky posielajte výhradne e-mailom na zubra@vedomaskola.sk.

Do mailu napíšte aj vybraný čas, ktorého sa chcete zúčastniť!
Go to Top