Ako absolvent jednotlivých ročníkov náuky rozpoznania skutočnosti máte možnosť navštíviť bezodplatne vyučovanie, ktoré ste už počas štúdia absolvovali.

Ak sa chcete zúčastniť témy, ktorú ste počas vyučovania vynechali žiadame plnú sumu 65,- €.

Som absolvent?

Príklad 1

Pre I. ročník Rozpoznania skutočnosti je podmienkou absolvovania zúčastniť sa 9-tich vyučovacích dní. Absolvent na výnimku absolvoval 7, alebo 8 vyučovacích dní a rozhodol sa dokončiť I. ročník (záujem potvrdil predplatbou do počtu 9, či 10 vyučovacích dní) a pokračovať súčasne v II. ročníku. V tomto prípade sa bezodplatne zúčastňujete výuky, ktorú ste už absolvovali za predpokladu, že sa konkrétne vyučovanie koná a dovoľuje to kapacita.

Príklad 2

Mám absolvovaných 6 a menej vyučovacích dní, ale chcem sa znova zúčastniť vyučovania vo vyučovacích dňoch, ktoré som už navštívil. V tomto prípade žiadame o rezervačný príspevok na pokrytie nákladov s chodom navštívenej triedy vo výške 25,- €.

 

V prípade, že sa chcete opakovane zúčastniť výuky je Vaša účasť podmienená vyššie uvedeným podmienkam a kapacite konkrétneho vyučovania. V tomto prípade sa ozvite Študijnému oddeleniu – Anke Litvajovej anka@vedomaskola.sk. Počítajte s tým, že informáciu o možnosti zúčastniť sa na vyučovaní dostanete až po uzavretí registrácie – tzn. približne týždeň pred vyučovacím dňom.