Ak vám termín vyučovania z nejakého dôvodu nevyhovuje, je možné si tento termín nahradiť v inej triede v iný dátum.

Dôležité je však, aby ste s nami o tejto skutočnosti komunikovali, a to hneď z niekoľkých dôvodov: 

  • aby sme vám zabezpečili v triede miesto a prípadne obed,
  • aby trieda nebola plne obsadená študentami,
  • aby sme mali prehľad o počte vami absolvovaných vyučovacích dní,

Kontakt: Anka Litvajová

0904-605-099

studium@vedomaskola.sk.

Tiež upozorňujeme, že pre absolvovanie celého trojročného štúdia je potrebné absolvovať potrebný počet vyučovacích dní. Viac informácií nájdete v Internej smernici pre študentov.