Štúdium Rozpoznanie skutočnosti je rozdelené do troch ročníkov, pričom výuka začína vždy v septembri a končí v júni.

Prvý ročník “Rozpoznanie EGA”  trvá 12 vyučovacích dní v priebehu 10 mesiacov (september – jún). Jedná sa o 10 prednáškových + 2 zážitkovo-praktické dni.

Druhý a tretí ročník “Životospráva rozvážnej bytosti” sú rozdelené na celkovo 4 semestre podľa hlavného okruhu poznania:

  • Fyzické telo (2. Ročník, zimný semester, september – január)
  • Emočné telo (2. Ročník, letný semester, február – jún)
  • Mentálne telo (3. Ročník, zimný semester, september – január)
  • Duchovné telo (3. Ročník, letný semester, február – jún)

Každý semester v druhom a treťom ročníku je rovnako v rozsahu 6 vyučovacích dní, ktoré sú však rozdelené podľa osnov, a to buď do samostatných dní, alebo do víkendových stretnutí (sobota + nedeľa), alebo do viacdňových stretnutí (3 a viac dní).

 

Podmienky postupu v rámci ročníkov:
Každý, kto sa zúčastnil aspoň 9 prednášok v prvom ročníku získa absolventský diplom a môže pokračovať v štúdiu druhého ročníka. V prípade, že sa z akéhokoľvek dôvodu nezúčastníte prednášky, tak si ju môžete nahradiť aj v inom meste.

V druhom a treťom ročníku je potrebné absolvovať všetky vyučovacie dni. V prípade, že sa z akéhokoľvek dôvodu nezúčastníte prednášky, tak si ju môžete nahradiť aj v inom meste.