Štúdium prvého ročníka “Rozpoznania skutočnosti” začína vždy septembri, preto je dobré prihlásiť sa čím skôr. Triedy v niektorých mestách už môžu byť plne obsadené. Tí, ktorí nemôžu z akýchkoľvek príčin začať študovať od septembra, budú mať možnosť sa pripojiť do prebiehajúceho štúdia najneskôr do decembra daného roku, avšak odporúčame začať od septembra. 

Prihlasujte sa na tejto stránke.