Láska a zamilovanosť

Máme máj, lásky čas… – citát, ktorý sa stal názvom mnohých piesní, básní, či článkov kde sa hovorí o zamilovaní ako o láske. Poďme ale rozlíšiť lásku od zamilovania.

Myslím, že nie je na svete človeka, ktorý si neprešiel aspoň jemným odtieňom zamilovania sa do niekoho, alebo niečoho.Niekoho pritiahlo auto, alebo pekné oblečenie, rozkvitnutá kvetina, či malé mačiatko. Rodičia často zdieľajú, že sa na prvý pohľad zamilovali do svojho novonarodeného dieťatka a samozrejme nemôžem nespomenúť predmet všetkých romantických príbehov a to je zamilovanie sa dvoch ľudí opačného, alebo toho istého pohlavia, ktoré im nedovoľuje ani spávať – tak mocná je sila príťažlivosti.

Áno, zamilovanie je príťažlivá sila, ktorá na nás pôsobí ťahom. Ťah spolu s tlakom sú dve základné sily, ktoré na nás pôsobia už v prenatálnom veku. A nepôsobia na nás len vo fyzickom, ale aj v pocitovom svete. Preto sa hovorí, ona/on ma neskutočne priťahuje. Z výchovy, z kníh a z filmov sme prevzali presvedčenie, že keď nás niekto priťahuje je to automaticky predzvesť partnerského vzťahu, ba dokonca manželského zväzku so založením si rodiny. Áno, môže byť. Ale pýtam sa, prečo toľko párov končí tak včasnými rozchodmi? Je možné, že príťažlivá sila zaľúbenia má aj iné dôvody prečo na nás pôsobí?

Náuka Rozpoznania skutočnosti hovorí, že áno a má na to aj metodiku ako rozpoznať, či s človekom, ktorý ma práve priťahuje mám vstúpiť do partnerského vzťahu, alebo naša vzájomná, či jednostranná príťažlivosť prináša informáciu o priaznivých podmienkach pre inú než partnerskú tvorbu. Dokonca môžeme prísť aj na to, že príťažlivosť medzi nami prináša poznanie o našej závislosti či pocitových dlhoch z detstva a stretnutie má priniesť liečenie.

Táto metodika sa volá tri otázky vedomej priazne a okrem spomenutých dôvodov, prečo sa ľudia navzájom priťahujú, nám môže pomôcť aj v už existujúcich vzťahoch a to konkrétne v situáciách, keď máme pocit, že náš vzťah je v bode nula, že zažívame vzťahovú krízu.

Okrem orientovaní sa v účele našich vzťahov, nám technika vedomej priazne pomáha zvedomiť sinaše dary a talenty a začať ich používať v prospech seba a nášho okolia. Ak ste ľudia, ktorí typicky reagujú na pochvalu mávnutím ruky, že:„to nič nie je a to dokáže každý“, alebo zahanbením sa, či neschopnosťou prijať slová chvály na vašu osobu, sú to práve tri otázky vedomej priazne, ktoré vám pomôžu pochopiť, prečo táto chvála prichádza a ako s ňou pracovať, aby sa zmenila v ovocie tvorby a zdieľania.

Vedomá priazeň je skvelý pomocník a navigátor pre všetkých, ktorí hľadajú to svoje. Buď už preto, že ich baví a priťahuje všetko a nevedia, čo si z toho vybrať, alebo naopak, že nevedia, v čom by mohli byť tvoriví, čo si k sebe pritiahnuť. Bližšie a podrobnejšie sa o tejto metóde môžete dozvedieť počas štúdia na Univerzite Vedomého Života.

Padlo teda veľa slov o tom, kedy dochádza k zamilovaniu, priťahovaniu, chvále či priazni, ale ani jedno o  láske…čo to teda je tá láska?

Na univerzite ju vnímame ako stav bytia, ktorý v sebe obsahujevšetko, vrátane spomínanej sily ťahu a tlaku.Stav bytia, ktorý nerozdeľuje, nechce viac alebo menej, neporovnáva, nehodnotí, ale prijíma. Naši predkovia nazývali tento stav bytia stavom posvätným a miesta, kde trávili čas v posvätnosti, volali svätoháje. Láska, teda stav posvätného bytia, je niečo, čo nosíme v sebe, kdežto zamilovanosť je odpoveďou na otázky a dôvody prečo na mňa pôsobísila ťahu, kam ma smeruje a ako ju mám uchopiť, aby som sa opäť dostal/a do rovnováhy svojho posvätného bytia, do svojho svätohája.

S úctou

Žubra

Zápis študentov do prvého ročníka 2021/2022 práve prebieha!