Rozprávka o významu ladění v partnerských vztazíchRozprávka o významu ladění v partnerských vztazích

V této realitě jsme obklopeni spoustou úžasných bytostí, se kterými tvoříme společně jeden kouzelný celek. V rámci něho máme nádherné příležitosti k prožitkům lásky, sdílení a vzájemné spolupráce. S některými bytostmi se na naší cestě jen lehce mihneme, jiné nás budou provázet po dobu delší, a pár z nich třeba i po celý život. Tyto bytosti na sebe vezmou podobu rodičů, sourozenců, spolužáků, kolegů v práci nebo známých či blízkých přátel. Každý z těchto vztahů nás v našem životě ovlivní. Každý po svém a s různou intenzitou. Jeden vztah však bude speciální… ten partnerský.

Speciální bude v tom, že druhé bytosti odhalíme celou svou lidskou podstatu. Pozveme ji do své intimní blízkosti a budeme s ní nejintenzivněji ze všech kráčet společnou cestou života. Toto je vskutku velmi magický okamžik, který může eskalovat nádheru lidského bytí, může nás však také uvrhnout do kolotoče marnosti a frustrace. Přijměte prosím mé pozvání na taneční bál, kde od mistrů tanečních kreací budeme moci odkoukat, jak lze tento magický okamžik prožít v souladu s harmonickým projevem bytí.

Pomalu scházíme do sálu a už můžeme slyšet malebné tóny, jež se linou od hudebníků a rozlétají do všech stran, doprovázeny jsou rytmickým klapotem střevíců, pod kterými se zlehka vlní parkety. Odhrnujeme tenký závěs a v okouzlení můžeme sledovat dech beroucí podívanou tanečních mistrů, kteří s ladností a elegancí jakoby pluli prostorem ve víru piruet a oku lahodících krokových sekvencí. Tohle vše se nám nyní odehrává před očima a my máme možnost srdcem vnímat skutečnou krásu projevu života.

Než se mistři svého řemesla oblékli do nádherných šatů, zkrášlili a pečlivě upravili účesy, aby nám se vší velkolepostí předvedli něco ze šíře svého repertoáru, předcházelo tomu nespočet hodin v tělocvičně, tanečních studiích, seminářích či individuálních přípravách všeho druhu. Někdy měli to štěstí, že si sedli hned s prvním tanečním partnerem, častokráte si ale ze začátku prošli zkušeností s několika tanečníky, než zjistili, se kterým mají tu správnou chemii. Jen ta by ale nestačila, byl to spíše takový vstupní předpoklad, aby o sebe nezakopli při prvních krocích. Nastala fáze, kterou v rámci nauky o rozvážných vztazích nazýváme jako ladění. Tanečníci při ní postupně rozpoznávají projevy svého partnera a navykají na jeho specifické pohyby, rytmiku, držení těla, jeho pružnost či sílu úchopu. Tahle fázi je velmi důležitá, tady se rozhoduje o tom, jestli budoucí partnerský vztah bude mít šanci na harmonické vyústění. Každý přicházíme z jiného prostředí, máme za sebou jiné zkušenosti, jiná citová zranění, subjektivně cítíme jiné dluhy vůči minulosti a z toho všeho pak plynou jiné potřeby, které v rámci vztahu požadujeme naplnit. I když zamilovanost v této fázi často zastře jistou obezřetnost, je velmi prospěšné se vybavit trpělivostí, abychom měli dostatek času navnímat partnera v celém projevu jeho osobnosti.

Jsou pevní ve svém postoji, ale dokonale pružní ve svém projevu,
právě tak, aby mohli absorbovat jakýkoliv pohyb nebo případné zaváhání svého protějšku.

Stejně tak tanečníci několikráte upadnou při prvních pokusech o piruety, zvedačky a jiné gymnastičtější prvky. Mnohokráte odejdou po nácviku krokových sekvencí s modřinami a bolístkami. Nějakou dobu prostě zabere, než si vzájemné pohyby sladí natolik, že už nemusejí dávat pozor tu na koleno, tu na špičatý podpatek, tu na loket svého protějšku. Po nějakém čase již oba intuitivně předvídají pohyb svého partnera a i při exponovaných náročných kreacích si dokáží vzájemně vyjít vstříc natolik, že jen bedlivé oko zkušeného porotce by snad bylo schopno rozeznat, kdo zrovna vede, kdo je vedený, kdo inicioval jaký pohyb. Jsou pevní ve svém postoji, ale dokonale pružní ve svém projevu, právě tak, aby mohli absorbovat jakýkoliv pohyb nebo případné zaváhání svého protějšku. Odměnou jim pak je povznášející pocit splynutí, kdy se po parketu již nepohybují dvě různé osoby, ale jedna jediná bytost. V ten moment si uvědomí, že smyslem není ideální taneční partner… nýbrž tanec samotný.

Autor: David Chytka