Máte niekedy vnútorné pochybnosti o tom či práve pracujete s okolnosťami, ktoré vám do života priniesla vaša karma, alebo osud? Nerozumiete situáciám, opakujúcim sa okolnostiam, alebo znameniam? Skúsim v tomto článku vysvetliť rozdiel medzi karmou a osudom tak, ako to chápeme na Univerzite Vedomého Života.
Karma je súbor dôsledku a príčiny nášho doterajšieho života alebo života našej rodovej línie. Podľa toho rozlišujeme osobnostnú karmu a karmu rodovej línie. V osobnostnej karme sa nachádzajú všetky nezmierené udalosti, zranenia, traumy, prípadne prevzaté vzorce chovania od okolia v rámci života našej osobnosti, kdežto tá karma rodovej línie obsahuje všetko spomenuté z celej rodovej línie, pričom nie všetko sa musí v našom terajšom živote z tej rodovej karmy prejaviť. Udalosti a herci potom vstupujú do nášho života, prehrávajú podobné situácie, ktoré my môžeme zažívať aj ako utrpenie či tlak a prinášajú tak príležitosti na nápravu a zmierenie týchto okolností. My často tieto situácie hneď nerozpoznáme, aj keď sa nám už nespočetne krát v našom živote zobrazili, ale čo môžeme rozpoznať, je reakcia nášho ega na ne. Ego bude na ne totiž reagovať obranou a nikdy nie zmenou a nápravou. Na to nám ale náuka Rozpoznania Skutočnosti prináša návody a techniky, ako tieto situácie rýchlo rozpoznať, ako sa v nich zorientovať, ako s nimi aj dlhodobo pracovať a nakoniec ich spracovať, aby sa už nemuseli opakovať a aby sa karmicky rozpustili. Áno, každá situácia sa dá karmicky rozpustiť, inak by neprišla. Preto, informácie zistené z rôznych regresných techník o sebe alebo o svojej rodovej línií nám neslúžia ako obhajoba na to, prečo musíme v tomto živote trpieť, lež ako poučenie ako z toho von, ako v tomto pokrivenom vzorci myslenia už nepokračovať a ako ho napraviť, aby sme ani my ani rod už nemuseli byť zaťažení.
Osud je niečo dané. Nad naším osudom síce nemáme moc, ale máme v rámci neho slobodnú vôľu. Znie Vám to ako protirečenie? Skúsim to zjednodušiť obrazom. Predstavte si, že vaším osudom je dosiahnuť vrch Chopku – tam proste musíte. Ale je na vás a vašej slobodnej vôli, či tam pôjdete po červenej alebo po modrej trase, alebo či pôjdete úplne mimo trasu cez hustý a neprehľadný les, rozblatený terén či zakvitnutú lúku s výhľadmi. Áno, na ceste naším osudom a teda životom to môže pekne bolieť. Jednak tým, že nerozpoznávame jeho hranice a neustále tvrdošijne do nich narážame, alebo tým, že ignorujeme a neriešime dopady našej karmy, tie nás potom pekne obmedzujú a brzdia a my sa len motáme a nadávame na život, ktorý, ak prijmeme náš osud a rozpustíme zmierením karmické dôsledky, môže byť krásnou prechádzkou ružovým sadom, zenovou záhradou alebo voňavou lúkou.
Často sa žiaci pýtajú ako majú rozoznať, kedy narážajú na hranice osudu a kedy sa potýkajú s karmou. Je to úplne jedno. V oboch prípadoch je tu prítomné utrpenie a v oboch prípadoch treba robiť to isté. Vyjadrovať, čo cítime, používať vedomý spor a zistiť, kde konáme voči sebe a okoliu deštruktívne, či už tým že narážame na hranice, alebo sa brzdíme v napredovaní motkaním sa v nezmierenej udalosti, či pokrivenom vzorci myslenia, čo je koniec koncom aj dôvodom, prečo na tie hranice osudu vlastne narážame. Vždy sa dozvieme, ako to napraviť a ako nájsť cestu k tomu najlepšiemu chodníku pre seba v rámci svojho osudu.
Nech sa aj vám darí nájsť si tú pre vás najlepšiu cestu vaším životom.
S úctou,
Žubra