Fyzická oblasť

Táto oblasť odborných dielní obsahuje témy spravovania a nápravy tela, životosprávy a fyzického majetku. Patria sem témy ako:

Telovýchova a šport

Výživové poradenstvo

Remeslá

Pestovateľstvo

Chov zvierat

Samoliečebné postupy a liečiteľské zručnosti pri fyzických ochoreniach.

Spravovanie majetku a podnikateľské zručnosti (finančníctvo, ekonómia, obchodné zručnosti).

Rôzne náuky a postupy v schopnostiach prežiť v určitých podmienkach.

Odborné dielne vo fyzickej oblasti

Vrodené umenie tela

Viac informácií >>