Ako sa orientovať v stupňoch odbornosti?

Tri stupne odbornosti v rámci odborných dielní vyjadrujú stupeň znalostí, ktoré študent vo vybranej odbornej dielni dosiahne. Niekto chce len zážitok, iný zase hlbšie poznanie. A pre niekoho môže byť téma natoľko atraktívna, že sa v nej chce stať až majstrom a vybudovať si obživu.

Každý seminár odbornej dielne je však možné absolvovať aj samostatne, pokiaľ vás téma zaujala. 

Poďte sa s nami vzdelávať, rozvíjať a poznávať!

Prvý stupeň odbornosti

“Zážitok”

Stupeň 1 je pre tých, ktorí preferujú zážitok v téme, ktorá na nič iné nemusí nadväzovať. Napríklad: chcete sa naučiť stavať úľ, piecť kváskový chleba, či porozumieť zdravému chrbtu. Jedna téma, jeden zážitok.

Téma: konkrétna téma, ktorá nemusí na žiadnu tému nadväzovať. Zväčša sa jedná jedná o študijný zážitok, ktorý sa úzko zameriava na jednotlivú tému.

Dĺžka: v rozmedzí 3 hodín až po 2-4 dni, podľa náročnosti témy.

Dosiahnutá odbornosť: Základné znalosti o danej téme.

Kalendár

Druhý stupeň odbornosti

“Poznávanie”

Stupeň 2 je cyklus tém, pozývajúce do hlbšieho poznania náuky odbornej dielne. Pomôžu vám získať ucelený pohľad na témy, ktoré vám skvalitnia osobný život.

Téma: Cyklus tém, ktoré na seba nadväzujú.

Dĺžka: Závisí od učiteľa a témy, ktorú chce učiteľ odprezentovať – raz do týždňa, mesiaca, pol roka a podobne. Môže sa jednať o celodenné alebo niekoľkodňové pobyty.

Dosiahnutá odbornosť: Komplexná znalosť študenta o danej téme do úrovne odborníka – znalca.

Rozvaha vzťahov Viac

Tretí stupeň odbornosti

“Majstrovstvo”

Stupeň 3 je pre všetkých, ktorí by sa radi dostali až k stupni „majster„, a teda získali zručnosti, ktoré im pomôžu vybudovať vlastnú obživu. Každá téma v rámci Odbornej dielne ponúka hlboký pohľad do náuky a rozvoja potrebných znalostí. Cestu, ako získať majstrovstvo, si určuje učiteľ v odbornej dielni.

Téma: Cyklus tém, ktoré na seba nadväzujú a spôsob výuky, či tréningov umožňuje žiakovi stať sa v danej téme odborníkom – majstrom. V niektorých prípadoch je možné získať od vyučujúceho oprávnenie danú tému vyučovať, či pôsobiť v nej verejne.

Dĺžka: Závisí od učiteľa a témy, ktorú chce učiteľ odprezentovať – raz do týždňa, mesiaca, pol roka a podobne. Môže sa jednať o celodenné alebo niekoľkodňové pobyty.

Dosiahnutá odbornosť: Natoľko komplexná znalosť študenta o danej téme, že mu umožní v mene učiteľa byť jeho nasledovníkom, pokračovať v diele učiteľa ako odborník – majster.