Pravidlá pre použitie poukazov UVŽ

Hodnota poukazu sa ti prepočíta do formy kreditu. 1 € = 1 kredit.

Každý poukaz má jedinečný kód, ktorým sa budeš vedieť preukázať pri platbe na podujatie organizované Univerzitou vedomého života.

Kredit je možné využiť najneskôr do 31.12.2022.

Prihlasovanie na odbornú školu alebo seminár:

Príklad využitia poukazu na vyučovanie Rozpoznanie skutočnosti:

  • Tvoju účasť na vyučovaní prihlasuj na studium@vedomaskola.sk.
  • Vybrať si môžeš akýkoľvek vyučovací deň, avšak v rámci druhého a tretieho ročníka – semestre Fyzické, Emočné, Mentálne a Duchovné telo.
  • Keďže s každou absolvovanou hodinou máš zvýhodnenú cenu za účasť, budeme postupovať nasledovne:
  • Ak si zvolíš, že chceš absolvovať 3 vyučovacie dni s kreditom 240 €, stiahneme ti z kreditu na 1. hodine 80 €, na 2. hodine 70 € a na tretej hodine 60 €. Rovnako si môžeš kredit preniesť aj na inú aktivitu.
  • Ak si zvolíš, že chceš absolvovať 2 vyučovacie dni s kreditom 150 €, stiahneme ti z kreditu na 1. hodine 80 €, na 2. hodine 70 €.
  • Kredit vo forme financií nevraciame naspäť, je však prenositeľný na inú aktivitu, treba nám to ale oznámiť na kacenka@vedomaskola.sk.
Posledná aktualizácia pravidiel: 29.11.2021.

Vybrané ceny aktivít Univerzity vedomého života, platné k 29.11.2021

1 vyučovací deň štúdia Rozpoznanie skutočnosti* 80 €
2 vyučovacie dni štúdia Rozpoznanie skutočnosti* 150 €
3 vyučovacie dni štúdia Rozpoznanie skutočnosti* 210 €
Odborná škola UVŽ Podľa ceny školy alebo seminára.
Podujatie UVŽ Podľa ceny vybraného seminára.