Kurz 14 zručností náuky Rozpoznanie skutočnosti

Pripravili sme pre vás možnosť nadobudnúť zručnosti z náuky Rozpoznania skutočnosti aj keď u nás neštudujete. 

Predstavujeme vám kurz 14 zručností náuky Rozpoznanie skutočnosti. Tento kurz pozostáva zo 14 stretnutí a vy si môžete vybrať ktorékoľvek z nich a absolvovať ho samostatne. Stretnutia na seba nenaväzujú a môžete ich absolvovať v ľubovoľnom poradí.

Aby sa stretnutie konalo, je potrebné, aby sa prihlásilo viacero účastníkov. Preto nám pomôžete, keď vo svojom okolí vytvoríte vlastnú skupinu záujemcov, navrhnete nám miesto a čas stretnutia a naši učitelia prídu za vami. Stretnutie je v trvaní 5 hodín a cena je štandardne 45€ na účastníka (pri účasti 10 a viac záujemcov a pri zabezpečení priestoru nami), ale dohodneme si ju vždy na konkrétne stretnutie a závisí aj od toho, či priestor zabezpečia účastníci alebo bude v réžii UVŽ.

14 zručností – 14 tém stretnutí

1. Zvrhnutie panteónu modiel

Naučíme sa pracovať so zodpovednosťou za okolnosti, v ktorých sa nachádzame. Ukážeme si ako zodpovednosť prijať a kedy ju odovzdať tak, aby sme sa nestali obeťami presvedčení, ktoré nás oberajú o silu.

2. Päť krokov obrany Ega

Naučíme sa rozoznávať obranné mechanizmy našej osobnosti, ktorá sa nimi bráni pred zmenou a ukracuje sa tak o odhalenie dôležitého poznania, potrebného pre zladenia sa s okolím. 

3. Rozpoznanie pravdy

Naučíme sa vnímať pravdu ako vyjadrenie vlastného cítenia a ukážeme si ako ju použiť pri komunikácii bez potreby súperenia s okolím. 

4. Vedomá oddanosť 

Naučíme sa za akých okolností sa nám oplatí prijať záväzok a čo si potrebujeme uvedomiť na to, aby sme sa dokázali niekomu oddať a neupadali do závislých vzťahov. 

5. Tri zákony spravodlivosti

Naučíme sa pozerať na svet cez optiku troch zákonov, ktoré sú základnými stavebnými kameňmi celej náuky a vedú naše konanie k zmiereniu.

6. Vzostup citovým bludným vírom

Naučíme sa postup, akým sa vrátiť do rozvážneho postoja v situáciách, ktoré nás emočne rozrušujú a vťahujú do unáhleného prepadového konania.

7. Vedomý spor

Naučíme sa pristupovať k sporom ako k dohodám o vzájomnej výmene síl, ktoré nás majú za úlohu priviesť k zdarnej spolupráci s našim okolím.

8. Náprava vibračnej roly

Naučíme sa rozlišovať druhy vibračných rolí, ktorými vo vzťahoch pôsobíme a ukážeme si spôsoby, akými sa z unavených rolí previbrovať do tých spravodlivých.

9. Vedomá priazeň

Naučíme sa pristupovať k príťažlivosti ako k sile, ktorá nás vedie k rozvoju našich talentov, ktoré nemáme dostatočne rozpoznané, no ich rozvojom obohacujeme seba i naše okolie.

10. Vyrovnávanie dlhov

Naučíme sa ako odhaliť svoje citové dlhy, ktoré sme zdedili alebo nadobudli výchovou a ukážeme si spôsoby, akými tieto dlhy vyrovnať a budovať rozvážne vzťahy bez pocitu krivdy.

11. Tri stupne súkromného priestoru

Naučíme sa vnímať hranice svojbytnej pevnosti, spoločnej dielne a dôverného prostredia, čo má dôležitú úlohu pri zdravom prístupe k tvorivej spolupráci.

12. Majstrovská dielňa

Naučíme sa vnímať rozdiel medzi vzorom, vodcom a sprievodcom a porozumieme ako tieto princípy správne použiť pre svoj osobný rozvoj.

13. Náprava vzorca podľa 4 polí zodpovednosti

Naučíme sa odhaľovať vzorce myslenia a prepisovať zaužívané spôsoby správania sa vďaka hlbšiemu porozumeniu nášho zámeru, plánu, okolností a užitku prežívanej skúsenosti. 

14. Riekanka

Naučíme sa ako pracovať s mantrami, ktoré nám pomáhajú pri rozhodovaní, hojení citových zranení, či ochranou pred nežiadúcim vplyvom okolia.

Aktuálne organizované stretnutia:

Mám záujem o kurz – konkrétnu tému:

Viac o náuke Rozpoznanie sktutočnosti

Možnosti štúdia

Prezenčne v rôznych mestách po celom Slovensku.
Vyučovanie sa koná v piatok, sobotu alebo v nedeľu, raz do mesiaca, od 9.00 do 19:00.

Online s rôznym časovým rozložením (celodenné, doobedňajšie, večerné), cez týždeň i cez víkend.

Absolventi prvého stupňa štúdia získajú návody na nápravu osobnostných vzorcov, rozpúšťania zastaralých dogiem, spravovanie vnútorných presvedčení, zmierujúcu tvorivú komunikáciu a prepojenie s ďalšími podobne cítiacimi a zmýšľajúcimi bytosťami. 

Pre viac informácii o štúdiu napíšte na studium@vedomaskola.sk

Po absolvovaní prvého stupňa si môže zvoliť študent pokračovanie do druhého stupňa štúdia, kde si zručnosti upevní formou zážitkových stretnutí a ďalších vyučovacích dní.

Sprievodcovia v prvom stupni štúdia

Matúš Svinčák
Matúš Svinčák
Žubra K. Žubretovská
Žubra K. Žubretovská
Joli Litvaj
Joli Litvaj
Braňo Rybička
Braňo Rybička

Aktuálne podujatia

Ach tie vzťahy… beseda s Jolim Litvajom

25. apríla ❊ 17:3019:30

Meditačné sústredenie • komunikácia s prírodou – víkendovka

26. apríla ❊ 17:0028. apríla ❊ 14:00

Sústredenie „Tvorivá predstava“

26. apríla ❊ 18:0028. apríla ❊ 16:00

Život na zdravej nohe – Žilina

27. apríla ❊ 9:0016:30

Život na zdravej nohe – Martin

28. apríla ❊ 9:0016:30