Recenzie od študentov


  Súhlas dotknutej osoby podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a tiež zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2018 Z. z. (v ďalšom len „Zákon“).Vyplnením a odoslaním formulára udeľujem Univerzite vedomého života, n. o., so sídlom Na kameni 1773/33, 911 01 Trenčín, IČO: 50364634, v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. a vyššie spomenutého nariadenia EU  súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a evidenciou mojich osobných údajov uvedených v predmetnom formulári na dobu neurčitú. Tento súhlas je možné kedykoľvek odvolať zaslaním mailu na info@vedomaskola.sk alebo vyplnením kontaktného formulára s uvedením odvolania súhlasu. Pre informácie o tom, akým spôsobom spracovávame Vaše údaje, prosím kliknite tu : OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Či chcete byť alebo už ste lekár, umelec, remeselník, právnik…rozpoznávací ročník z Univerzity vedomého života, kde sa učíme rozpoznať, pochopiť a s láskou rozvíjať svoje ego odporúčam všetkým. Veľmi prakticky orientovaná výuka, všetko čo som sa v UVŽ za tento rok naučila vnímam ako veľmi osožné pre môj život a viem to prakticky uplatniť v živote. Odporúčam aj priateľom “neezoterikom” 🙂

  Nikola Laňková, študentka rozpoznávacieho ročníka v Žiline

  Ja som vôbec nerozmýšľala, či mám ísť študovať UVŽ, pretože som dlho podobnú cestu sebaliečenia hľadala. A keď mi Bea Hlohovská takúto možnosť ponúkla, nezaváhala som ani na sekundu. Nevedela som, kto som a cítila som, že sa tam “čosi” o sebe dozviem. Skrátim to, prvá polovica ročníka bola o náuke o egu, teda o tom, kto nie som, t.j. odkrývala som si svoje zažité vzorce a schémy správania sa (manipulácie, závislosti atď.), a súčasne ich rozbíjala na prach, čo bol miestami veľmi bolestný proces. Dostávali sme však množstvo návodov, ako na to a možnosť zdieľať svoje zážitky a skúsenosti priamo na výuke.

  A v druhom polroku, keď sme sa venovali univerzálnej filozofii, som pochopila, že to bez toho predchádzajúceho procesu nešlo.

  Veľmi si ctím tézu, koľko ľudí, toľko ciest. No po absolvovaní rozpoznávacieho ročníka UVŽ, je podľa môjho názoru takto majstrovsky zostavená náuka v podaní Leriho Šveca , prínosom pre každého z näs.

  Prajem Vám veľa krásnych a pokojných dní a ďakujem, že som konečne mohla niekomu povedať, ako veľa mi toto štúdium dalo.

  Ď❤️A❤️K❤️U❤️J❤️E❤️M

  Monika Duchoňová, študentka rozpoznávacieho ročníka v Modre